• Cloudera Cloudera
 • OGÓLNE INFORMACJE

  Liderzy sprzedaży detalicznej i dóbr konsumpcyjnych polegają na rozwiązaniach Cloudera w transformacji cyfrowej

  Połączeni klienci decydują, kto odniesie sukces w obszarze sprzedaży detalicznej i dóbr konsumpcyjnych. Data science i zaawansowana analityka pozwolą Ci lepiej zrozumieć nastroje i zachowania konsumentów. Dzięki nim spersonalizujesz wielokanałowe doświadczenia zakupowe i odpowiednio dostosujesz zlokalizowany asortyment. Dodatkowo wprowadzisz dynamiczne zmiany w obszarze cen i promocji, a także usprawnisz realizację zamówień i łańcuchy dostaw.

  Kluczowe zastosowania
  • Połączona obsługa klienta
  • Połączone łańcuchy dostaw i realizacja zamówień
  • Połączony merchandising
  • Połączone spółki stowarzyszone
  • Połączone zasoby

  Połączona obsługa klienta

  Spraw, aby każdy klient czuł się wyjątkowy i ważny. Technologie cyfrowe umożliwiają wprowadzanie ułatwień, zwiększenie wygody, oferowanie niestandardowych rozwiązań, personalizację i automatyzację. Możesz usprawnić swoje operacje i procesy biznesowe, a przy tym umożliwiać zespołom korzystanie z połączonej analityki danych dotyczących klientów i sprzedaży detalicznej, aby zwiększyć zaangażowanie, ruch, współczynnik konwersji, sprzedaż dodatkową i liczbę produktów dodawanych do koszyka.

  Dzięki demokratyzacji danych Twoje zespoły mogą korzystać z pełnych danych o klientach, aby osiągnąć lepsze rezultaty w obszarze personalizacji, istotności, kontekstu i biznesu. A to wszystko za sprawą zwiększenia zaangażowania, ruchu, współczynnika konwersji, sprzedaży dodatkowej i liczby produktów dodawanych do koszyka.

  Przeczytaj: „Renesans detaliczny” jest w toku, ale dla niektórych może być za późno

  Połączone łańcuchy dostaw i realizacja zamówień

  Analiza danych punktu sprzedaży nie jest wystarczająca do prognozowania popytu. Obecnie połączeni klienci wymuszają redukcję marży, zwłaszcza przy realizacji zamówień. Inteligentni detaliści wykorzystują połączone dane pozyskiwane dzięki wewnętrznym i zewnętrznym sygnałom dotyczącym popytu, aby nieustannie zwiększać dokładność prognoz popytu i precyzję modelu analitycznego. Umiejętność optymalizacji miejsca eksponowania oraz trasy produktu, przy jednoczesnej minimalizacji obniżek cen i kosztów realizacji zamówień, stanowi obecnie gwarancję przewagi konkurencyjnej.

  Połączony merchandising

  Zapewnij sobie przełomowe możliwości merchandisingowe dzięki szczegółowym informacjom na temat zachowań konsumentów i popytu. Dzięki strategii merchandisingowej skierowanej na połączonych klientów odpowiednio dostosujesz oferowany asortyment i usługi, a także rozwój nowych produktów, uwzględniając szybko zmieniające się preferencje konsumentów. Konsumenci oczekują spersonalizowanych promocji i dynamicznej wyceny, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych — co stwarza możliwość wartościowej współpracy między detalistami a ich partnerami handlowymi.

  Połączone spółki stowarzyszone

  Skorzystaj z połączonej analityki klientów, aby wesprzeć swoich partnerów. Stosuj sygnały, czujniki, przetwarzanie obrazów i sztuczną inteligencję, by umożliwić lepszą obsługę klientów w sklepach. Wspomóż proces rozwiązywania problemów i zwiększ potencjał sprzedaży dzięki udostępnieniu swoim współpracownikom pełnych informacji na temat zakupów i rekomendacji dokonywanych przez klientów.

  Połączone zasoby

  Połącz środki trwałe, takie jak pojazdy, instalacja grzewczo-wentylacyjna, zimny magazyn, kamery oraz półki, aby zwiększyć wydajność i ograniczyć koszty. Wykorzystaj analitykę na strumieniu danych, aby zwiększyć produktywność i możliwości zaangażowania połączonych klientów. Ogranicz ryzyko i marnotrawstwo, rejestrując i identyfikując działania podejmowane w „momencie prawdy”.

  Transformacja handlu detalicznego – potrzeba biznesu

  Retail is undergoing a drastic transformation and Cloudera is enabling that transformation of the Cloudera Data Platform.

  „Renesans detaliczny” jest w toku, ale dla niektórych może być za późno

  HelloFresh: codzienne aktualizowanie 2500 raportów z analizami biznesowymi, aby ułatwić podejmowanie decyzji w oparciu o dane

  Poznaj historię naszego klienta

   

   Firma 3Soft korzysta z platformy bazującej na sztucznej inteligencji, aby opracowywać prognozy sprzedaży i prowadzić automatyczne uzupełnianie zapasów dla firmy sprzedającej produkty spożywcze na całym świecie

  Poznaj historię naszego klienta

  Obejrzyj teraz

   

  Webinar

  Szybsze dane — lepsze wyniki w branży sprzedaży detalicznej i obszarze CPG

  Ebook

  Cztery główne filary transformacji cyfrowej w handlu detalicznym

  Webinar

  Chmura obliczeniowa w sprzedaży detalicznej: dlaczego, jak i po co?

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.