OGÓLNE INFORMACJE

Liderzy sprzedaży detalicznej i dóbr konsumpcyjnych polegają na rozwiązaniach Cloudera w transformacji cyfrowej

Połączeni klienci decydują, kto odniesie sukces w obszarze sprzedaży detalicznej i dóbr konsumpcyjnych. Data science i zaawansowana analityka pozwolą Ci lepiej zrozumieć nastroje i zachowania konsumentów. Dzięki nim spersonalizujesz wielokanałowe doświadczenia zakupowe i odpowiednio dostosujesz zlokalizowany asortyment. Dodatkowo wprowadzisz dynamiczne zmiany w obszarze cen i promocji, a także usprawnisz realizację zamówień i łańcuchy dostaw.

Kluczowe zastosowania
  • Połączona obsługa klienta
  • Połączone łańcuchy dostaw i realizacja zamówień
  • Połączony merchandising
  • Połączone spółki stowarzyszone
  • Połączone zasoby

Połączona obsługa klienta

Spraw, aby każdy klient czuł się wyjątkowy i ważny. Technologie cyfrowe umożliwiają wprowadzanie ułatwień, zwiększenie wygody, oferowanie niestandardowych rozwiązań, personalizację i automatyzację. Możesz usprawnić swoje operacje i procesy biznesowe, a przy tym umożliwiać zespołom korzystanie z połączonej analityki danych dotyczących klientów i sprzedaży detalicznej, aby zwiększyć zaangażowanie, ruch, współczynnik konwersji, sprzedaż dodatkową i liczbę produktów dodawanych do koszyka.

Dzięki demokratyzacji danych Twoje zespoły mogą korzystać z pełnych danych o klientach, aby osiągnąć lepsze rezultaty w obszarze personalizacji, istotności, kontekstu i biznesu. A to wszystko za sprawą zwiększenia zaangażowania, ruchu, współczynnika konwersji, sprzedaży dodatkowej i liczby produktów dodawanych do koszyka.

Przeczytaj: „Renesans detaliczny” jest w toku, ale dla niektórych może być za późno

Połączone łańcuchy dostaw i realizacja zamówień

Analiza danych punktu sprzedaży nie jest wystarczająca do prognozowania popytu. Obecnie połączeni klienci wymuszają redukcję marży, zwłaszcza przy realizacji zamówień. Inteligentni detaliści wykorzystują połączone dane pozyskiwane dzięki wewnętrznym i zewnętrznym sygnałom dotyczącym popytu, aby nieustannie zwiększać dokładność prognoz popytu i precyzję modelu analitycznego. Umiejętność optymalizacji miejsca eksponowania oraz trasy produktu, przy jednoczesnej minimalizacji obniżek cen i kosztów realizacji zamówień, stanowi obecnie gwarancję przewagi konkurencyjnej.

Połączony merchandising

Zapewnij sobie przełomowe możliwości merchandisingowe dzięki szczegółowym informacjom na temat zachowań konsumentów i popytu. Dzięki strategii merchandisingowej skierowanej na połączonych klientów odpowiednio dostosujesz oferowany asortyment i usługi, a także rozwój nowych produktów, uwzględniając szybko zmieniające się preferencje konsumentów. Konsumenci oczekują spersonalizowanych promocji i dynamicznej wyceny, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych — co stwarza możliwość wartościowej współpracy między detalistami a ich partnerami handlowymi.

Połączone spółki stowarzyszone

Skorzystaj z połączonej analityki klientów, aby wesprzeć swoich partnerów. Stosuj sygnały, czujniki, przetwarzanie obrazów i sztuczną inteligencję, by umożliwić lepszą obsługę klientów w sklepach. Wspomóż proces rozwiązywania problemów i zwiększ potencjał sprzedaży dzięki udostępnieniu swoim współpracownikom pełnych informacji na temat zakupów i rekomendacji dokonywanych przez klientów.

Połączone zasoby

Połącz środki trwałe, takie jak pojazdy, instalacja grzewczo-wentylacyjna, zimny magazyn, kamery oraz półki, aby zwiększyć wydajność i ograniczyć koszty. Wykorzystaj analitykę na strumieniu danych, aby zwiększyć produktywność i możliwości zaangażowania połączonych klientów. Ogranicz ryzyko i marnotrawstwo, rejestrując i identyfikując działania podejmowane w „momencie prawdy”.

Transformacja handlu detalicznego – potrzeba biznesu

Retail is undergoing a drastic transformation and Cloudera is enabling that transformation of the Cloudera Data Platform.

„Renesans detaliczny” jest w toku, ale dla niektórych może być za późno

HelloFresh: codzienne aktualizowanie 2500 raportów z analizami biznesowymi, aby ułatwić podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Poznaj historię naszego klienta

 

 Firma 3Soft korzysta z platformy bazującej na sztucznej inteligencji, aby opracowywać prognozy sprzedaży i prowadzić automatyczne uzupełnianie zapasów dla firmy sprzedającej produkty spożywcze na całym świecie

Poznaj historię naszego klienta

Obejrzyj teraz

 

Webinar

Szybsze dane — lepsze wyniki w branży sprzedaży detalicznej i obszarze CPG

Ebook

Cztery główne filary transformacji cyfrowej w handlu detalicznym

Webinar

Chmura obliczeniowa w sprzedaży detalicznej: dlaczego, jak i po co?

Your form submission has failed.

This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.