Informacje ogólne

Zarządzanie danymi w dowolnym miejscu w chmurze hybrydowej dzięki ujednoliconej strukturze danych.

Stosując odpowiednią strukturę danych, organizacje mogą korzystać ze zróżnicowanych źródeł danych w chmurze hybrydowej, dokładnie poznać i zrozumieć ich zawartość oraz udostępniać je w całej organizacji w bezpieczny, zgodny z przepisami i samoobsługowy sposób. Spójne zarządzanie danymi prowadzi do podniesienia wartości i jakości analiz we wszystkich nowoczesnych architekturach danych.

Cloudera Data Platform (CDP) umożliwia organizacjom wdrożenie struktury danych dającej możliwość korzystania z danych w dowolnej lokalizacji, z zachowaniem kluczowych zasad:

Data Catalog

Realizacja pierwszego kluczowego aspektu zasady FAIR (findable, accessible, interoperable, and reusable) i umożliwienie osobom obsługującym dane odkrywania informacji będących w ich zasięgu.

Zarządzanie danymi

Uwzględnienie organizacyjnych, branżowych oraz regulacyjnych ograniczeń i zasad za pomocą usługi federacyjnej w celu skutecznej ochrony i śledzenia danych oraz zarządzania danymi w chmurze hybrydowej.

Obserwowalność

Poznanie i zrozumienie kondycji danych, sposobu ich wykorzystania i ich skuteczności oraz otrzymywanie zaleceń dotyczących ich optymalnego użytkowania.

Replikacja

Przenoszenie danych tam, gdzie są potrzebne lub tam, gdzie są bezpieczne, z pełną wiedzą i wglądem w ich bezpieczeństwo, zarządzanie i pochodzenie.

Elementy kluczowe
 

Twoje dane są wszędzie bezpieczne.

 

Shared Data Experience


SDX jest fundamentalną częścią CDP i dostarcza zintegrowany zestaw technologii bezpieczeństwa i zarządzania zbudowany na metadanych. Zapewniając pełne zarządzanie danymi w zakresie danych i analityki na wszystkich infrastrukturach wszędzie, SDX zmniejsza ryzyko i koszty operacyjne. Dział IT może szybciej wdrażać w pełni zabezpieczone i zarządzane jeziora danych (data lakes), zapewniając większej liczbie użytkowników dostęp do większej ilości danych bez naruszania zasad bezpieczeństwa.

 

Shared Data Experience


SDX jest fundamentalną częścią CDP i dostarcza zintegrowany zestaw technologii bezpieczeństwa i zarządzania zbudowany na metadanych. Zapewniając pełne zarządzanie danymi w zakresie danych i analityki na wszystkich infrastrukturach wszędzie, SDX zmniejsza ryzyko i koszty operacyjne. Dział IT może szybciej wdrażać w pełni zabezpieczone i zarządzane jeziora danych (data lakes), zapewniając większej liczbie użytkowników dostęp do większej ilości danych bez naruszania zasad bezpieczeństwa.

 

 

 

Niezawodny obraz danych – Data Catalog

Rozwiązanie Data Catalog umożliwia wyszukiwanie, organizację oraz kontrolę danych we wszystkich lokalizacjach i infrastrukturach, aby: 

 • zrozumieć, dokumentować i monitorować dane oraz ich wykorzystanie

 • zachować zgodność z przepisami i standardami w zarządzaniu danymi

 • wdrażać organizacyjne i techniczne środki ochrony danych

 • umożliwić edycję i wymianę informacji przez użytkowników biznesowych.

 

Niezawodny obraz danych – Data Catalog

Rozwiązanie Data Catalog umożliwia wyszukiwanie, organizację oraz kontrolę danych we wszystkich lokalizacjach i infrastrukturach, aby: 

 • zrozumieć, dokumentować i monitorować dane oraz ich wykorzystanie

 • zachować zgodność z przepisami i standardami w zarządzaniu danymi

 • wdrażać organizacyjne i techniczne środki ochrony danych

 • umożliwić edycję i wymianę informacji przez użytkowników biznesowych.

 

 

 

Potężne narzędzie Replication Manager

Dane mogą powstać wszędzie, a ich ciężar przenosi je tam, gdzie są potrzebne. Ujednolicona struktura danych replikuje dane zgodnie z potrzebami, bez osłabiania środków kontroli bezpieczeństwa i zarządzania. Ściśle zintegrowany z SDX komponent Replication Manager obsługuje tę funkcję, przenosząc kontekst razem z danymi, replikując wszystkie powiązane metadane, znaczniki klasyfikacji, zasady bezpieczeństwa, reguły zgodności oraz informacje dotyczące pochodzenia.

 

Potężne narzędzie Replication Manager

Dane mogą powstać wszędzie, a ich ciężar przenosi je tam, gdzie są potrzebne. Ujednolicona struktura danych replikuje dane zgodnie z potrzebami, bez osłabiania środków kontroli bezpieczeństwa i zarządzania. Ściśle zintegrowany z SDX komponent Replication Manager obsługuje tę funkcję, przenosząc kontekst razem z danymi, replikując wszystkie powiązane metadane, znaczniki klasyfikacji, zasady bezpieczeństwa, reguły zgodności oraz informacje dotyczące pochodzenia.

 

 

 

Przenoszenie chmury hybrydowej

Platforma danych Cloudera (CDP) umożliwia firmie korzystanie z ujednoliconego przepływu danych w dowolnej chmurze prywatnej, chmurze publicznej lub w wielu chmurach jednocześnie. CDP zapewnia:

 • jednolite środowisko przepływu danych w każdym miejscu

 • bezpieczne, zarządzane przenoszenie danych, reguł bezpieczeństwa oraz całych przepływów pracy z dowolnego systemu w ramach rozwiązań w chmurze hybrydowej

 • niezależność od zastrzeżonych prawnie systemów danych umożliwiająca uniwersalną dystrybucję danych oraz korzystanie z modelu danych jako usługi

 

Przenoszenie chmury hybrydowej

Platforma danych Cloudera (CDP) umożliwia firmie korzystanie z ujednoliconego przepływu danych w dowolnej chmurze prywatnej, chmurze publicznej lub w wielu chmurach jednocześnie. CDP zapewnia:

 • jednolite środowisko przepływu danych w każdym miejscu

 • bezpieczne, zarządzane przenoszenie danych, reguł bezpieczeństwa oraz całych przepływów pracy z dowolnego systemu w ramach rozwiązań w chmurze hybrydowej

 • niezależność od zastrzeżonych prawnie systemów danych umożliwiająca uniwersalną dystrybucję danych oraz korzystanie z modelu danych jako usługi

 

 

Zasoby
 

Dowiedz się więcej na temat zarządzania danymi w dowolnej lokalizacji

Webinar

Dostęp do wszystkich danych: trendy w strukturze danych

Whitepaper

Architektura danych: ujednolicona struktura danych

Szkolenia, wsparcie i doradztwo na światowym poziomie

Your form submission has failed.

This may have been caused by one of the following:

 • Your request timed out
 • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.