• Cloudera Cloudera
 • OGÓLNE INFORMACJE

  Dane w ruchu przyspieszą realizację misji firmy

  Organy administracji rządowej stoją w obliczu licznych wyzwań, takich jak starzejące się systemy, oszustwa i nadużycia oraz wyrafinowane cyberataki. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebują sprawdzonej platformy, która może bezpiecznie zarządzać ich danymi. Rozwiązania Cloudera dla instytucji rządowych pozwalają sprostać tym wyzwaniom, upraszczając pozyskiwanie i dostarczanie danych — zapewniając liderom sektora publicznego wgląd potrzebny do podejmowania lepszych i bardziej terminowych decyzji.

  Cloudera współpracuje z władzami lokalnymi oraz instytucjami szkolnictwa wyższego, aby zwiększyć skuteczność ochrony danych oraz pełnienia funkcji administracyjnych, ułatwić modernizowanie architektury danych na dowolnej platformie oraz spełnić wymogi zerowego zaufania w kontekście przepływu danych. Wśród klientów Cloudera są administracje rządowe z 40 krajów na świecie — Twoja firma również może przyspieszyć przepływ danych i transformację cyfrową, a tym samym łatwiej zrealizować swoją misję.

  Kluczowe zastosowania
  • Uczenie maszynowe dla obrony
  • Cyberbezpieczeństwo dla rządu
  • Inteligentne miasta i IoT
  • Oszustwa, marnotrawstwo i nadużywanie
  • Wsparcie proaktywne i predykcyjne

  Uczenie maszynowe dla obrony

  Siły zbrojne odkrywają nowe możliwości dzięki analizie i dostępowi do szczegółowych danych. Logistyka oparta na danych gwarantuje pewność dostaw paliwa i zaopatrzenia. Konserwacja predykcyjna umożliwia niezakłócone wykonywanie operacji lądowych i powietrznych, a dzięki danym dotyczącym bezpieczeństwa agencje mogą otrzymywać ostrzeżenia o cyberatakach w czasie rzeczywistym.

  Bezpieczeństwo wewnętrzne i obrona narodowa

  Cloudera może Ci pomóc

  Rozwój inteligentnych baz wojskowych

  Edge technologies are changing the way we run military bases and manage warfighters

  Jak zaawansowana analiza danych napędza modernizację Departamentu Obrony USA

  Read more about how adopting a modern platform for machine learning and analytics, optimized for the cloud, supports the DoD with much-needed military intelligence.

  Cyberbezpieczeństwo dla rządu

  Realizowane w czasie rzeczywistym gromadzenie, agregacja i analiza danych dotyczących bezpieczeństwa w sektorze publicznym umożliwiają wykrywanie naruszeń spoza sieci i złośliwych działań wewnętrznych. Cloudera Cybersecurity Platform (CCP) umożliwia pozyskanie kompleksowych informacji na temat ryzyka, automatyzację wykrywania zagrożeń oraz usprawnienie działań, a tym samym szybką reakcję na zagrożenia. Jako wspólna struktura środowiska SIEM, rozwiązanie CCP umożliwia instytucjom rządowym wykorzystanie danych jako kluczowego narzędzia w arsenale cyberbezpieczeństwa. Z kolei długoterminowa analiza ułatwia systemowi identyfikację potencjalnych nieprawidłowości, które w przeciwnym wypadku mogłyby pozostać niewykryte.

  Posłuchaj podcastu na temat ciągłego monitorowania w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa

  Inteligentne miasta i IoT

  Wykorzystanie danych w miastach na szeroką skalę może zmienić sposób, w jaki świadczone są usługi obywatelom. Departamenty obrony mogą śledzić pojazdy i bezzałogowe urządzenia monitorujące, by zwiększyć bezpieczeństwo i zapewnić powodzenie operacji.  Stosowanie czujników do pozyskiwania wglądu w dane staje się coraz popularniejsze w sektorze publicznym i umożliwia skuteczniejsze oraz bardziej wydajne rozdzielanie zasobów w zależności od potrzeb.

  Praca z obrazami i filmami na szeroką skalę: rozwiązanie dla organów ścigania

  Większe bezpieczeństwo lotów Departamentu Obrony USA dzięki technologii czujników

  Sikorsky, a Lockheed Martin Company, is uncovering patterns in aircraft performance and parts that can help improve flight safety, optimize aircraft operations, and significantly reduce costs.

  Infografika: wnioski z wykorzystania przesyłania strumieniowego w administracji publicznej

  This infographic is based on a Meritalk survey to 150 Federal IT decision-makers who answered questions about their streaming data challenges. Key results and insights are highlighted visually in this piece.

  Oszustwa, marnotrawstwo i nadużywanie

  Rząd USA przeznacza biliony dolarów rocznie na programy świadczeń. W wyniku oszustw miliony dolarów wypłacane są w sposób niewłaściwy, co przekłada się na niższe świadczenia dla obywateli potrzebujących tego wsparcia najbardziej. Korzystając z nowoczesnej platformy danych, instytucje rządowe mogą skuteczniej monitorować nieuczciwe roszczenia i zapobiegać niewłaściwemu świadczeniu usług.

  Wsparcie proaktywne i predykcyjne

  Instytucje rządowe muszą stawić czoła wyzwaniu, jakie stanowi migracja ogromnych ilości danych przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów zabezpieczeń danych, których zwykle nie ma potrzeby wykorzystywać w organizacjach komercyjnych.

  „Dzięki integracji rozwiązań Cloudera i NVIDIA będziemy mogli wykorzystywać wyniki analizy danych w newralgicznych sytuacjach… Obecnie wdrażamy tę integrację i już teraz odnotowujemy ponad 10-krotne przyspieszenie przy dwa razy mniejszym koszcie w przypadku przepływów w zakresie inżynierii danych i data science”.


  Joe Ansaldi, IRS/Dział badań analityki stosowanej i statystyki/kierownik działu technicznego

  Logo IRS
  Logo MITRE

  MITRE

  MITRE: większe bezpieczeństwo, skuteczność i zgodność z przepisami

  Przeczytaj studium przypadku

  Logo Johns Hopkins University

  Szkoła Medyczna i Laboratorium Fizyki Stosowanej Johnsa Hopkinsa

  Johns Hopkins wykorzystuje analitykę danych i inżynierie systemów w celu zapewnienia pacjentom precyzyjnego leczenie i lepszej opieki.

  Przeczytaj studium przypadku

  Whitepaper

  Aby wykorzystać potencjał chmury Instytucje rządowe potrzebują solidnej strategii dla danych

  Datasheet

  Jakie korzyści władze lokalne mogą czerpać z danych w ruchu

  infographic

  Zarządzanie i kontrola w chmurze na szczeblu rządowym

  Video

  Dlaczego potrzebujesz wsparcia dla kodu Open Source

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.