• Cloudera Cloudera
 • Cloudera DataFlow liderem wśród platform do obsługi strumieni danych według GigaOm
  Informacje ogólne

  Co to jest Stream Processing?

  Rozwiązanie Cloudera Stream Processing (CSP) umożliwia klientom przekształcanie strumieni w produkty danych dzięki analizowaniu strumieni danych pod kątem złożonych wzorców i uzyskiwaniu praktycznych informacji.

  Narzędzie CSP bazuje na technologiach Apache Flink i Kafka. Jest to kompletne wysokiej jakości rozwiązanie do zarządzania strumieniami danych i stanowego przetwarzania. Połączenie technologii Kafka obsługującej strumienie i magazyny danych i technologii Flink będącej podstawowym mechanizmem przetwarzania in-stream z doskonałą obsługą standardowych interfejsów branżowych, takich jak SQL i REST, pozwala deweloperom, analitykom danych i badaczom danych łatwo tworzyć hybrydowe potoki strumieni danych zasilające produkty danych w czasie rzeczywistym, pulpity nawigacyjne, aplikacje do analizy danych biznesowych, mikrousługi i notebooki badaczy danych. 

  Szerokie spektrum możliwych zastosowań obejmuje wykrywanie oszustw, analizę zagrożeń sieciowych, analizę danych produkcyjnych, optymalizację handlu, obsługę ofert w czasie rzeczywistym, natychmiastowe zatwierdzanie pożyczek i wiele innych. Są one dostępne dzięki przesunięciu przetwarzania danych w górę strumienia, co umożliwiło uwzględnienie tych zastosowań wymagających działania w czasie rzeczywistym.

  HYBRYDOWE POTOKI DANYCH PRZESYŁANYCH STRUMIENIOWO OBSŁUGIWANE
  PRZEZ CLOUDERA STREAM PROCESSING

  hybrydowe potoki danych przesyłanych strumieniowo: diagram

  Przykłady wykorzystania

  • Wykrywanie oszustw
  • Analityka klientów
  • Monitorowanie rynku
  • Analityka logów

  Wykrywanie oszustw


  Zapobiegaj stratom wynikającym z oszustw finansowych, proaktywnie je wykrywając. 

  Przedsiębiorstwa z sektora handlu detalicznego, usług finansowych i innych branż starają się zapewnić ochronę danych klientów i zapobiegać oszustwom finansowym. Funkcje przetwarzania strumieniowego Cloudera umożliwiają przetwarzanie strumieni transakcji klientów w czasie rzeczywistym, identyfikowanie wzorców, tworzenie alertów predykcyjnych i dostarczanie praktycznych informacji pozwalających zapobiegać oszustwom.

  PT Bank Rakyat Indonesia: wykorzystanie big data, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w celu lepszego zrozumienia klientów

  Osiągnięto 40-procentową redukcję liczby oszustw.

  Przeczytaj studium przypadku

  Analityka klientów


  Analizy klientów w czasie rzeczywistym poprawiają ich zaangażowanie, utrzymanie i satysfakcję.

  Każda organizacja potrzebuje analiz w czasie rzeczywistym w celu zwiększenia zaangażowania klientów, ale wdrożenie odpowiedniego rozwiązania jest dość trudne ze względu na przytłaczającą ilość danych. Rozwiązanie Cloudera Stream Processing umożliwia analitykę klientów dzięki przetwarzaniu ogromnych ilości danych z opóźnieniem poniżej sekundy, jednocześnie wykrywając interakcje klientów i rekomendując lepsze oferty w czasie rzeczywistym.

  Duże linie lotnicze: poprawa obsługi klienta dzięki automatyzacji opartej na danych

  Osiągnięto spadek wolumenu danych na poziomie 50%, płacąc za strumienie danych do transmisji tylko raz.

  Przeczytaj studium przypadku

  Monitorowanie rynku


  Obsługuj miliony transakcji w ciągu sekundy i zapewnij skalowalność na poziomie petabajtów danych finansowych.

  Giełdy finansowe stoją przed wyzwaniami związanymi z wymaganiami klientów w zakresie raportowania w czasie rzeczywistym i szybkości uwzględnionymi w SLA. Jednak do świadczenia tych usług konieczne jest przetwarzanie petabajtów danych. Rozwiązanie Cloudera Streams Messaging umożliwia łatwe przesyłanie strumieniowe dużych ilości danych, pozwalając giełdom szybko opracowywać oparte analizy rynkowe w czasie rzeczywistym i spełniać coraz bardziej wymagające warunki umów SLA.

  Bombay Stock Exchange: najszybsza na świecie giełda wykorzystuje analitykę w czasie rzeczywistym, aby poprawić jakość zarządzania danymi i branżowych umów SLA

  95% redukcji kosztów operacyjnych.

  Przeczytaj studium przypadku

  Analityka logów


  Zmodernizuj infrastrukturę logowania, aby zapewnić analitykę w czasie rzeczywistym.

  Dane z logów mają coraz większą wartość dla przedsiębiorstw. Organizacje IT mają jednak trudności z zapewnieniem skutecznych procesów gromadzenia logów, dystrybucji odpowiednich informacji w górę strumienia i generowaniem kluczowych pomiarów. Rozwiązanie Cloudera Stream Processing pomaga skalować przetwarzanie logów, zapewnia wgląd w dane w czasie rzeczywistym w całej firmie i znacznie zmniejsza koszty operacyjne.

  Globe Telecom: Wsparcie cyfrowego stylu życia klientów za pomocą nowoczesnego środowiska analitycznego

  Zarządzanie danymi o wolumenie 600 PB.

  Przeczytaj studium przypadku

  Możliwości

  • Streaming Analytics z wykorzystaniem technologii Apache Flink
  • Streams Messaging z wykorzystaniem technologii Apache Kafka

  Analityka na strumieniu danych

  Rozwiązanie Cloudera Streaming Analytics bazujące na technologii Apache Flink z SQL Stream Builder zapewnia następujące korzyści:

  • Przetwarzanie strumienia danych z niskim opóźnieniem 
  • Uproszczenie programowania dzięki umożliwieniu użytkownikom pisania aplikacji do przesyłania strumieniowego z wykorzystaniem standardów branżowych SQL i API za pośrednictwem punktów końcowych REST
  • Zaawansowane techniki okienkowania umożliwiające tworzenie złożonych analiz opartych na zdarzeniach
  • Obsługa modeli chmur wielochmurowych i hybrydowych

  Główne cechy

  SQL Stream Builder (SSB) to wszechstronny interaktywny interfejs użytkownika do tworzenia stanowych zadań przetwarzania strumieniowego za pomocą języka SQL, które są konwertowane na zoptymalizowane zadania Flink. Korzystając z języka SQL, można łatwo deklarować wyrażenia, które filtrują, agregują, kierują i na inne sposoby przekształcają strumienie danych. SSB to interfejs do zarządzania zadaniami pozwalający tworzyć i uruchamiać SQL w strumieniach, a także opracowywać trwałe interfejsy API do obsługi danych dotyczących wyników.

  Korzystaj z możliwości przetwarzania danych dokładnie raz – każdorazowo, nawet w przypadku błędów i ponownych prób. Na przykład firma świadcząca usługi finansowe korzysta z przetwarzania strumieniowego do koordynowania setek systemów transakcyjnych zaplecza, gdy konsumenci spłacają swoje kredyty hipoteczne.

  Wykrywaj i obsługuj zdarzenia transmisji strumieniowej, które nie występują w odpowiedniej kolejności. Na przykład oszukańcze usługi w czasie rzeczywistym wymagają przetwarzania danych we właściwej kolejności, nawet jeśli dane docierają z opóźnieniem.

  Uzyskaj wydajność pozwalającą na przetwarzanie pojedynczych strumieni w pamięci. Możesz na przykład przetwarzać żądania 30 milionów aktywnych użytkowników płacących kartą kredytową, robiących przelewy i sprawdzających saldo z milisekundowym opóźnieniem.

  Korzystaj z wyzwalania zdarzeń w przypadku obsługi setek źródeł danych przesyłanych strumieniowo i milionów zdarzeń na sekundę na strumień. Na przykład gdy pacjent zgłasza się na izbę przyjęć, system kontaktuje się z systemami zewnętrznymi, aby pobrać dane dotyczące tego pacjenta z setek źródeł. Dzięki temu dane są dostępne w bazie elektronicznej dokumentacji medycznej, zanim pacjent pojawi się w gabinecie.

  Strumienie danych mają niewielką wartość, jeśli nie można ich łatwo integrować, łączyć i składać w siatkę z innymi źródłami danych w stanie spoczynku (np. hurtowniami danych, relacyjnymi bazami danych i jeziorami danych). Konfiguruj dostawców danych za pomocą gotowych łączników lub własnego łącznika z dowolnym źródłem danych. Po utworzeniu dostawców danych użytkownik może łatwo tworzyć wirtualne tabele przy użyciu języka definicji danych. Złożona integracja między wieloma strumieniami i wsadowymi źródłami danych staje się łatwiejsza dzięki dobrze znanym konstrukcjom SQL, takim jak łączenia i agregacje.

  Streams Messaging

  Rozwiązanie Cloudera Streams Messaging wykorzystujące technologię Apache Kafka zapewnia następujące korzyści i narzędzia:

  • Streams Messaging Manager do monitorowania/obsługi klastrów
  • Streams Replication Manager do obsługi wdrożeń HA/DR
  • Schema Registry do centralnego zarządzania schematami
  • Kafka Connect do prostego przenoszenia danych i przechwytywania zmian danych oraz Cruise Control do inteligentnego równoważenia i automatycznej naprawy
  • Obsługa modeli chmur wielochmurowych i hybrydowych

  Główne cechy

  Obsługuje miliony wiadomości na sekundę przy małych opóźnieniach i dużej przepustowości, zapewniając elastyczne i transparentne skalowanie bez przestojów. Obsługuje szeroki zakres inicjatyw związanych ze strumieniami danych, umożliwiając przedsiębiorstwom nadążanie za zapotrzebowaniem klientów, świadczenie lepszych usług i proaktywne zarządzanie ryzykiem.

  Usługa Streams Messaging Manager zapewnia jednolity interfejs z kompleksowym wglądem w to, jak dane są przenoszone w klastrach Kafka – między producentami, brokerami, tematami i konsumentami – umożliwiając śledzenie pochodzenia danych i zarządzanie nimi od krawędzi po chmurę. Upraszcza również rozwiązywanie problemów ze środowiskami Kafka dzięki inteligentnemu filtrowaniu i sortowaniu.

  Rozwiązanie Streams Replication Manager oparte na rozwiązaniu Mirrormaker 2 oferuje odporną na awarie, skalowalną i niezawodną replikację tematów Kafka między klastrami, a także monitorowanie i metryki replikacji na poziomie klastra i tematu. Zapewnia wysoką dostępność, odzyskiwanie po awarii, migracje do chmury, bliskość geograficzną i nie tylko.

  Rejestr Schema Registry umożliwia zarządzanie, udostępnianie i obsługę ewolucji wszystkich schematów producentów i klientów we współużytkowanym repozytorium schematów, które umożliwia elastyczną interakcję w środowisku platformy Kafka. Bezpiecznie zapobiegaj występowaniu przerw spowodowanych niezgodnościami schematów.

  Rozwiązanie Cruise Control umożliwia zarządzanie dużymi instalacjami Kafka i równoważenie ich obciążenia, a także automatyczne wykrywanie i usuwanie anomalii. Rozwiązuj trudne problemy, takich jak częste awarie sprzętu/maszyn wirtualnych, rozbudowa/redukcja klastra i przesunięcie obciążenia wśród brokerów.

  Cloudera SDX oferuje scentralizowane zabezpieczenia, zasady kontroli, nadzór i pochodzenie danych we wszystkich komponentach. Są one ustawiane raz i automatycznie wymuszane, a do tego niezależne od dostawcy, dzięki czemu można śmiało stosować strategie z wykorzystaniem wielu chmur oraz chmur hybrydowych. Obsługuje cztery główne filary bezpieczeństwa: tożsamość, dostęp, ochronę danych i widoczność.

  Przetwarzanie strumieniowe w chmurze


  Uprość konfigurację chmury i infrastruktury, korzystając z całkowicie bezpiecznych, zarządzanych, elastycznych klastrów, które są rozwijane w niecałe 10 minut na platformach AWS, Azure i GCP.

  Analityka na strumieniu w usłudze Data Hub

  Rozwiązanie Streaming Analytics for Data Hub dynamizuje działanie Apache Flink i SQL Stream Builder w chmurze publicznej, umożliwiając strumieniowe przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem SQL lub kodu aplikacji w środowiskach chmury hybrydowej. 

  Streams Messaging for Data Hub

  Rozwiązanie Streams Messaging for Data Hub poszerza lokalną inwestycję Apache Kafka, dynamizując klastry Kafka w chmurze publicznej z kompleksowym zestawem funkcji zarządzania przedsiębiorstwem obejmujących zarządzanie schematami, monitorowanie, odzyskiwanie po awarii, inteligentne równoważenie oraz sprawną kontrolę dostępu i audyt. 

  Obejrzyj prezentację produktu Stream Processing

   

  Cloudera Stream Processing Community Edition


  CSP Community Edition ułatwia tworzenie procesorów strumieniowych nawet bezpośrednio z poziomu komputera stacjonarnego lub dowolnego węzła programistycznego.


  Analitycy, badacze danych i programiści mogą teraz wypróbować nowe funkcje, lokalnie opracowywać procesory strumieniowe oparte na SQL oraz opracowywać rozwiązania Kafka Consumers/Producers i łączniki Kafka Connect, a wszystko to lokalnie, przed przejściem na środowisko produkcyjne.


  Rozpocznij pracę w 5 minut dzięki Stream Processing Community Edition

  Whitepaper

  Cloudera oferuje najlepszy w branży ekosystem Kafka

  Datasheet

  Stream Processing: specyfikacja

  Whitepaper

  Zyskaj możliwości zarządzania, monitorowania i replikowania na platformie Apache Kafka za pomocą Cloudera Data Platform

  Webinar

  Jak uruchomić przepływy NiFi w Kafka KConnect

  Szkolenia, wsparcie i doradztwo na światowym poziomie

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.