Your browser is out of date

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Cloudera uznana za lidera w zakresie obsługi klienta i wiarygodności.

Informacje ogólne

Cloudera Data Warehouse to nowoczesne rozwiązanie analityczne dla firm.

Cloudera Data Warehouse to autoskalowalna, łatwa w obsłudze, wysoko współbieżna i efektywna kosztowo usługa analityczna pozwalająca pozyskiwać, składować i przetwarzać duże wolumeny danych. Rozwiązanie umożliwia pracę w modelu hybrydowym i wielochmurowym dzięki możliwości płynnego przenoszenia procesów i danych wspierających poszczególne raporty, analizy ad-hoc i dashboardy pomiędzy lokalnym centrum danych a chmurami publicznymi. Cloudera Data Warehouse oferuje krótki czas oczekiwania na odpowiedzi, zmniejszone koszty IT i duża elastyczność pracy.

Zacznij już teraz

Przykłady wykorzystania

  • Optymalizacja hurtowni danych
  • Hurtowni danych dla operacji i zdarzeń
  • Hurtownia danych dla badań i eksploracji

Optymalizacja hurtowni danych

Zoptymalizuj swoją hurtownie danych dzięki częściowej lub całkowitej migracji trudnych procesów do Cloudera Data Warehouse.  Wykorzystaj możliwości, jakie oferuje nowoczesna hurtownia danych, do wdrożenia nowych zastosowań przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Przetestowane w najtrudniejszych warunkach technologie open source, takie jak Impala, HIVE LLAP czy Hive on Tez oraz narzędzia takie jak Hue i Workload XM, zapewniają elastyczność i szybką analizę danych niezależnie od ich wolumenu i typu.

Optymalizacja hurtowni danych

Globe Telecom: Wsparcie cyfrowego stylu życia klientów za pomocą nowoczesnego środowiska analitycznego

Zarządzanie danymi o wolumenie 600 PB.

Przeczytaj studium przypadku

Hurtownia danych dla zdarzeń i operacji

Nowy sposób patrzenia na analitykę w hurtowni danych — analizowanie dużego wolumenu zdarzeń i danych w postaci szeregów czasowych, pochodzących z logów maszyn, czujników i innych urządzeń brzegowych. W tradycyjnych rozwiązaniach analiza danych cechujących się dużą zmiennością i wolumenem jest nieefektywna operacyjnie i kosztowo. Cloudera Data Warehouse wykorzystuje możliwości zawarte w wysoce skalowalnych silnikach obliczeniowych, takich jak Kudu i Druid, do efektywnej obsługi ogromnych ilości szybko zmieniających się danych. Dodaj Cloudera DataFlow w celu wykorzystania pełnego potencjału urządzeń brzegowych.

Szeregi czasowe w hurtowni danych

Globe Telecom: Wsparcie cyfrowego stylu życia klientów za pomocą nowoczesnego środowiska analitycznego

Zarządzanie danymi o wolumenie 600 PB.

Przeczytaj studium przypadku

Hurtownia danych dla badań i eksploracji

Nowe spojrzenie na poznawanie korelacji i wzorców daje firmie lepszą wiedzę o tym, czego może się spodziewać w przyszłości.  Rozwiązywanie trudnych problemów związanych z analizą danych tekstowych i relacyjnych, często w celach badawczo-eksperymentalnych, wiąże się z koniecznością przeszukiwania ogromnych ilości nieuporządkowanych danych i korelowania ich z danymi relacyjnymi.  Dzięki technologią takim jak Solr, Impala i HIVE, Cloudera Data Warehouse może ułatwić to zadanie. Wykorzystaj Cloudera Data Science Workbench do wdrożenia uczenia maszynowego na dużą skalę.

Globe Telecom: Wsparcie cyfrowego stylu życia klientów za pomocą nowoczesnego środowiska analitycznego

Zarządzanie danymi o wolumenie 600 PB.

Przeczytaj studium przypadku

Modernizacja hurtowni danych za pomocą modelu hybrydowego i wielochmurowego

Cloudera Data Warehouse wspiera analityczne procesy w przedsiębiorstwach. Jest to samoskalowalne, wysoko współbieżne i efektywne kosztowo rozwiązanie działające w modelu hybrydowym i wielochmurowym, pozwalające pobierać duże wolumeny danych z różnych źródeł - ustrukturyzowanych, nieustrukturyzowanych i urządzeń brzegowych. Pozwala na przenoszenie danych, metadanych i polityk bezpieczeństwa pomiędzy lokalnym centrum danych a chmurą umożliwiając efektywną pracę z raportami, analizami ad-hoc i procesami uczenia maszynowego. Cloudera Data Warehouse to bezpieczne rozwiązanie redukujące koszty i czas oczekiwania na informacje, przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności dla IT i biznesu.

Modernizacja hurtowni danych za pomocą modelu hybrydowego i wielochmurowego

Cloudera Data Warehouse wspiera analityczne procesy w przedsiębiorstwach. Jest to samoskalowalne, wysoko współbieżne i efektywne kosztowo rozwiązanie działające w modelu hybrydowym i wielochmurowym, pozwalające pobierać duże wolumeny danych z różnych źródeł - ustrukturyzowanych, nieustrukturyzowanych i urządzeń brzegowych. Pozwala na przenoszenie danych, metadanych i polityk bezpieczeństwa pomiędzy lokalnym centrum danych a chmurą umożliwiając efektywną pracę z raportami, analizami ad-hoc i procesami uczenia maszynowego. Cloudera Data Warehouse to bezpieczne rozwiązanie redukujące koszty i czas oczekiwania na informacje, przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności dla IT i biznesu.

Najważniejsze zalety i funkcje

Cloudera Data Warehouse charakteryzuje się szeroką funkcjonalnością umożliwiającą efektywną pracę z różnymi procesami biznesowymi.  `Rozwiązanie pozwala na przygotowywanie analiz przy wykorzystaniu optymalnych danych i narzędzi.

Cloudera Data Warehouse pomaga zarządzać wszystkimi rodzajami zadań, łączyć zróżnicowane dane, w dowolnym miejscu - od lokalnego centrum danych po dowolną chmurę.  Dzięki możliwości pracy w środowisku hybrydowemu i wielochmurowemu, analizy są wykonywane szybko - bez względu na ich skalę, rodzaju procesu i liczbę użytkowników.

Cloudera Data Warehouse powstało w odpowiedzi na współczesne wyzwania związane z obsługą danych. Rozwiązanie otwiera nowe możliwości w zakresie analiz BI i zaawansowanej analityki, w szczególności w obszarach, które ze względu na różnorodność danych i ich skale nie mogą być w efektywny kosztowo sposób realizowane przez tradycyjne hurtownie danych.

Cloudera Data Warehouse posiada nieograniczone możliwości składowania i przetwarzania danych, umożliwiając użytkownikom przygotowanie dowolnych analiz w czasie rzeczywistym. Referencyjna architektura Cloudera Data Warehouse jest w stanie obsługiwać nawet najbardziej wymagające dane w postaci szeregów czasowych.

`Cloudera `Data Warehouse zawiera komplet narzędzi zapewniających bezpieczne, zdrowe i wydajne środowisko do wykonywania procesów. Należą do nich, m. in, Workload XM i Workload Manager, umożliwiające analizowanie, optymalizację i efektywne rozwiązywanie problemów związanych z procesami, oraz Cloudera SDX, zapewniająca niezrównane bezpieczeństwo, kontrolę i zgodność z korporacyjnymi standardami.

Nauka Cloudera Data Warehouse jest prosta dzięki łatwemu dostępowi do informacji dostępnych w serii How Tos for Gurus.  Bez względu na to, czy rozpoczynasz modernizację, czy chcesz jak najlepiej wykorzystać obecne rozwiązania Cloudera, seria pomoże Ci w odniesieniu sukcesu.

SDX Logo

Najwyższy poziom bezpieczeństwa i kontroli.

Zarządzaj danymi i metadanymi w platformie za pomocą dedykowanych, w pełni zintegrowanych interfejsów. Zasady bezpieczeństwa, zarządzania i kontroli są definiowane raz, a następnie stosowane w odniesieniu do wszystkich danych i procesów, co znacząco obniża koszty operacyjne i ryzyko biznesowe, nie ograniczając przy tym możliwości wyboru infrastruktury i elastyczności.

Dowiedz się więcej

Raport

Cloudera uznana za lidera w zakresie obsługi klienta i wiarygodności

Webinarium

Szybkość, elastyczność i inteligencja: więcej niż tradycyjna hurtownia danych — Carl Olafson, IDC

Dokument

TDWI Insight Accelerator | Modernizacja hurtowni danych za pomocą chmury

Webinarium

Podstawy nowoczesnych hurtowni danych

Szkolenia, wsparcie i doradztwo na światowym poziomie

Poznaj serię How-Tos for Gurus

Ucz i dziel się wiedzą w naszej społeczności

Poznaj tajniki produktów Cloudera

Pobierz ulubione produkty

Your form submission has failed.

This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.