small image E-book: Apache NiFi for Dummies — podręcznik dla bystrzaków
 • Cloudera Cloudera
 • Informacje ogólne

  Łatwo przekształcaj wszystkie dane w dowolnym miejscu w istotne statystyki biznesowe.

  Data Warehouse CDP umożliwia działom IT dostarczanie analitykom BI samoobsługowego chmurowego środowiska analitycznego, które pozwala na przygotowanie zapytań w ciągu kilku minut. Przewyższa inne hurtownie danych w zakresie wszystkich rozmiarów i typów danych, w tym ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, a jednocześnie można ją efektywnie skalować do ponad petabajtów. 

  Usługa Data Warehouse działa na platformie Cloudera Data Platform (CDP) i jest w pełni zintegrowana z rozwiązaniami do przetwarzania strumieniowego, inżynierii danych i uczenia maszynowego. Ma spójną strukturę, która zabezpiecza wszystkie dane i metadane znajdujące się w chmurach prywatnych, publicznych i hybrydowych oraz zapewnia nadzór nad nimi.

  Przykłady wykorzystania

  • Raporty i pulpity nawigacyjne dotyczące danych w chmurze
  • Natychmiastowy dostęp do danych
  • Optymalizacja hurtowni danych
  • Analityka w zakresie operacji i zdarzeń
  • Analityka w zakresie badań i eksploracji

  Raporty i pulpity nawigacyjne dotyczące danych w chmurze 


  Przygotuj hurtownię danych w chmurze publicznej w kilka minut.

  Szybko wykorzystaj dane znajdujące się już w chmurze, łatwo uruchamiając hurtownię danych, połącz się z usługą AWS oraz magazynem obiektów Azure i zacznij wykonywać zapytania. Unikalna funkcja Burst to Cloud przenosi dane i kontekst (bezpieczeństwo, pochodzenie, zarządzanie) z Twojego centrum danych do wybranego przez Ciebie bucketu w chmurze publicznej, gotowego do natychmiastowych zapytań.

   

  IQVIA: cztery razy dokładniejsze prognozy przyśpieszają badania i rozwój

  1 milion zapytań poniżej 1 sekundy na zbiorze danych 2 PB.

  Przeczytaj studium przypadku

  Natychmiastowy dostęp do danych


  Samoobsługowy dostęp do wszystkich danych znajdujących w dowolnym miejscu.

  Użytkownicy mogą udostępniać hurtownie danych w chmurze prywatnej lub publicznej, identyfikować zbiory danych i tworzyć wizualizacje niezależne od centralnego działu IT. Cloudera Data Warehouse automatycznie skaluje się w górę i w dół w zależności od potrzeb, zapewniając potwierdzoną równowagę kosztów i wydajności, co pozwala nie przekraczać budżetu.

  IQVIA: cztery razy dokładniejsze prognozy przyśpieszają badania i rozwój

  1 milion zapytań poniżej 1 sekundy na zbiorze danych 2 PB.

  Przeczytaj studium przypadku

  Optymalizacja hurtowni danych


  Uzyskaj więcej informacji dzięki nowoczesnej hurtowni danych.

  Zmigruj trudne procesy, w całości lub częściowo, z tradycyjnej hurtowni danych do Cloudera Data Warehouse. Wdrażaj zastosowania oparte na nowych typach danych i uwzględniaj napływ nowych użytkowników — wydajnie i niedrogo. Przetestowane w najtrudniejszych warunkach technologie open source, takie jak Impala, Hive LLAP czy Hive on Tez, oraz narzędzia, takie jak Hue i Observability, zapewniają elastyczność i szybką analizę danych niezależnie od ich wolumenu i typu — na dużą skalę.

  IQVIA: cztery razy dokładniejsze prognozy przyśpieszają badania i rozwój

  1 milion zapytań poniżej 1 sekundy na zbiorze danych 2 PB.

  Przeczytaj studium przypadku

  Analityka w zakresie operacji i zdarzeń


  Analizuj dużą ilość zróżnicowanych danych dotyczących zdarzeń i szeregów czasowych.

  W przypadku tradycyjnych hurtowni danych analiza ogromnej ilości zdarzeń i danych szeregów czasowych pochodzących z dzienników maszyn, czujników i innych urządzeń brzegowych jest prawie niemożliwa. Rozwiązanie CDP Data Warehouse, oparte na Apache Kudu i Druid, w połączeniu z Cloudera DataFlowstanowi innowację pod względem wydajności, skalowania i łatwości obsługi, która dzięki samoobsługowej analizie pozwoli sprostać nowej rzeczywistości szybko zmieniających się danych.

  Przeczytaj specyfikację

  IQVIA: cztery razy dokładniejsze prognozy przyśpieszają badania i rozwój

  1 milion zapytań poniżej 1 sekundy na zbiorze danych 2 PB.

  Przeczytaj studium przypadku

  Analityka w zakresie badań i eksploracji


  Korelowanie ogromnych ilości nieustrukturyzowanych danych z danymi relacyjnymi.

  Wysokiej jakości prognozy wymagają odkrywania nowych korelacji, wzorców i informacji z ogromnych ilości danych nieustrukturyzowanych, częściowo ustrukturyzowanych, tekstowych i relacyjnych. CDP Data Warehouse — wraz z platformą Solr do wyszukiwania pełnotekstowego — oraz CDP Machine Learning pozwalają na uzyskiwanie informacji ze wszystkich źródeł danych i przygotowywanie dokładniejszych prognoz.

  IQVIA: cztery razy dokładniejsze prognozy przyśpieszają badania i rozwój

  1 milion zapytań poniżej 1 sekundy na zbiorze danych 2 PB.

  Przeczytaj studium przypadku

  Kluczowe funkcje CDP Data Warehouse

  Skonfiguruj i uruchom hurtownię danych w ciągu kilku minut, a następnie zacznij łatwo analizować zbiory danych, korzystając z intuicyjnego katalogu danych. Jednym naciśnięciem przycisku udostępnij hurtownię danych z wdrożeniami opartymi na szablonach i zarządzaj nią bezobsługowo dzięki automatycznemu skalowaniu oraz wstrzymywaniu.

  Uzyskaj natychmiast informacje na podstawie ogromnej ilości danych — sprawdzone w środowisku produkcyjnym ze zbiorami danych o wielkości 150 PB i więcej — dzięki wydajnym silnikom SQL, takim jak Impala i Hive LLAP, które zapewniają odpowiedzi na pytania w czasie krótszym niż sekunda. Odblokuj setki użytkowników i tysiące zastosowań dzięki izolacji i optymalizacji obciążenia. Pozwoli to wszystkim wykonać zadania bez przeszkadzania sobie wzajemnie, korzystając z tych samych danych. 

  Powiększ tradycyjne zbiory danych o częściowo i zupełnie nieustrukturyzowane typy danych, takie jak pochodzące z dzienników maszyn, strumieni zdarzeń, czujników IoT, multimediów i opinii. Łatwo udostępnij wszystkie dane w formie pojedynczego katalogu danych, dostępnego dla pulpitów nawigacyjnych i raportów, a także do analiz ad hoc i eksploracyjnych. 

  Zestaw narzędzi — w tym Data Visualization, Hue i Observability — które ułatwiają eksplorację, wizualizację i wyszukiwanie zbiorów danych, a także optymalizację kondycji obciążenia w celu uzyskania maksymalnej wydajności. 

  Wykorzystaj moc dużych modeli językowych i języka naturalnego do obsługi zapytań i analiz. Pozwalają one na wszystko, od przeglądu kodu przez uzupełnianie kodu po objaśnienia kodu i nie tylko.

  Wykorzystaj duże modele językowe i język naturalny dzięki asystentowi sztucznej inteligencji Cloudera Data Visualization, aby łatwo i szybko tworzyć interaktywne pulpity nawigacyjne i natychmiast udostępniać analizy w całej firmie.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?


  Osobiście zapoznaj się z usługą Data Warehouse na platformie Cloudera Data Platform

  Miniatura raportu firmy Forrester

  Wykorzystaj sztuczną inteligencję za pośrednictwem kompleksowego rozwiązania Data Lakehouse, aby zwiększyć efektywność cyklu życia danych

  Ebook

  Trzy najważniejsze problemy współczesnej hurtowni danych

  Video

  Zapewnij natywną obsługę inteligentnego samoobsługowego raportowania

  Whitepaper

  9sight Consulting | Data Warehouse ma się dobrze

  Datasheet

  SmartOffload: przenieś swoją hurtownię danych do platformy Cloudera

  Szkolenia, wsparcie i doradztwo na światowym poziomie

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.