Wolontariusze przekazujący informacje

W ramach odpowiedzialności społecznej firmy Cloudera skupiamy się na wspieraniu pracowników oraz społeczności globalnej w realizacji misji Cloudera polegającej na udostępnianiu danych i analiz w przystępnej formie dla każdego.

Filary odpowiedzialności społecznej

  • NASI LUDZIE
  • NASZA SPOŁECZNOŚĆ
  • NASZA MARKA

Nasi ludzie

Cloudera Cares to charytatywny program Cloudera dla wolontariuszy, który umożliwia naszym pracownikom przyczynienie się do rozwoju lokalnej społeczności oraz wspieranie ważnych dla nich organizacji. Te inicjatywy reprezentują misję społeczną oraz wartości ważne dla pracowników firmy Cloudera na całym świecie. Oto najważniejsze inicjatywy przygotowane w ramach programu: Matching Gifts, Global Week of Service, Cloudera Cares Ambassador Network oraz Dollars for Doers. 

Cloudera Cares

Nasza społeczność

Misją naszej firmy jest udostępnianie danych i analiz w przystępnej formie dla każdego. Aby łatwiej zrealizować ten ambitny cel, współpracujemy z wiodącymi organizacjami non profit, poszerzając dostęp do technologii dla społeczności, które najbardziej tego potrzebują.

Pracownicy zebrani w celu wysłuchania prezentacji

Nasza marka

Pragniemy zintensyfikować globalne konwersacje dotyczące roli firm i technologii w rozwijaniu i doskonaleniu społeczności. Współpracujemy z partnerami, innymi firmami z branży oraz klientami w celu prowadzenia badań, wzmacniania przekazu i podejmowania znaczących działań wywierających pozytywny wpływ na naszą globalną społeczność.

Ochotniczka z firmy Cloudera pracująca z dzieckiem

Nasza misja w praktyce: Cloudera w społeczności.

Misją firmy Cloudera jest udostępnianie danych i analiz w przystępnej formie dla każdego. Dzięki ułatwianiu dostępu do umiejętności, oprogramowania i mentoringu zwiększamy różnorodność w sektorze technologii i przyczyniamy się do
zrównoważonego rozwoju gospodarki globalnej. 

Fresh Squeeze on Data

W celu przedstawienia złożonych koncepcji naukowych, technologicznych, inżynieryjnych i matematycznych w sposób mniej abstrakcyjny i bardziej zrozumiały dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat we współpracy z firmą edukacyjną ReadyAI opracowaliśmy dostępną do pobrania książkę dla dzieci: A Fresh Squeeze on Data.

Od momentu udostępnienia książka A Fresh Squeeze on Data została przetłumaczona na 7 języków, pobrana ponad 3 mln razy i wykorzystana w szkołach ponad 300 000 razy w ramach zajęć uzupełniających.

Fresh Squeeze on Data: zdjęcie
Boys & Girls Club: zdjęcie młodzieży i logo

Boys & Girls Club

We współpracy z klubami Boys & Girls Clubs of Middle Tennessee i Boys & Girls Clubs of the Peninsula firma Cloudera uruchomiła program Teen Accelerator. Jego celem jest przekazanie młodzieży z terenów wymagających szczególnego zaangażowania umiejętności przydatnych w miejscu pracy oraz zasobów, do których nie mieli wcześniej dostępu. Program obejmuje trzy etapy: naukę online, mentoring ze strony pracowników firmy Cloudera i letni staż w firmie Cloudera.

Co mówią pracownicy firmy Cloudera

Mocno wierzę w sens działań na rzecz społeczności. Praca w firmie, która wykazuje się odpowiedzialnością społeczną, motywuje mnie do czynienia dobra. Jestem wdzięczny za to, że należę do społeczności Cloudera Cares jako jej ambasador.

 

– Philemon Johnson, inżynier oprogramowania

Philemon Johnson

Rory Ruedas

Cieszę się, że wzięłam udział w wydarzeniu Global Days of Service w zeszłym roku. Poznałam misję firmy polegającą na wspieraniu społeczności i mogłam przyczynić się do pozytywnych zmian. Cały proces był przyjemny, bezproblemowy i zbliżył do siebie wolontariuszy. Jestem dumna z tego, że pracuję w firmie, która zapewnia mi takie możliwości.

 

–  Rory Ruedas, specjalistka ds. budowania wizerunku (talent branding)

Przejawy odpowiedzialności społecznej firmy Cloudera dowodzą, że zarówno firma, jak i moi współpracownicy cenią kulturę pomocy i wiedzą, jak doniosły wpływ możemy mieć jako marka na nasze otoczenie.

 

– Dan Rutledge, starszy inżynier oprogramowania

Dan Rutledge

Dane ze stycznia 2022 r.: 

 

1,2 mln $

 

przekazanych funduszy

28 tys.

 

godzin wolontariatu

1,2 tys.

 

wspieranych organizacji

Your form submission has failed.

This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.