Od 31 stycznia 2021 roku całe oprogramowanie Cloudera wymaga subskrypcji, a dostęp do niego należy uzyskiwać przez paywall.

 • Cloudera Cloudera
 • X
  Zadzwoń do nas pod numer(888) 789-1488
  Międzynarodowy:+1 (650) 362-0488

  CDP Private Cloud

  Najbardziej kompleksowa platforma do analityki i zarządzania danymi dla lokalnych centrów danych na rynku.

  Cloudera DataFlow

  Skalowalna platforma do analizy strumieni danych w czasie rzeczywistym, która umożliwia pozyskiwanie, transformację i analizę danych oraz dostęp do informacji w celu szybszego podejmowanie słusznych decyzji.

  Cloudera Data Science Workbench

  Cloudera Data Science Workbench umożliwia szybką, łatwą i bezpieczną samoobsługową analizę danych w przedsiębiorstwie.


  Cloudera CDH

  Dystrybucja oprogramowania open source Cloudera, w tym Apache Hadoop i dodatkowych kluczowych projektów open source.

  Hortonworks Data Platform (HDP)

  Hortonworks Data Platform (HDP) pomaga przedsiębiorstwom uzyskać informacje na podstawie ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych. Jest to rozwiązanie open source służące do rozproszonego przechowywania i przetwarzania dużych zbiorów danych pochodzących z różnych źródeł.

  Cloudera Workload XM

  Workload XM proaktywnie pomaga, eliminuje ryzyko i doradza użytkownikom platformy Cloudera na każdym etapie cyklu życia zastosowań wymagających intensywnego przetwarzania danych.

  Cloudera DataFlow (Ambari)

  Cloudera DataFlow (Ambari) — wcześniej znana jako Hortonworks DataFlow (HDF) — to skalowalna platforma do analizy strumieni danych, która umożliwia pozyskiwanie, kontrolę i analizę danych oraz dostęp do informacji umożliwiających szybsze podejmowanie słusznych decyzji.

  DataPlane

  Ujednolicona platforma na potrzeby hybrydowego środowiska danych.

  Apache Spark 2

  Apache Spark 2 to nowa główna wersja projektu Apache Spark — ze znacznymi ulepszeniami interfejsu API, wydajności i możliwości przetwarzania strumieniowego.

  Szyfrowanie danych w spoczynku

  Dodatkowe oprogramowanie do szyfrowania kluczy dostępnych dla klientów Cloudera Enterprise i zarządzania nimi.

   

  • Navigator Key Trustee Server

  • Zarządzanie kluczami zgodnie najwyższymi standardami, przechowywanie kluczy do szyfrowania HDFS i Navigator Encrypt. Komponent wymagany wstępnie dla wszystkich trzech powiązanych produktów do pobrania poniżej.

   Pobierz Key Trustee Server


  • Navigator Encrypt

  • Wysokowydajne narzędzie do szyfrowania metadanych, plików tymczasowych, ścieżek pozyskiwania i plików dziennika Hadoop. Uzupełnia szyfrowanie HDFS w celu kompleksowej ochrony klastra.
   Pobierz Navigator Encrypt


  • Navigator Key Trustee KMS

  • Łączy szyfrowanie HDFS z systemem Navigator Key Trustee Server w celu uzyskania produkcyjnego magazynu kluczy.
   Pobierz Navigator Key Trustee KMS

  • Navigator Key HSM

  • Integruje Navigator Key Trustee z istniejącymi sprzętowymi modułami bezpieczeństwa (HSM, ang. Hardware Security Module) i zapewnia dodatkową (opcjonalną) warstwę zabezpieczeń.
   Pobierz Navigator Key HSM

   

  Sterowniki baz danych

  Sterowniki Cloudera ODBC i JDBC dla Hive i Impala umożliwiają użytkownikom korporacyjnym uzyskanie dostępu do danych Hadoop za pośrednictwem aplikacji Business Intelligence (BI) wspierających ODBC/JDBC.
   

  Pobieranie sterownika Hive ODBC
  Pobieranie sterownika Hive JDBC
  Pobieranie sterownika Impala ODBC
  Pobieranie sterownika Impala JDBC


  Oracle Instant Client

  Pakiet Oracle Instant Client dla Hue umożliwia szybkie i bezproblemowe wdrożenie oprogramowania Hue przy użyciu narzędzia Cloudera Manager z zewnętrzną bazą danych Oracle. W przypadku klientów korzystających z rozwiązań Oracle eliminuje to dodatkowe kroki związane z instalowaniem lub przenoszeniem wdrożenia Hue w środowisku Oracle.
   

  Pobieranie pakietu Oracle Instant Client dla Hue
  Więcej informacji

  Łączniki do przesyłania danych

  Łączniki Sqoop służą do przesyłania danych między systemami Apache Hadoop a zewnętrznymi bazami i hurtowniami danych w przedsiębiorstwie. Łączniki umożliwiają systemom Hadoop i platformom takim jak CDH uzupełnienie istniejącej architektury o bezproblemowe przesyłanie danych.

  Pobieranie Teradata Connector
  Pobieranie Netezza Connector

  Pobieranie ze stron partnerów

  Na poniższej liście znajdują się produkty, które można pobrać bezpośrednio od partnerów Cloudera.  Wsparcie dotyczące instalacji, konfiguracji i korzystania z produktów zapewniają wskazani partnerzy. Informacje o wersji znajdują się na stronie szczegółów produktu.

  Intel Math Kernel Library (MKL)

  Najszybsza i najczęściej używana biblioteka procedur matematycznych dla procesorów Intel i kompatybilnych.

  Chcesz się zaangażować lub dowiedzieć więcej?

  Sprawdź inne nasze zasoby

  Społeczność Cloudera

  Współpracuj z partnerami, specjalistami branżowymi i członkami społeczności Cloudera w celu maksymalizacji korzyści z inwestycji w Hadoop.

  Sprawdź teraz

  Usługi edukacyjne Cloudera

  Weź udział w specjalistycznych szkoleniach dotyczących Hadoop w ramach Usług edukacyjnych Cloudera — jedynego w branży dynamicznego programu szkoleniowego, który jest regularnie aktualizowany w celu odzwierciedlenia najnowszych rozwiązań w zakresie big data.

  Sprawdź teraz