Your browser is out of date

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Od 31 stycznia 2021 roku całe oprogramowanie Cloudera wymaga subskrypcji, a dostęp do niego należy uzyskiwać przez paywall.

CDP Private Cloud

Najbardziej kompleksowa platforma do analityki i zarządzania danymi dla lokalnych centrów danych na rynku.

Cloudera DataFlow

Skalowalna platforma do analizy strumieni danych w czasie rzeczywistym, która umożliwia pozyskiwanie, transformację i analizę danych oraz dostęp do informacji w celu szybszego podejmowanie słusznych decyzji.

Cloudera Data Science Workbench

Cloudera Data Science Workbench umożliwia szybką, łatwą i bezpieczną samoobsługową analizę danych w przedsiębiorstwie.


Cloudera CDH

Dystrybucja oprogramowania open source Cloudera, w tym Apache Hadoop i dodatkowych kluczowych projektów open source.

Hortonworks Data Platform (HDP)

Hortonworks Data Platform (HDP) pomaga przedsiębiorstwom uzyskać informacje na podstawie ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych. Jest to rozwiązanie open source służące do rozproszonego przechowywania i przetwarzania dużych zbiorów danych pochodzących z różnych źródeł.

Cloudera Workload XM

Workload XM proaktywnie pomaga, eliminuje ryzyko i doradza użytkownikom platformy Cloudera na każdym etapie cyklu życia zastosowań wymagających intensywnego przetwarzania danych.

Cloudera DataFlow (Ambari)

Cloudera DataFlow (Ambari) — wcześniej znana jako Hortonworks DataFlow (HDF) — to skalowalna platforma do analizy strumieni danych, która umożliwia pozyskiwanie, kontrolę i analizę danych oraz dostęp do informacji umożliwiających szybsze podejmowanie słusznych decyzji.

DataPlane

Ujednolicona platforma na potrzeby hybrydowego środowiska danych.

Apache Spark 2

Apache Spark 2 to nowa główna wersja projektu Apache Spark — ze znacznymi ulepszeniami interfejsu API, wydajności i możliwości przetwarzania strumieniowego.

Szyfrowanie danych w spoczynku

Dodatkowe oprogramowanie do szyfrowania kluczy dostępnych dla klientów Cloudera Enterprise i zarządzania nimi.

 

 • Navigator Key Trustee Server

 • Zarządzanie kluczami zgodnie najwyższymi standardami, przechowywanie kluczy do szyfrowania HDFS i Navigator Encrypt. Komponent wymagany wstępnie dla wszystkich trzech powiązanych produktów do pobrania poniżej.

  Pobierz Key Trustee Server


 • Navigator Encrypt

 • Wysokowydajne narzędzie do szyfrowania metadanych, plików tymczasowych, ścieżek pozyskiwania i plików dziennika Hadoop. Uzupełnia szyfrowanie HDFS w celu kompleksowej ochrony klastra.
  Pobierz Navigator Encrypt


 • Navigator Key Trustee KMS

 • Łączy szyfrowanie HDFS z systemem Navigator Key Trustee Server w celu uzyskania produkcyjnego magazynu kluczy.
  Pobierz Navigator Key Trustee KMS

 • Navigator Key HSM

 • Integruje Navigator Key Trustee z istniejącymi sprzętowymi modułami bezpieczeństwa (HSM, ang. Hardware Security Module) i zapewnia dodatkową (opcjonalną) warstwę zabezpieczeń.
  Pobierz Navigator Key HSM

 

Sterowniki baz danych

Sterowniki Cloudera ODBC i JDBC dla Hive i Impala umożliwiają użytkownikom korporacyjnym uzyskanie dostępu do danych Hadoop za pośrednictwem aplikacji Business Intelligence (BI) wspierających ODBC/JDBC.
 

Pobieranie sterownika Hive ODBC
Pobieranie sterownika Hive JDBC
Pobieranie sterownika Impala ODBC
Pobieranie sterownika Impala JDBC


Oracle Instant Client

Pakiet Oracle Instant Client dla Hue umożliwia szybkie i bezproblemowe wdrożenie oprogramowania Hue przy użyciu narzędzia Cloudera Manager z zewnętrzną bazą danych Oracle. W przypadku klientów korzystających z rozwiązań Oracle eliminuje to dodatkowe kroki związane z instalowaniem lub przenoszeniem wdrożenia Hue w środowisku Oracle.
 

Pobieranie pakietu Oracle Instant Client dla Hue
Więcej informacji

Łączniki do przesyłania danych

Łączniki Sqoop służą do przesyłania danych między systemami Apache Hadoop a zewnętrznymi bazami i hurtowniami danych w przedsiębiorstwie. Łączniki umożliwiają systemom Hadoop i platformom takim jak CDH uzupełnienie istniejącej architektury o bezproblemowe przesyłanie danych.

Pobieranie Teradata Connector
Pobieranie Netezza Connector

Pobieranie ze stron partnerów

Na poniższej liście znajdują się produkty, które można pobrać bezpośrednio od partnerów Cloudera.  Wsparcie dotyczące instalacji, konfiguracji i korzystania z produktów zapewniają wskazani partnerzy. Informacje o wersji znajdują się na stronie szczegółów produktu.

Intel Math Kernel Library (MKL)

Najszybsza i najczęściej używana biblioteka procedur matematycznych dla procesorów Intel i kompatybilnych.

Chcesz się zaangażować lub dowiedzieć więcej?

Sprawdź inne nasze zasoby

Społeczność Cloudera

Współpracuj z partnerami, specjalistami branżowymi i członkami społeczności Cloudera w celu maksymalizacji korzyści z inwestycji w Hadoop.

Sprawdź teraz

Usługi edukacyjne Cloudera

Weź udział w specjalistycznych szkoleniach dotyczących Hadoop w ramach Usług edukacyjnych Cloudera — jedynego w branży dynamicznego programu szkoleniowego, który jest regularnie aktualizowany w celu odzwierciedlenia najnowszych rozwiązań w zakresie big data.

Sprawdź teraz