Od 31 stycznia 2021 r. całe oprogramowanie Cloudera wymaga posiadania subskrypcji.
 • Cloudera Cloudera
 • CDP Private Cloud

  Najbardziej kompleksowa platforma do analityki i zarządzania danymi dla lokalnych centrów danych na rynku.

  Cloudera DataFlow

  Skalowalna platforma do analizy strumieni danych w czasie rzeczywistym, która umożliwia pozyskiwanie, transformację i analizę danych oraz dostęp do informacji w celu szybszego podejmowanie słusznych decyzji.

  Cloudera Data Science Workbench

  Cloudera Data Science Workbench umożliwia szybką, łatwą i bezpieczną samoobsługową analizę danych w przedsiębiorstwie.


  Cloudera Workload XM

  Workload XM aktywnie pomaga, eliminuje ryzyko i doradza użytkownikom platformy Cloudera na każdym etapie cyklu życia procesów wymagających intensywnego przetwarzania danych.

  Apache Spark 3

  Apache Spark 3 to nowa główna wersja projektu Apache Spark – ze znacznymi ulepszeniami interfejsu API, wydajności i możliwości przetwarzania strumieniowego. Oprócz tego CDS 3 obejmuje zupełnie nową integrację z Nvidia RAPIDS i UDX zapewniającą przyspieszenie sprzętowe bazujące na GPU, które gwarantuje wyjątkową szybkość ETL. 

  Cloudera Stream Processing Community Edition

  Łatwo dostępne, dockerowane wdrożenie Apache Kafka i Apache Flink, które pozwala wypróbować funkcje i możliwości Cloudera Stream Processing. Wdrożenie obejmuje: Flink, Kafka, Kafka Connect, SQL Stream Builder, Streams Messaging Manager i Schema Registry. 

  Szyfrowanie danych w spoczynku

  Dodatkowe oprogramowanie do szyfrowania kluczy dostępnych dla klientów Cloudera Enterprise i zarządzania nimi.

   

  • Key Trustee Server

  • Zarządzanie kluczami zgodnie z najwyższymi standardami, przechowywanie kluczy do szyfrowania HDFS i Navigator Encrypt. Element wymagany wstępnie dla wszystkich 3 powiązanych produktów do pobrania poniżej.

   Pobierz Key Trustee Server


  • Navigator Encrypt

  • Wysokowydajne narzędzie do szyfrowania metadanych, plików tymczasowych, ścieżek pozyskiwania i plików logów Hadoop. Uzupełnia szyfrowanie HDFS w celu zapewnienia kompleksowej ochrony klastra.

   Pobierz Navigator Encrypt


  • Key Trustee KMS

  • Łączy szyfrowanie HDFS z systemem Key Trustee Server w celu uzyskania produkcyjnego magazynu kluczy.

   Pobierz Key Trustee KMS

  • Key Trustee HSM

  • Integruje Key Trustee z istniejącymi sprzętowymi modułami bezpieczeństwa (HSM, ang. Hardware Security Module) i zapewnia dodatkową (opcjonalną) warstwę zabezpieczeń.

   Pobierz Key Trustee HSM

  Sterowniki baz danych

  Sterowniki Cloudera ODBC i JDBC dla Hive i Impala umożliwiają użytkownikom korporacyjnym uzyskanie dostępu do danych Hadoop za pośrednictwem aplikacji Business Intelligence (BI) obsługujących ODBC/JDBC.

  Pobieranie sterownika Hive ODBC
  Pobieranie sterownika Hive JDBC
  Pobieranie sterownika Impala ODBC
  Pobieranie sterownika Impala JDBC

  Oracle Instant Client

  Pakiet Oracle Instant Client dla Hue umożliwia szybkie i bezproblemowe wdrożenie oprogramowania Hue przy użyciu narzędzia Cloudera Manager z zewnętrzną bazą danych Oracle. W przypadku klientów korzystających z rozwiązań Oracle eliminuje to dodatkowe kroki związane z instalowaniem lub przenoszeniem wdrożenia Hue w środowisku Oracle.

  Pobieranie pakietu Oracle Instant Client dla Hue
  Więcej informacji

  Łączniki do przesyłania danych

  Łączniki Sqoop służą do przesyłania danych między systemami Apache Hadoop a zewnętrznymi bazami i hurtowniami danych w przedsiębiorstwie. Łączniki umożliwiają systemom Hadoop i platformom takim jak CDH uzupełnienie istniejącej architektury o bezproblemowe przesyłanie danych.

  Pobieranie Teradata Connector

  Pobieranie Netezza Connector


  Nasi klienci

  W przypadku wszystkich produktów zainstalowanych za pośrednictwem narzędzia Cloudera Manager można generować poświadczenia dostępu do repozytorium za pomocą klucza licencyjnego. Zaloguj się, aby otworzyć narzędzie generujące.

  Pobieranie ze stron partnerów

  Na poniższej liście znajdują się produkty, które można pobrać bezpośrednio od partnerów Cloudera.  Wsparcie dotyczące instalacji, konfiguracji i korzystania z produktów zapewniają wskazani partnerzy. Informacje o wersji znajdują się na stronie szczegółów produktu.

  Intel Math Kernel Library (MKL)

  Najszybsza i najczęściej używana biblioteka procedur matematycznych dla procesorów Intel i kompatybilnych.

  Starsze produkty do pobrania

  Poniższe produkty są dostępne do pobrania, ale nie są już obsługiwane.

  Cloudera CDH

  Dystrybucja oprogramowania open source Cloudera, w tym Apache Hadoop i dodatkowych kluczowych projektów open source.

  Hortonworks Data Platform (HDP)

  Hortonworks Data Platform (HDP) pomaga przedsiębiorstwom uzyskać informacje na podstawie ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych. Jest to rozwiązanie open source służące do rozproszonego przechowywania i przetwarzania dużych zbiorów danych pochodzących z różnych źródeł.

  Cloudera DataFlow (Ambari)

  Cloudera DataFlow (Ambari) — wcześniej znana jako Hortonworks DataFlow (HDF) — to skalowalna platforma do analizy strumieni danych, która umożliwia pozyskiwanie, kontrolę i analizę danych oraz dostęp do informacji umożliwiających szybsze podejmowanie słusznych decyzji.

  DataPlane

  Ujednolicona platforma na potrzeby hybrydowego środowiska danych.

  Chcesz się zaangażować lub dowiedzieć więcej?

  Sprawdź inne nasze zasoby

  Społeczność Cloudera

  Współpracuj z innymi w firmie, poznaj najlepsze praktyki autorytetów branżowych i uzyskaj odpowiedzi na pilne pytania.

   

  Dowiedz się więcej

  Usługi edukacyjne Cloudera

  Zapewnij swojemu zespołowi znajomość innowacyjnych rozwiązań – skorzystaj ze światowej klasy programu szkoleń Cloudera Data Platform.

   

  Rozpocznij naukę