Imperatyw danych hybrydowych

Umożliwiamy szybkie i łatwe przekształcanie złożonych danych znajdujących się w dowolnym miejscu w praktyczne informacje dzięki wykorzystaniu hybrydowej platformy danych. 

Wykorzystaj cały potencjał wszystkich swoich danych

Pomagamy firmom obsługiwać i analizować dane wszystkich typów – maszynowe, ustrukturyzowane, transakcyjne i nieustrukturyzowane – ponieważ zapewniamy obsługę danych w dowolnym miejscu: w chmurach, takich jak AWS, Azure i GCP, w lokalnych centrach danych, a także na krawędzi, skąd pochodzą dane maszynowe.


Oferujemy natywną dla chmury analitykę danych w zakresie dystrybucji danych, inżynierii danych, hurtowni danych, danych transakcyjnych, data science i uczenia maszynowego z możliwością przenoszenia między infrastrukturami. Umożliwiamy przekazywanie odpowiednich analiz do odpowiedniej chmury w odpowiednim czasie.


To rodzi wspaniałe możliwości.

 

Wdrożenie chmury hybrydowej: rosnący priorytet przedsiębiorstwa

Skupiając się na jednej chmurze, łatwo pominąć ogromne ilości danych korporacyjnych przechowywanych lokalnie. Organizacje zaczynają doceniać wartość hybrydowej platformy danych działającej w dowolnym miejscu, co umożliwia wykorzystywanie wszystkich danych i szybsze podejmowanie lepszych decyzji.

67%

obciążeń korporacyjnych jest uruchamianych na wdrożeniach chmury publicznej i prywatnej


Źródło: IDC, Cloud Growth, Migration, and Repatriation Continue to Gain Momentum, marzec 2020 r., US46119020

57%

przedsiębiorstw korzysta z hybrydowych środowisk IT, które w zintegrowany sposób wykorzystują zarówno zasoby lokalne, jak i chmurę publiczną

Źródło: badanie 451 Research (część analizy S&P Global Market Intelligence), Cloud Price Index, styczeń 2021 r.

82%

przedsiębiorstw deklaruje podejście oparte na chmurze hybrydowej, łączące wykorzystanie zarówno chmury publicznej, jak i chmury prywatnej


Źródło: Flexera, State of the Cloud Report, 2021 r.

Nowoczesne architektury danych przejmują obsługę złożonych zadań, odciążając dział IT

Ze względu na wysoką złożoność danych hybrydowych organizacje coraz częściej mają problemy z dostępem do danych i wydajnym ich wykorzystaniem. A raczej miały. Do czasu pojawienia się nowoczesnych architektur danych.

Ikona architektury danych
Ujednolicona struktura danych

Zachowaj kontrolę bez konieczności ograniczania szybkości wdrażania dzięki spójnym zabezpieczeniom i zarządzaniu:

 • Inteligentne bezpieczne samoobsługowe organizowanie różnych źródeł danych

 • Ujednolicony zaufany kompleksowy obraz wszystkich danych

 • Spójny widok obejmujący wiele chmur i infrastrukturę lokalną 
Ikona data lakehouse
Otwarta architektura data lakehouse

Wykorzystaj wszystkie swoje dane, aby sprostać newralgicznym wyzwaniom biznesowym, korzystając z następujących funkcji:

 • Wstępna integracja na potrzeby zaawansowanych zastosowań analitycznych
 • Wielofunkcyjna analityka danych przesyłanych strumieniowo i przechowywanych w natywnym dla chmury magazynie obiektów w różnych chmurach i lokalnie
 • Zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu przy użyciu wybranego narzędzia analitycznego dzięki otwartemu charakterowi technologii Apache Iceberg
Ikona siatki danych
Skalowalna siatka danych

Szybsze, łatwiejsze i bardziej ekonomiczne zwiększanie możliwości wykorzystania danych nowej generacji dzięki możliwościom, takim jak:

 • Wdrażanie znanych i powszechnych samoobsługowych usług z zakresu danych w celu zapewnienia obsługi całego cyklu życia w każdej domenie
 • Umożliwianie użytkownikom i zespołom posiadania oraz obsługiwania własnych produktów do zarządzania danymi
 • Zapewnienie spójnych zabezpieczeń i zarządzania zarówno w ramach domen, jak i między nimi w celu udostępnienia globalnego zarządzania i otwartych standardów

10 podstawowych elementów hybrydowej platformy danych

1. Rozproszony model chmury

Stanowi platformę obejmującą chmury prywatne i publiczne oraz krawędź i umożliwia bezproblemowe przenoszenie danych i obciążeń w obu kierunkach bez kosztownych wielokrotnych zapisów i refaktoryzacji.


2. Przenośne interoperacyjne usługi dotyczące danych

Obejmują cały cykl życia danych: pozyskanie, transformację, magazynowanie i uczenie maszynowe. Usługi danych można przenosić między chmurami bez refaktoryzacji czy też przebudowy.


3. Usługi danych na każdą sytuację

Obsługiwane są wszystkie typy danych – ustrukturyzowane, częściowo ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane – w stanie, w jakim zostały dostarczone lub w jakim mają zostać dostarczone: w czasie rzeczywistym, strumieniowo i wsadowo.

1. Rozproszony model chmury

Stanowi platformę obejmującą chmury prywatne i publiczne oraz krawędź i umożliwia bezproblemowe przenoszenie danych i obciążeń w obu kierunkach bez kosztownych wielokrotnych zapisów i refaktoryzacji.


2. Przenośne interoperacyjne usługi dotyczące danych

Obejmują cały cykl życia danych: pozyskanie, transformację, magazynowanie i uczenie maszynowe. Usługi danych można przenosić między chmurami bez refaktoryzacji czy też przebudowy.


3. Usługi danych na każdą sytuację

Obsługiwane są wszystkie typy danych – ustrukturyzowane, częściowo ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane – w stanie, w jakim zostały dostarczone lub w jakim mają zostać dostarczone: w czasie rzeczywistym, strumieniowo i wsadowo.

 

4. Osobne przetwarzanie i przechowywanie 

Niezależnie i elastycznie określa skalę obliczeń i pamięci masowej, umożliwiając organizacjom zdefiniowanie optymalnej kombinacji dostawców na podstawie takich czynników jak cena, wydajność i lokalizacja.


5. Wspólne narzędzia

Zapewnij użytkownikom jeden spójny widok umożliwiający śledzenie wykorzystania, zużycia zasobów, wydajności i kosztów oraz udostępniający narzędzia do obsługi i optymalizacji sprzętu w centrum danych i infrastruktury w chmurze.


6. Organizacja i zarządzanie

Dzięki sprawnej organizacji i automatyzacji przepływów pracy w zakresie zarządzania można uprościć obsługę wielu usług danych w chmurach heterogenicznych.

4. Osobne przetwarzanie i przechowywanie 

Niezależnie i elastycznie określa skalę obliczeń i pamięci masowej, umożliwiając organizacjom zdefiniowanie optymalnej kombinacji dostawców na podstawie takich czynników jak cena, wydajność i lokalizacja.


5. Wspólne narzędzia

Zapewnij użytkownikom jeden spójny widok umożliwiający śledzenie wykorzystania, zużycia zasobów, wydajności i kosztów oraz udostępniający narzędzia do obsługi i optymalizacji sprzętu w centrum danych i infrastruktury w chmurze.


6. Organizacja i zarządzanie

Dzięki sprawnej organizacji i automatyzacji przepływów pracy w zakresie zarządzania można uprościć obsługę wielu usług danych w chmurach heterogenicznych.

 

7. Bezpieczeństwo i zarządzanie na wielu platformach

Zapewnia spójne zabezpieczenia i nadzór we wszystkich wdrożeniach, dzięki czemu chmura hybrydowa działa sprawnie, a dane i usługi są mobilne.


8. Zautomatyzowane, zoptymalizowane rozmieszczanie obciążeń

Dostosowuje się do zmian, zapewniając ciągłe, optymalne dostarczanie bez refaktoryzacji dzięki automatycznemu rozmieszczaniu lub przenoszeniu danych i obciążeń.


9. Intuicyjne środowisko

Oferuje proste, spójne i intuicyjne środowisko użytkownika, które działa sprawnie dzięki unikalnej tożsamości w obrębie wszystkich chmur dla każdego użytkownika.


10. Otwartość i rozszerzalność

Zapewnia możliwość rozszerzenia i dostosowania do nowych chmur, nowych typów danych i nowych usług danych.

7. Bezpieczeństwo i zarządzanie na wielu platformach

Zapewnia spójne zabezpieczenia i nadzór we wszystkich wdrożeniach, dzięki czemu chmura hybrydowa działa sprawnie, a dane i usługi są mobilne.


8. Zautomatyzowane, zoptymalizowane rozmieszczanie obciążeń

Dostosowuje się do zmian, zapewniając ciągłe, optymalne dostarczanie bez refaktoryzacji dzięki automatycznemu rozmieszczaniu lub przenoszeniu danych i obciążeń.


9. Intuicyjne środowisko

Oferuje proste, spójne i intuicyjne środowisko użytkownika, które działa sprawnie dzięki unikalnej tożsamości w obrębie wszystkich chmur dla każdego użytkownika.


10. Otwartość i rozszerzalność

Zapewnia możliwość rozszerzenia i dostosowania do nowych chmur, nowych typów danych i nowych usług danych.

Logo Gartner Peer Insights™ Customer Choice 2022

2022 Gartner Peer Insights „Voice of the Customer”: systemy zarządzania bazami danych w chmurze


Jesteśmy wdzięczni naszym klientom za przyznanie naszej firmie tytułu dostawcy wyróżnionego przez klientów.

Pobierz raport       Zobacz naszych klientów

„Firma Cloudera stała się liderem w zakresie hybrydowej wielochmurowej analizy danych. Jeśli chcesz zarządzać danymi w sposób kompleksowy, od urządzeń krawędziowych przez środowisko lokalne po wiele chmur publicznych, najlepiej wybrać ofertę firmy Cloudera”.


Patrick Moorhead, Prywatna i publiczna chmura platformy danych firmy Cloudera, zarówno ogólnie dostępna, jak i gotowa na migrację, Forbes, 3 maja 2021 r.

Patrick Moorhead, zdjęcie portretowe

Cloudera Data Platform: realizacja strategii dotyczącej danych hybrydowych

Wykorzystanie możliwości hybrydowej platformy danych w nowoczesnych architekturach danych z obsługą danych w dowolnym miejscu

Cloudera Data Platform (CDP) to ujednolicona platforma zapewniająca przenośną, interoperacyjną analizę danych obejmującą pełny cykl życia danych oraz zarządzanie danymi rozproszonymi w chmurach publicznych, lokalnie i na krawędzi.

Dzięki wspólnym zabezpieczeniom, nadzorowi, metadanym, replikacji i automatyzacji CDP możliwym dzięki wykorzystaniu środowiska Cloudera SDX platforma CDP działa jak zintegrowany system. 

CDP oferuje również możliwości hybrydowej platformy danych pozwalające na jednokrotny zapis i odczyt w dowolnym miejscu, dzięki czemu opracowywanie aplikacji danych jest szybsze, łatwiejsze i bardziej opłacalne. 

Architektura hybrydowej platformy danych: diagram
Analyst Report

2021 Gartner® Magic Quadrant™: systemy zarządzania bazami danych w chmurze

Your form submission has failed.

This may have been caused by one of the following:

 • Your request timed out
 • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.