• Cloudera Cloudera
 • Imperatyw danych hybrydowych

  Umożliwiamy szybkie i łatwe przekształcanie złożonych danych znajdujących się w dowolnym miejscu w praktyczne informacje dzięki wykorzystaniu hybrydowej platformy danych. 

  Wykorzystaj cały potencjał wszystkich swoich danych

  Pomagamy firmom obsługiwać i analizować dane wszystkich typów – maszynowe, ustrukturyzowane, transakcyjne i nieustrukturyzowane – ponieważ zapewniamy obsługę danych w dowolnym miejscu: w chmurach, takich jak AWS, Azure i GCP, w lokalnych centrach danych, a także na krawędzi, skąd pochodzą dane maszynowe.


  Oferujemy natywną dla chmury analitykę danych w zakresie dystrybucji danych, inżynierii danych, hurtowni danych, danych transakcyjnych, data science i uczenia maszynowego z możliwością przenoszenia między infrastrukturami. Umożliwiamy przekazywanie odpowiednich analiz do odpowiedniej chmury w odpowiednim czasie.


  To rodzi wspaniałe możliwości.

   

  Wdrożenie chmury hybrydowej: rosnący priorytet przedsiębiorstwa

  Skupiając się na jednej chmurze, łatwo pominąć ogromne ilości danych korporacyjnych przechowywanych lokalnie. Organizacje zaczynają doceniać wartość hybrydowej platformy danych działającej w dowolnym miejscu, co umożliwia wykorzystywanie wszystkich danych i szybsze podejmowanie lepszych decyzji.

  67%

  obciążeń korporacyjnych jest uruchamianych na wdrożeniach chmury publicznej i prywatnej


  Źródło: IDC, Cloud Growth, Migration, and Repatriation Continue to Gain Momentum, marzec 2020 r., US46119020

  57%

  przedsiębiorstw korzysta z hybrydowych środowisk IT, które w zintegrowany sposób wykorzystują zarówno zasoby lokalne, jak i chmurę publiczną

  Źródło: badanie 451 Research (część analizy S&P Global Market Intelligence), Cloud Price Index, styczeń 2021 r.

  82%

  przedsiębiorstw deklaruje podejście oparte na chmurze hybrydowej, łączące wykorzystanie zarówno chmury publicznej, jak i chmury prywatnej


  Źródło: Flexera, State of the Cloud Report, 2021 r.

  Nowoczesne architektury danych przejmują obsługę złożonych zadań, odciążając dział IT

  Ze względu na wysoką złożoność danych hybrydowych organizacje coraz częściej mają problemy z dostępem do danych i wydajnym ich wykorzystaniem. A raczej miały. Do czasu pojawienia się nowoczesnych architektur danych.

  Ikona architektury danych
  Ujednolicona struktura danych

  Zachowaj kontrolę bez konieczności ograniczania szybkości wdrażania dzięki spójnym zabezpieczeniom i zarządzaniu:

  • Inteligentne bezpieczne samoobsługowe organizowanie różnych źródeł danych

  • Ujednolicony zaufany kompleksowy obraz wszystkich danych

  • Spójny widok obejmujący wiele chmur i infrastrukturę lokalną 
  Ikona data lakehouse
  Otwarta architektura data lakehouse

  Wykorzystaj wszystkie swoje dane, aby sprostać newralgicznym wyzwaniom biznesowym, korzystając z następujących funkcji:

  • Wstępna integracja na potrzeby zaawansowanych zastosowań analitycznych
  • Wielofunkcyjna analityka danych przesyłanych strumieniowo i przechowywanych w natywnym dla chmury magazynie obiektów w różnych chmurach i lokalnie
  • Zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu przy użyciu wybranego narzędzia analitycznego dzięki otwartemu charakterowi technologii Apache Iceberg
  Ikona siatki danych
  Skalowalna siatka danych

  Szybsze, łatwiejsze i bardziej ekonomiczne zwiększanie możliwości wykorzystania danych nowej generacji dzięki możliwościom, takim jak:

  • Wdrażanie znanych i powszechnych samoobsługowych usług z zakresu danych w celu zapewnienia obsługi całego cyklu życia w każdej domenie
  • Umożliwianie użytkownikom i zespołom posiadania oraz obsługiwania własnych produktów do zarządzania danymi
  • Zapewnienie spójnych zabezpieczeń i zarządzania zarówno w ramach domen, jak i między nimi w celu udostępnienia globalnego zarządzania i otwartych standardów

  10 podstawowych elementów hybrydowej platformy danych

  1. Rozproszony model chmury

  Stanowi platformę obejmującą chmury prywatne i publiczne oraz krawędź i umożliwia bezproblemowe przenoszenie danych i obciążeń w obu kierunkach bez kosztownych wielokrotnych zapisów i refaktoryzacji.


  2. Przenośne interoperacyjne usługi dotyczące danych

  Obejmują cały cykl życia danych: pozyskanie, transformację, magazynowanie i uczenie maszynowe. Usługi danych można przenosić między chmurami bez refaktoryzacji czy też przebudowy.


  3. Usługi danych na każdą sytuację

  Obsługiwane są wszystkie typy danych – ustrukturyzowane, częściowo ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane – w stanie, w jakim zostały dostarczone lub w jakim mają zostać dostarczone: w czasie rzeczywistym, strumieniowo i wsadowo.

  1. Rozproszony model chmury

  Stanowi platformę obejmującą chmury prywatne i publiczne oraz krawędź i umożliwia bezproblemowe przenoszenie danych i obciążeń w obu kierunkach bez kosztownych wielokrotnych zapisów i refaktoryzacji.


  2. Przenośne interoperacyjne usługi dotyczące danych

  Obejmują cały cykl życia danych: pozyskanie, transformację, magazynowanie i uczenie maszynowe. Usługi danych można przenosić między chmurami bez refaktoryzacji czy też przebudowy.


  3. Usługi danych na każdą sytuację

  Obsługiwane są wszystkie typy danych – ustrukturyzowane, częściowo ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane – w stanie, w jakim zostały dostarczone lub w jakim mają zostać dostarczone: w czasie rzeczywistym, strumieniowo i wsadowo.

   

  4. Osobne przetwarzanie i przechowywanie 

  Niezależnie i elastycznie określa skalę obliczeń i pamięci masowej, umożliwiając organizacjom zdefiniowanie optymalnej kombinacji dostawców na podstawie takich czynników jak cena, wydajność i lokalizacja.


  5. Wspólne narzędzia

  Zapewnij użytkownikom jeden spójny widok umożliwiający śledzenie wykorzystania, zużycia zasobów, wydajności i kosztów oraz udostępniający narzędzia do obsługi i optymalizacji sprzętu w centrum danych i infrastruktury w chmurze.


  6. Organizacja i zarządzanie

  Dzięki sprawnej organizacji i automatyzacji przepływów pracy w zakresie zarządzania można uprościć obsługę wielu usług danych w chmurach heterogenicznych.

  4. Osobne przetwarzanie i przechowywanie 

  Niezależnie i elastycznie określa skalę obliczeń i pamięci masowej, umożliwiając organizacjom zdefiniowanie optymalnej kombinacji dostawców na podstawie takich czynników jak cena, wydajność i lokalizacja.


  5. Wspólne narzędzia

  Zapewnij użytkownikom jeden spójny widok umożliwiający śledzenie wykorzystania, zużycia zasobów, wydajności i kosztów oraz udostępniający narzędzia do obsługi i optymalizacji sprzętu w centrum danych i infrastruktury w chmurze.


  6. Organizacja i zarządzanie

  Dzięki sprawnej organizacji i automatyzacji przepływów pracy w zakresie zarządzania można uprościć obsługę wielu usług danych w chmurach heterogenicznych.

   

  7. Bezpieczeństwo i zarządzanie na wielu platformach

  Zapewnia spójne zabezpieczenia i nadzór we wszystkich wdrożeniach, dzięki czemu chmura hybrydowa działa sprawnie, a dane i usługi są mobilne.


  8. Zautomatyzowane, zoptymalizowane rozmieszczanie obciążeń

  Dostosowuje się do zmian, zapewniając ciągłe, optymalne dostarczanie bez refaktoryzacji dzięki automatycznemu rozmieszczaniu lub przenoszeniu danych i obciążeń.


  9. Intuicyjne środowisko

  Oferuje proste, spójne i intuicyjne środowisko użytkownika, które działa sprawnie dzięki unikalnej tożsamości w obrębie wszystkich chmur dla każdego użytkownika.


  10. Otwartość i rozszerzalność

  Zapewnia możliwość rozszerzenia i dostosowania do nowych chmur, nowych typów danych i nowych usług danych.

  7. Bezpieczeństwo i zarządzanie na wielu platformach

  Zapewnia spójne zabezpieczenia i nadzór we wszystkich wdrożeniach, dzięki czemu chmura hybrydowa działa sprawnie, a dane i usługi są mobilne.


  8. Zautomatyzowane, zoptymalizowane rozmieszczanie obciążeń

  Dostosowuje się do zmian, zapewniając ciągłe, optymalne dostarczanie bez refaktoryzacji dzięki automatycznemu rozmieszczaniu lub przenoszeniu danych i obciążeń.


  9. Intuicyjne środowisko

  Oferuje proste, spójne i intuicyjne środowisko użytkownika, które działa sprawnie dzięki unikalnej tożsamości w obrębie wszystkich chmur dla każdego użytkownika.


  10. Otwartość i rozszerzalność

  Zapewnia możliwość rozszerzenia i dostosowania do nowych chmur, nowych typów danych i nowych usług danych.

  Logo Gartner Peer Insights™ Customer Choice 2022

  2022 Gartner Peer Insights „Voice of the Customer”: systemy zarządzania bazami danych w chmurze


  Jesteśmy wdzięczni naszym klientom za przyznanie naszej firmie tytułu dostawcy wyróżnionego przez klientów.

  Pobierz raport       Zobacz naszych klientów

  „Firma Cloudera stała się liderem w zakresie hybrydowej wielochmurowej analizy danych. Jeśli chcesz zarządzać danymi w sposób kompleksowy, od urządzeń krawędziowych przez środowisko lokalne po wiele chmur publicznych, najlepiej wybrać ofertę firmy Cloudera”.


  Patrick Moorhead, Prywatna i publiczna chmura platformy danych firmy Cloudera, zarówno ogólnie dostępna, jak i gotowa na migrację, Forbes, 3 maja 2021 r.

  Patrick Moorhead, zdjęcie portretowe

  Cloudera Data Platform: realizacja strategii dotyczącej danych hybrydowych

  Wykorzystanie możliwości hybrydowej platformy danych w nowoczesnych architekturach danych z obsługą danych w dowolnym miejscu

  Cloudera Data Platform (CDP) to ujednolicona platforma zapewniająca przenośną, interoperacyjną analizę danych obejmującą pełny cykl życia danych oraz zarządzanie danymi rozproszonymi w chmurach publicznych, lokalnie i na krawędzi.

  Dzięki wspólnym zabezpieczeniom, nadzorowi, metadanym, replikacji i automatyzacji CDP możliwym dzięki wykorzystaniu środowiska Cloudera SDX platforma CDP działa jak zintegrowany system. 

  CDP oferuje również możliwości hybrydowej platformy danych pozwalające na jednokrotny zapis i odczyt w dowolnym miejscu, dzięki czemu opracowywanie aplikacji danych jest szybsze, łatwiejsze i bardziej opłacalne. 

  Architektura hybrydowej platformy danych: diagram
  Analyst Report

  2021 Gartner® Magic Quadrant™: systemy zarządzania bazami danych w chmurze

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.