small image E-book: Apache NiFi for Dummies — podręcznik dla bystrzaków
 • Cloudera Cloudera
 • Informacje ogólne

  Przejrzystość jest niezbędna dla bezpieczeństwa

  Priorytetem Cloudera jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych produktów.  Oznacza to, że masz informacje potrzebne do wygodnego zarządzania danymi i korzystania z wielofunkcyjnej analityki w chmurze. Dlatego opracowaliśmy Centrum zaufania: aby zebrać najnowsze informacje o bezpieczeństwie, zgodności oraz wydajności systemu Cloudera i udostępnić je w jednej centralnej lokalizacji.

  Nasze podejście

  Certyfikowane bezpieczeństwo

  Cloudera nieustannie stara się stosować najlepsze praktyki branżowe, potwierdzone przez audyty i certyfikaty stron trzecich. Na przykład nasze certyfikaty ISO 27001 i SOC 2 Type II pomagają zapewnić, że platforma CDP jest opracowywana, sprawdzana, testowana i publikowana zgodnie z zasadami usług zaufania ISO i AICPA. Oznacza to, że usługa CDP Public Cloud jest stale rozwijana przy użyciu audytowanych procesów i mechanizmów kontrolnych w celu zapewnienia najwyższego poziomu zaufania i bezpieczeństwa.

  Praktyki bezpieczeństwa

  Rozwój z priorytetowym traktowaniem bezpieczeństwa

  Zdobycie zaufania klientów jest naszym najwyższym priorytetem. Zależy nam na tworzeniu zespołów inżynierskich skupionych na bezpieczeństwie, które postępują zgodnie z naszym cyklem życia opracowywania bezpiecznego oprogramowania (SSDLC). Korzystając ze szkoleń dla programistów, zasobów edukacyjnych i zalecanych przez nas najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa, każdy z naszych zespołów programistycznych dba o to, aby funkcje i usługi platformy CDP były projektowane z priorytetowym traktowaniem bezpieczeństwa.

  Współodpowiedzialność, ryzyko i zgodność

  Od początku uwzględnialiśmy funkcje bezpieczeństwa w projekcie usługi Cloudera Data Platform (CDP) Public Cloud. Usługa CDP Public Cloud działa zgodnie z modelem współodpowiedzialności, zapewniając klientom pełną kontrolę nad zasobami obliczeniowymi i pamięciowymi działającymi na ich kontach w chmurze publicznej. Dzięki zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, takim jak obsługa niestandardowych AMI oraz obsługa usług AWS PrivateLink i Azure Private Link, klienci mogą wdrażać usługę CDP Public Cloud w środowiskach chmurowych należących do tych, objętych najściślejszymi ograniczeniami.

  Działalnie usługi produkcyjnej

  Usługa CDP Public Cloud, opracowana specjalnie dla chmury, wykorzystuje zaawansowane technologie bezpieczeństwa chmury i działa na bazie usługi chmury obliczeniowej Amazon Web Services (AWS), korzystając z bezpiecznych, światowej klasy centrów danych Amazon, które mają certyfikaty ISO 27001 oraz SOC 1/SSAE-16. Wynikiem tego jest bezpieczna i odporna usługa, która pozwala klientom bez obaw powierzać najbardziej wymagające obciążenia platformie CDP.

  Osoba przeglądająca informacje dotyczące prywatności na swoim laptopie

  Informacje dotyczące prywatności


  Naszym celem jest ochrona prywatności naszych klientów i wypełnianie naszych zobowiązań w zakresie ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującymi zasobami:
   

  Webinar

  Osiąganie zgodności chmury dzięki usłudze CDP Public Cloud

  Whitepaper

  Opis funkcji bezpieczeństwa platformy Cloudera Data Platform

  Szkolenia, wsparcie i doradztwo na światowym poziomie

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.