• Cloudera Cloudera
 • Cloudera zobowiązuje się do świadomych i zdecydowanych działań w celu rozwiązania problemu nierówności w naszych miejscach pracy i w społecznościach. Aktywnie wspieramy tolerancję, zrozumienie, inkluzywność i niestosowanie przemocy.


  Jakiekolwiek odstępstwa od tych reguł są po prostu nie do przyjęcia.

  Nasi ludzie

  Firma Cloudera aktywnie działa na rzecz budowania bardziej zróżnicowanego środowiska, jednak nie osiągnęła jeszcze postawionego sobie celu. Nasz zespół DE&I współpracuje z liderami i członkami zespołów w całej firmie, aby zredukować luki reprezentacyjne. 

   

  Przedstawione dane odzwierciedlają nasze obecne postępy, jednak stanowią jedynie migawkę naszych możliwości rozwojowych. Będziemy nadal prowadzić analizy dotyczące różnorodności i zwiększać nasze zaangażowanie w przejrzystość i odpowiedzialność, co kwartał udostępniając kompleksowe dane.

  • Świat
  • Stany Zjednoczone
  • Technologia
  Dane firmy Cloudera dotyczące różnorodności i inkluzywności w kontekście płci w skali globalnej: kobiety 24,6%, mężczyźni 75,1%, nie ujawniono 0,3%
  Dane firmy Cloudera dotyczące różnorodności i inkluzywności w kontekście płci w Ameryce Północnej i Południowej: kobiety 24,6%, mężczyźni 74,9%, nie ujawniono 0,5%
  Dane firmy Cloudera dotyczące różnorodności i inkluzywności w kontekście płci w regionie APAC: kobiety 23,4%, mężczyźni 76,6%, nie ujawniono 0,0%
  Dane firmy Cloudera dotyczące różnorodności i inkluzywności w kontekście płci w regionie EMEA: kobiety 25,7%, mężczyźni 73,9%, nie ujawniono 0,4%
  Dane firmy Cloudera dotyczące różnorodności i inkluzywności w kontekście płci w Stanach Zjednoczonych: kobiety 26,3%, mężczyźni 73,3%, nie ujawniono 0,4%
  Dane dotyczące różnorodności i integracji Cloudera dla rasy i pochodzenia etnicznego w USA: rdzenni Amerykanie 0,5%, wielorasowi 2,1%, Afroamerykanie 2,7%, Latynosi 4,7%, Azjaci i Indianie 38%, biali 43,6%, nie ujawniono 8,4%
  Dane firmy Cloudera dotyczące różnorodności i inkluzywności w kontekście płci na stanowiskach technicznych i inżynieryjnych w skali globalnej: kobiety 17,1%, mężczyźni 82,8%, nie ujawniono 0,1%
  Dane firmy Cloudera dotyczące różnorodności i inkluzywności w kontekście rasy i pochodzenia etnicznego na stanowiskach technicznych i inżynieryjnych w Stanach Zjednoczonych: rdzenni Amerykanie 0%, osoby wielorasowe 1,8%, Afroamerykanie 2,0%, Latynosi 3,6%, Azjaci i Hindusi 46,3%, biali 36,2%, nie ujawniono 10,1%

  Płeć jest raportowana na całym świecie, natomiast dane dotyczące rasy/pochodzenia etnicznego obecnie dotyczą tylko Stanów Zjednoczonych. Wszystkie dane demograficzne są zgłaszane samodzielnie.

  31.01.2022 r.

  Grupy zasobów pracowniczych

  Grupy zasobów pracowniczych (ERG, Employee Resource Groups) reprezentują różnorodne społeczności i współpracowników, którzy podzielają nasze zainteresowania i chcą wspólnie pokonywać wyzwania w miejscu pracy. Współpracujemy ze sobą, aby zapewnić bezpieczne i zachęcające środowisko, oferując jednocześnie edukację i strategiczne spostrzeżenia, aby wspierać cele i zadania firmy Cloudera.

   

  Logo Cloudera AAPI Plus
  Logo Cloudera APAC
  Logo Cloudera Capable
  Logo Cloudera CBEN
  Logo Cloudera EMEA
  Logo Cloudera Latinx
  Logo Cloudera LGBTQ
  Logo Cloudera Veterans
  Logo Cloudera Women
  Logo Cloudera Parents & Caregivers
  Logo Cloudera Sustainability
  Naszym celem jest utworzenie integracyjnego łańcucha dostaw o zróżnicowanych ogniwach.

  Dołącz do nas

  Zatrudnienie w firmie Cloudera oznacza, że będziesz pracować u boku jednych z najlepszych i najzdolniejszych ludzi w branży.  Twoje wysiłki będą miały pozytywny wpływ na krajobraz danych big data. Kultura i etos firmy Cloudera skupiają się wokół jej wartości. Pracujemy tu nie tylko dlatego, że jesteśmy ekspertami w tym, co robimy, ale także dlatego, że wyznajemy te same wartości. Pracownicy firmy Cloudera walczą o równość, dążą do doskonałości, działają uczciwie i podejmują ryzyko.

  Obraz grupy różnych osób rozmawiających w miejscu pracy

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.