Poznaj naszą społeczność ds. różnorodności, równości i integracji

Kolażowy obraz przedstawiający członków komitetu ds. równości
Komitet ds. równości

Komitet ds. równości, założony w czerwcu 2020 roku przez naszego dyrektora generalnego, składa się z różnych przedstawicieli wszystkich działów firmy Cloudera. Wspiera on naszą misję w zakresie różnorodności, równości i integracji (DEI, Diversity, Equality & Inclusion) przez planowanie strategiczne, wprowadzanie nowych inicjatyw i identyfikowanie zasobów. Dzięki zaangażowaniu tego komitetu narodził się nasz zespół ds. różnorodności, równości i integracji.

Kolażowy obraz przedstawiający członków rady doradczej grupy zasobów pracowniczych (ERG)
Liderzy grupy zasobów pracowniczych

Grupy zasobów pracowniczych (ERG, Employee Resource Groups) to uznane przez pracodawców i kierowane przez pracowników społeczności, które wspierają potrzeby swoich członków w ramach różnorodnych tożsamości i doświadczeń. Liderzy ERG to integracyjna grupa reprezentująca każdą z 9 grup ERG w firmie Cloudera, która pracuje nad osiągnięciem dalszego wspólnego postępu, wzmocnieniem intersekcjonalności i prezentowaniem solidarności.

Nasi ludzie

Firma Cloudera aktywnie działa na rzecz budowania bardziej zróżnicowanego środowiska, jednak nie osiągnęła jeszcze postawionego sobie celu. Nasz zespół DE&I współpracuje z liderami i członkami zespołów w całej firmie, aby zredukować luki reprezentacyjne. 

 

Przedstawione dane odzwierciedlają nasze obecne postępy, jednak stanowią jedynie migawkę naszych możliwości rozwojowych. Będziemy nadal prowadzić analizy dotyczące różnorodności i zwiększać nasze zaangażowanie w przejrzystość i odpowiedzialność, co kwartał udostępniając kompleksowe dane.

  • Świat
  • Stany Zjednoczone
  • Technologia
Dane firmy Cloudera dotyczące różnorodności i integracji dla płci w skali globalnej: kobiety 25,8%, mężczyźni 73,9%, nieujawnione 0,3%
Dane firmy Cloudera dotyczące różnorodności i integracji dla płci w Ameryce Północnej i Południowej: kobiety 25%, mężczyźni 76,4%, nieujawnione 0,4%
Dane firmy Cloudera dotyczące różnorodności i integracji dla płci w regionie Azji i Pacyfiku: kobiety 26%, mężczyźni 74%
Dane firmy Cloudera dotyczące różnorodności i integracji dla płci w regionie Europa, Bliski Wschód i Afryka: kobiety 26,8%, mężczyźni 72,8%, nieujawnione 0,4%
Dane firmy Cloudera dotyczące różnorodności i integracji dla płci w Stanach Zjednoczonych: kobiety 26,6%, mężczyźni 72,9%, nieujawnione 0,5%
Dane firmy Cloudera dotyczące różnorodności i integracji dla rasy i pochodzenia etnicznego w Stanach Zjednoczonych: rdzenni Amerykanie 0,5%, osoby wielorasowe 2,0%, osoby czarnoskóre 4,0%, latynosi 5,0%, Azjaci i Hindusi 35,9%, biali 44,9%, Nieujawnione 7,7%
Dane firmy Cloudera dotyczące różnorodności i integracji w zakresie płci według stanowisk technicznych i inżynieryjnych w skali globalnej: kobiety 16%, mężczyźni 83,9%, nieujawnione 0,1%
Dane firmy Cloudera dotyczące różnorodności i integracji w zakresie rasy i pochodzenia etnicznego według stanowisk technicznych i inżynieryjnych w Stanach Zjednoczonych: rdzenni Amerykanie 0%, osoby wielorasowe 1,6%, osoby czarnoskóre 2,3%, latynosi 2,9%, Azjaci i Hindusi 46,7%, biali 37,6%, nieujawnione 8,9%

Płeć jest raportowana na całym świecie, natomiast dane dotyczące rasy/pochodzenia etnicznego obecnie dotyczą tylko Stanów Zjednoczonych. Wszystkie dane demograficzne są zgłaszane samodzielnie.
31.07.2022

Grupy zasobów pracowniczych

Grupy zasobów pracowniczych (ERG, Employee Resource Groups) reprezentują różnorodne społeczności i współpracowników, którzy podzielają nasze zainteresowania i chcą wspólnie pokonywać wyzwania w miejscu pracy. Współpracujemy ze sobą, aby zapewnić bezpieczne i zachęcające środowisko, oferując jednocześnie edukację i strategiczne spostrzeżenia, aby wspierać cele i zadania firmy Cloudera.

 

Logo Cloudera AAPI Plus
Logo Cloudera APAC
Logo Cloudera Capable
Logo Cloudera CBEN
Logo Cloudera EMEA
Logo Cloudera Latinx
Logo Cloudera LGBTQ
Logo Cloudera Veterans
Logo Cloudera Women

Naszym celem jest utworzenie integracyjnego łańcucha dostaw o zróżnicowanych ogniwach.

Dołącz do nas

Zatrudnienie w firmie Cloudera oznacza, że będziesz pracować u boku jednych z najlepszych i najzdolniejszych ludzi w branży.  Twoje wysiłki będą miały pozytywny wpływ na krajobraz danych big data. Kultura i etos firmy Cloudera skupiają się wokół jej wartości. Pracujemy tu nie tylko dlatego, że jesteśmy ekspertami w tym, co robimy, ale także dlatego, że wyznajemy te same wartości. Pracownicy firmy Cloudera walczą o równość, dążą do doskonałości, działają uczciwie i podejmują ryzyko.

Obraz grupy różnych osób rozmawiających w miejscu pracy

Your form submission has failed.

This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.