• Cloudera Cloudera
 • Już dziś bezpłatnie przetestuj usługę Data Hub na platformie Cloudera Data Platform
  Informacje ogólne

  Szybko i łatwo wdrażaj szeroką gamę narzędzi do analityki w chmurze publicznej.

  CDP Data Hub to zaawansowana usługa analityczna w usłudze Cloudera Data Platform (CDP) Public Cloud, która ułatwia i przyspiesza uzyskiwanie wartościowych analiz z rozwiązania Edge to AI w znanym modelu klastrowym w chmurze. Dzięki oferowaniu najszerszego zakresu obciążeń analitycznych – w tym przesyłania strumieniowego, ETL, hurtowni danych, baz danych i uczenia maszynowego – usługa CDP Data Hub umożliwia łatwe przenoszenie istniejących obciążeń ze środowisk lokalnych do chmury lub tworzenie ich bezpośrednio w chmurze.

  To kompleksowe, bazujące na chmurze rozwiązanie jest obsługiwane przez aparat Cloudera Runtime, zestaw zintegrowanych technologii open source, i oparte na usłudze SDX. Oferuje ono szeroki wybór kształtów klastrów, typów obciążeń, gotowych szablonów i opcji konfiguracji, zapewniając intuicyjne i konfigurowalne środowisko dla użytkowników, którzy są zaznajomieni z tradycyjną architekturą.

  Przypadki zastosowań usługi Data Hub

  Uprość swoją podróż do chmury

  Łatwo przenoś lokalne obciążenia Cloudera do chmury publicznej dzięki platformie, która obejmuje chmury zarówno publiczne, jak i prywatne oraz zapewnia następujące korzyści:

  • Lepsza wydajność, niezawodne zarządzanie i dostępność chmury publicznej
  • Elastyczność dzięki optymalizacji obciążeń w obu modelach wdrażania
  • Zalety znanego formatu z tradycyjnym modelem klastra ułatwiającym przejście do chmury 
  • Sprawna ścieżka migracji do skonteneryzowanych środowisk platformy CDP 
  Szybkie wdrażanie złożonych obciążeń wieloanalitycznych

  Przyspiesz wdrażanie złożonych obciążeń w chmurze publicznej w obrębie całego cyklu życia danych dzięki następującym rozwiązaniom: 

  • Architektura oparta na chmurze, która umożliwia wdrażanie szerokiej gamy elastycznych, niestandardowych obciążeń analitycznych 
  • Intuicyjne środowisko z zastosowaniem znanych klastrów opartych na węzłach, niezależnie od tego, czy stosowane będzie podejście oparte na szablonach, czy opracowane zostaną własne obciążenia
  • Wysoki stopień dostosowania, umożliwiający wdrażanie obciążeń doskonale dostosowanych do konkretnych wymagań biznesowych

  Wybierz obciążenia

  • Hurtownia danych w czasie rzeczywistym
  • Inżynieria danych dla potoków złożonych
  • Przesyłanie strumieniowe w chmurze hybrydowej
  • Operacyjna baza danych

  Hurtownia danych w czasie rzeczywistym


  Zapewnij analitykę dla dużych ilości szybko przychodzących danych. 

  Szablon hurtowni danych w czasie rzeczywistym w usłudze Data Hub umożliwia pozyskiwanie milionów rekordów na sekundę, w razie potrzeby z aktualizacjami w miejscu. Dane są natychmiast dostępne w formacie optymalnym do zapytań. Ten wzorzec jest idealny dla aplikacji szeregów czasowych, analityki zdarzeń, uzgadniania CDC i potoków przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Szablon obejmuje aparat magazynu na potrzeby analityki danych Apache Kudu, aparat Apache Impala do szybkiego wykonywania zapytań języka SQL, edytor HUE do opracowywania i analizowania zapytań SQL oraz interfejs Apache Spark Streaming do przetwarzania/analityki na strumieniu.

   

  Inżynieria danych dla potoków złożonych


  Wzbogacanie, przekształcanie i ładowanie danych. 

  Usługa Data Hub umożliwia wzbogacanie, przekształcanie i czyszczenie danych w celu tworzenia i wykonywania kompleksowych potoków danych oraz zarządzania nimi z wysokim stopniem elastyczności i dostosowania. Szablon inżynierii danych umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu obciążeń przetwarzania danych, w tym przetwarzania zbiorczego i strumieniowego w czasie rzeczywistym przy użyciu platform Apache Spark i Hive.

  Przesyłanie strumieniowe w chmurze hybrydowej  Gromadzenie, przetwarzanie i tworzenie analiz w czasie rzeczywistym

  DataFlow dla usługi CDP Data Hub to wszechstronna platforma przesyłania strumieniowego danych od brzegu do chmury, która rozwiązuje pewne problemy z przesyłaniem strumieniowym danych w środowiskach hybrydowych z zastosowaniem platform Apache NiFi i Kafka. Umożliwia ona użytkownikom rozszerzenie tego samego lokalnego środowiska przesyłania strumieniowego usługi Cloudera DataFlow na chmurę bez wykorzystywania ogromnych zasobów na potrzeby rozwijania, konfigurowania i konserwowania rozwiązań.

  Dowiedz się więcej o usługach chmurowych DataFlow

  Operational Database


  Twórz wysoce niezawodne aplikacje klasy korporacyjnej. 

  Usługa Data Hub umożliwia uruchamianie wysokowydajnych baz danych NoSQL z obsługą języka ANSI SQL. Zapewnia to niezrównaną skalę i wydajność kluczowych dla firmy aplikacji operacyjnych z wykorzystaniem bazy danych Apache Hbase. Usługa Operational Database zapewnia obsługę ewolucyjnych schematów, która umożliwia programistom wykorzystanie możliwości danych przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności w projektowaniu aplikacji. Zapewnia również automatyczne skalowanie w oparciu o użycie obciążenia klastra w celu optymalizacji wykorzystania infrastruktury i kosztów.

  Cechy

  Usługa Data Hub jest przeznaczona dla użytkowników ceniących elastyczność, skalowalność i łatwość obsługi. Pozwala ona reorganizować role serwerów roboczych, konfigurować wsparcie dla GPU, regulować ustawienia zarządzania zasobami i dostosowywać klastry na potrzeby implementowania złożonych, wielofunkcyjnych zastosowań analitycznych na dużą skalę.

  Klastry usługi Data Hub można szybko aprowizować i usuwać dzięki gotowym lub niestandardowym opcjom konfiguracji infrastruktury. Wstępnie skonfigurowane definicje klastrów z ustawieniami odpowiednimi dla konkretnych dostawców chmury oraz szablony klastrów z konfiguracjami usługi Cloudera Runtime umożliwiają szybkie aprowizowanie klastrów obciążeń dla wskazanych przypadków zastosowań. Można też zapisywać własne definicje klastrów i szablony do ponownego wykorzystania w przyszłości.

  Usługa Data Hub umożliwia łatwe przenoszenie starszych obciążeń w znanej formie do modelu w chmurze. Architektura oparta na chmurze oddziela dane od infrastruktury obliczeniowej, a warstwa dostarczania danych jest oddzielona od nieprzetworzonych danych. Taka architektura znacząco poprawia elastyczność, efektywność, ochronę danych oraz skalowalność.

  Można łatwo aprowizować wiele klastrów współdzielących dane, co pozwala klientom uruchamiać nowe aplikacje, które można w pełni odizolować z odpowiednimi zabezpieczeniami i nadzorem, bez zakłócania działania istniejących aplikacji produkcyjnych.

  Usługa Data Hub bazuje na usłudze Cloudera SDX, co umożliwia zabezpieczanie danych i metadanych platformy oraz zarządzanie nimi, a także zapewnia możliwości kontroli z dedykowanymi, zintegrowanymi interfejsami do zarządzania nimi. Zasady bezpieczeństwa, nadzoru i kontroli są definiowane tylko raz, spójnie dla wszystkich aplikacji, co znacząco obniża koszty operacyjne i ryzyko biznesowe, nie ograniczając przy tym możliwości wyboru infrastruktury i związanej z tym elastyczności.

  Usługę Data Hub opracowano w Cloudera Runtime, podstawowej dystrybucji oprogramowania open source w ramach platformy CDP, która obejmuje około 50 projektów open source. Wykorzystanie środowiska Runtime umożliwia używanie odpowiedniego zestawu narzędzi typu open source do tworzenia obciążeń i aplikacji.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?


  Osobiście zapoznaj się z usługą Data Hub na platformie Cloudera Data Platform

  Jak zacząć

  Prezentacja CDP

  Przekonaj się, jak platforma CDP umożliwia firmom tworzenie kompleksowych potoków danych dla chmury hybrydowej ze zintegrowanymi zabezpieczeniami i nadzorem.

  Dowiedz się więcej

  Odkryj filmowy przewodnik po CDP


  Przyjrzyj się z bliska platformie Cloudera Data Platform, oglądając film z prezentacją, w ramach której pokazano, jak zarządza ona cyklem życia danych i go zabezpiecza.

  Obejrzyj teraz

  Samouczek

  Zacznij od samouczka krok po kroku, z którego dowiesz się, jak tworzyć i zamykać wystąpienia usługi Data Hub oraz zmieniać ich rozmiary na platformie Cloudera Data Platform.

  Zacznij już teraz

  Bezpłatne szkolenie

  Skorzystaj z kursu Podstawy platformy CDP Cloudera i dowiedz się, w jaki sposób umożliwia ona zespołom biznesowym i personelowi informatycznemu produktywniejszą pracę, przekształcając dane w przydatne informacje.

  Zarejestruj się

  Cennik

  Sprawdź ceny, warunki rozliczeń, szczegóły licencji i stawki godzinowe, a także szacuj koszty za pomocą wygodnych kalkulatorów.

  Poznaj ceny

  Dokumentacja produktu

  Zacznij we właściwy sposób dzięki poprawnemu zaplanowaniu zasobów, konfiguracji produktów i sprawdzonym metodom zarządzania produktami.

  Przeczytaj teraz

  Datasheet

  CloudSmart: rozpocznij przygodę z analityką w chmurze

  Webinar

  Sprawne skalowanie analityki w chmurze publicznej

  Ebook

  3 kroki pomyślnej migracji do chmury publicznej

  Solution Brief

  Lepsza opieka zdrowotna dzięki rozwiązaniom Cloudera i IQVIA

  Szkolenia, wsparcie i doradztwo na światowym poziomie

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.