small image E-book: Apache NiFi for Dummies — podręcznik dla bystrzaków
 • Cloudera Cloudera
 • Informacje ogólne

  Zarządzanie danymi oraz ich obsługa jako produktu przez zespoły w całej organizacji.

  Siatka danych (data mesh) pomaga organizacjom pokonać ograniczenia wynikające z tradycyjnego, monolitycznego podejścia do architektury danych. Podczas gdy rozproszone architektury na platformach hybrydowych są skutecznym środkiem prowadzącym do celu, należy zadbać o to, aby były one tworzone w sposób umożliwiający wyraźne rozdzielenie odpowiedzialności oraz efektywne zarządzanie. 

   

  Schemat CDP przedstawiający nowoczesne architektury danych

  Cloudera Data Platform (CDP) umożliwia organizacjom wdrożenie siatki danych zgodnej z kluczowymi zasadami architektury:

  Własność domeny

  Można ją przypisać na dowolnym poziomie szczegółowości, co pozwala odpowiednio delegować odpowiedzialność za zarządzanie metadanymi, dostępem oraz zasadami użytkowania dla wszystkich procesów.

  Dane jako produkt (DaaP)

  Wspiera szersze myślenie o zasadach FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable), sprawiając, że dane są samoopisujące, łatwe do odkrycia oraz dostępne do użytku.

  Samoobsługowa platforma danych

  Umożliwia domenom wybór, które usługi infrastruktury danych mają zostać wdrożone i w jakiej skali, oraz zarządzanie rolami korzystającymi z tych narzędzi w zespole.

  Zarządzanie federacyjne

  Uwzględnienie globalnych i regulacyjnych ograniczeń i zasad za pomocą usługi federacyjnej w celu ochrony danych i systemów

  Elementy kluczowe
   

  Twoje dane są wszędzie bezpieczne.


  Cloudera DataFlow


  Cloudera DataFlow stanowi szkielet siatki danych, umożliwiając uniwersalną usługę dystrybucji danych. 

  Daje to firmie możliwość połączenia się z dowolnym źródłem danych w dowolnym miejscu o dowolnej strukturze, przetworzenia oraz dostarczenia ich do dowolnego miejsca docelowego za pomocą autorskich rozwiązań na platformie low-code, bez uzależnienia od dostawcy.


  Cloudera DataFlow


  Cloudera DataFlow stanowi szkielet siatki danych, umożliwiając uniwersalną usługę dystrybucji danych. 

  Daje to firmie możliwość połączenia się z dowolnym źródłem danych w dowolnym miejscu o dowolnej strukturze, przetworzenia oraz dostarczenia ich do dowolnego miejsca docelowego za pomocą autorskich rozwiązań na platformie low-code, bez uzależnienia od dostawcy.

   

   


  Przenoszenie danych w chmurze hybrydowej


  Platforma danych Cloudera (CDP) umożliwia firmie korzystanie z ujednoliconego przepływu danych w dowolnej chmurze prywatnej, chmurze publicznej lub w wielu chmurach jednocześnie. CDP zapewnia:

  • jednolite środowisko przepływu danych w każdym miejscu
  • bezpieczne, zarządzane przenoszenie danych, reguł bezpieczeństwa i całych przepływów pracy z dowolnego systemu w ramach rozwiązań w chmurze hybrydowej
  • niezależność od zastrzeżonych prawnie systemów danych umożliwiająca uniwersalną dystrybucję danych oraz korzystanie z modelu danych jako usługi


  Przenoszenie danych w chmurze hybrydowej


  Platforma danych Cloudera (CDP) umożliwia firmie korzystanie z ujednoliconego przepływu danych w dowolnej chmurze prywatnej, chmurze publicznej lub w wielu chmurach jednocześnie. CDP zapewnia:

  • jednolite środowisko przepływu danych w każdym miejscu
  • bezpieczne, zarządzane przenoszenie danych, reguł bezpieczeństwa i całych przepływów pracy z dowolnego systemu w ramach rozwiązań w chmurze hybrydowej
  • niezależność od zastrzeżonych prawnie systemów danych umożliwiająca uniwersalną dystrybucję danych oraz korzystanie z modelu danych jako usługi

   

   


  Shared Data Experience


  SDX jest fundamentalną częścią CDP i dostarcza zintegrowany zestaw technologii bezpieczeństwa oraz zarządzania zbudowany na metadanych. Zapewniając pełne zarządzanie danymi w zakresie danych i analityki na wszystkich infrastrukturach wszędzie, SDX zmniejsza ryzyko i koszty operacyjne. Dział IT może szybciej wdrażać w pełni zabezpieczone i zarządzane jeziora danych, zapewniając większej liczbie użytkowników dostęp do większej ilości danych bez naruszania zasad bezpieczeństwa.


  Shared Data Experience


  SDX jest fundamentalną częścią CDP i dostarcza zintegrowany zestaw technologii bezpieczeństwa oraz zarządzania zbudowany na metadanych. Zapewniając pełne zarządzanie danymi w zakresie danych i analityki na wszystkich infrastrukturach wszędzie, SDX zmniejsza ryzyko i koszty operacyjne. Dział IT może szybciej wdrażać w pełni zabezpieczone i zarządzane jeziora danych, zapewniając większej liczbie użytkowników dostęp do większej ilości danych bez naruszania zasad bezpieczeństwa.

   

   


  Niezawodny obraz danych – Data Catalog

  Rozwiązanie Data Catalog umożliwia wyszukiwanie, organizację i kontrolę danych we wszystkich lokalizacjach i infrastrukturach, aby: 

   

  • zrozumieć, dokumentować i monitorować dane oraz ich wykorzystanie
  • zachować zgodność z przepisami i standardami w zarządzaniu danymi
  • wdrażać organizacyjne i techniczne środki ochrony danych
  • umożliwić edycję i wymianę informacji przez użytkowników biznesowych.

   


  Niezawodny obraz danych – Data Catalog

  Rozwiązanie Data Catalog umożliwia wyszukiwanie, organizację i kontrolę danych we wszystkich lokalizacjach i infrastrukturach, aby: 

   

  • zrozumieć, dokumentować i monitorować dane oraz ich wykorzystanie
  • zachować zgodność z przepisami i standardami w zarządzaniu danymi
  • wdrażać organizacyjne i techniczne środki ochrony danych
  • umożliwić edycję i wymianę informacji przez użytkowników biznesowych.

   

   

   

  Logo Hello Fresh

  Firma HelloFresh dostarcza 2500 aktualizowanych codziennie pulpitów obsługujących ponad 15 TB danych.

  „Platforma Cloudera jest centralnym punktem naszego procesu decyzyjnego opartego na danych, a wszyscy wewnętrzni interesariusze używają jej do szczegółowego analizowania wyników kampanii i operacji oraz do prowadzenia biznesu”.

  —Kai von Grambusch, dyrektor ds. danych i analiz, HelloFresh

  Logo Hello Fresh

  Firma HelloFresh dostarcza 2500 aktualizowanych codziennie pulpitów obsługujących ponad 15 TB danych.

  „Platforma Cloudera jest centralnym punktem naszego procesu decyzyjnego opartego na danych, a wszyscy wewnętrzni interesariusze używają jej do szczegółowego analizowania wyników kampanii i operacji oraz do prowadzenia biznesu”.

  —Kai von Grambusch, dyrektor ds. danych i analiz, HelloFresh

  Zasoby
   

  Dowiedz się więcej na temat zarządzania danymi w dowolnej lokalizacji

  Video

  Dyrektor generalny Rob Bearden o wdrażaniu rozwiązań opartych na danych hybrydowych

  Whitepaper

  Architektura danych: paradygmat siatki danych

  Szkolenia, wsparcie i doradztwo na światowym poziomie

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.