OGÓLNE INFORMACJE

Cyfrowe życie w chmurze w sieci

Po pandemii komunikacja i usługi w zakresie zawartości w coraz większym stopniu polegają na sieciach. Łączność nie jest już tylko wygodą – posiadanie połączenia o niskiej jakości jest po prostu nie do przyjęcia. Cloudera codziennie przetwarza petabajty informacji, aby wspomagać analizy w czasie rzeczywistym za pomocą uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. W przypadku dostawców usług jest to jeden ekran obejmujący publiczne i prywatne chmury danych oraz zapewniający pełny wgląd w dane dotyczące firmy.

Kluczowe zastosowania
  • Analityka klientów
  • OBSŁUGA SERWISOWA
  • ZARZĄDZANIE CAŁYM ŚRODOWISKIEM
  • ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA I PRYWATNOŚCI
  • CYFROWE EKOSYSTEMY I INNOWACYJNE USŁUGI

Analityka klientów

Zrozumienie i optymalizacja środowiska klientów jest kluczem do utrzymania zróżnicowania rynku i poprawy trwałej wartości klienta.

Dzięki produktom Cloudera można zarządzać odpowiednimi zestawami danych i budować prawdziwy całościowy obraz swoich klientów, kanałów interakcji, produktów, linii biznesowych i nie tylko. Profile klientów i dane dotyczące użytkowania, pomiary wydajności sieci, dane dotyczące lokalizacji i strumienie mediów społecznościowych ułatwiają prowadzenie spersonalizowanych, ukierunkowanych działań marketingowych i poprawiają kompleksową obsługę klienta. 

Obsługa serwisowa

Obsługa serwisowa – zarządzanie usterkami i ich przewidywanie, wykrywanie anomalii i konserwacja predykcyjna od dawna wymagały rozwiązań wielopunktowych.

Jednak Cloudera Data Platform zapewnia nowe informacje: teraz nie tylko wiadomo, że usterka została zidentyfikowana i że nadano jej odpowiedni priorytet, ale także dlaczego wystąpiła. Dzięki zaawansowanym analizom i uczeniu maszynowemu w całej infrastrukturze można uzyskać jasny obraz powtarzających się wzorców i skutecznie stosować konserwację predykcyjną. Ta sama platforma bazująca na uczeniu maszynowym obsługuje strategie priorytetyzowania rozbudowy sieci 4G/5G.

Zarządzanie całym środowiskiem

Relacje z klientami wykraczają poza zapobieganie odpływowi klientów: kluczowe znaczenie ma zrozumienie i zoptymalizowanie każdej interakcji ze strony klienta w celu zapewnienia dobrej obsługi i potencjalnej sprzedaży dodatkowej. Klienci dzielą się swoimi wrażeniami ze znajomymi i bliskimi, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju firmy lub go hamując.

Cloudera umożliwia dostawcom usług modelowanie doświadczeń klientów i pracowników dzięki pomiarowi kluczowych wskaźników, takich jak sentyment, rekomendacje i lojalność. Twórz modele, dokonuj pomiarów, automatyzuj i optymalizuj rozwiązania. Przejdź od zwykłych chatbotów do inteligentnych, zoptymalizowanych interakcji obejmujących wiele kanałów i zapewniających trwałe pozytywne wyniki.

Cloudera może Ci pomóc

Jak Cloudera pomaga firmie telekomunikacyjnej czerpać korzyści finansowe z danych

Pinsight Media create a single view of user behaviors across mobile devices and operating systems.

Analityka bezpieczeństwa i prywatności

Obecnie operatorzy telekomunikacyjni migrują infrastrukturę IT do chmury publicznej i korzystają ze złożonych środowisk hybrydowej chmury danych. Wiąże się to z wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa i prywatności. Wszystkie te środowiska obsługi danych muszą być zgodne z tymi samymi regułami dostępu zabezpieczeń. A analityka drugiego rzędu musi mieć spójne zasady prywatności w chmurach.

Cloudera zapewnia spójne środowisko nadzoru nad danymi umożliwiające zarządzanie wieloma obciążeniami w środowisku wielochmurowym. Każde z tych unikalnych obciążeń wymaga skutecznego nadzoru i kompleksowych funkcji zarządzania bezpieczeństwem i prywatnością.

Cyfrowe ekosystemy i innowacyjne usługi

Operatorzy telekomunikacyjni odgrywają ważną rolę we współczesnych ekosystemach sztucznej inteligencji: od marketingu cyfrowego i reklamy po systemy wspomagania kierowcy i inteligentne miasta. Stanowią integralny element tego układu, ponieważ zapewniają łączność dla IoT i krawędzi.

Cloudera umożliwia operatorom telekomunikacyjnym korzystanie z danych, analiz, rozwiązań do monetyzacji i infrastruktury – wraz z kompleksowym zarządzaniem.

BT: 15-krotnie większa prędkość danych

15 razy większa prędkość danych, wyższa jakość usług

Obejrzyj nagranie

Logo Telefónica

Telefónica

Dwucyfrowy wzrost satysfakcji klientów dzięki rozwiązaniom Cloudera

Przeczytaj studium przypadku

Logo Globe Telecom

Globe Telecom

Wzrost satysfakcji klientów z usług mobilnych i zindywidualizowanej reklamy dzięki wykorzystaniu nowoczesnego środowiska do analizy danych

Przeczytaj studium przypadku

Logo Deutsche Telekom

Deutsche Telekom

Redukcja strat wynikających z oszustw o 20 procent

Przeczytaj studium przypadku

Ebook

Możliwości zapewniane usługodawcom z branży komunikacyjnej przez rozwiązania hybrydowe i sztuczną inteligencję

Datasheet

Cloudera w branży telekomunikacyjnej

Webinar

Jak pozyskać 16 miliardów rekordów dziennie w środowisku big data

Webinar

Posłuchaj, dlaczego LG Uplus jest światowym liderem w zakresie analityki sieciowej

Your form submission has failed.

This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.