• Cloudera Cloudera
 • OGÓLNE INFORMACJE

  Rejestruj i analizuj wszystkie dane dotyczące placówki edukacyjnej na jednej platformie

  Dzięki danym możesz zdobyć wiedzę na temat czynników sukcesu uczniów — zarówno w kształceniu na poziomie podstawowym i średnim i na uczelniach wyższych.

  Kluczowe zastosowania
  • Rekrutacja uczniów
  • Śledzenie postępów i identyfikacja braków
  • Utrzymanie i sukces uczniów
  • Zarządzanie placówkami i wyposażeniem
  • Spersonalizowane usługi dla uczniów nietradycyjnych

  Rekrutacja uczniów

  Wykorzystaj dane, aby zidentyfikować i przyciągnąć uczniów, którzy będą rozwijać swoje zdolności w Twojej placówce, a także aby zwiększyć ich zaangażowanie. Prowadź z nimi konstruktywny dialog na każdym etapie rekrutacji, udostępniając i sugerując program odpowiadający ich umiejętnościom i zainteresowaniom.

  Śledzenie postępów i identyfikacja braków

  Wykorzystaj dane o postępach uczniów i nauczycieli w placówce do identyfikacji luk i skorygowania programu nauczania. Sprawdzaj wyniki testów poszczególnych uczniów oraz statystyki z danego regionu, aby śledzić postępy i zidentyfikować potrzebę interwencji.

  Utrzymanie i sukces uczniów

  Analizuj wzorce uczniów odnoszących sukcesy i pracuj nad tym, by podobne wyniki osiągnęli w przyszłości również inni uczniowie. Dzięki danym dostrzeżesz oznaki spadku zaangażowania uczniów i zareagujesz, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli i spowoduje poważniejsze problemy, np. rezygnację ze szkoły.

  Zarządzanie placówkami i wyposażeniem

  Zarządzaj placówkami edukacyjnymi i pojazdami w efektywny sposób dzięki danym z czujników. Dane umożliwią Ci pozyskanie szczegółowych informacji dotyczących m.in. zużycia energii i trasy autobusów szkolnych.

  Połączone autobusy szkolne zwiększają bezpieczeństwo dzieci

  Spersonalizowane usługi dla uczniów nietradycyjnych

  Wykorzystaj dane do analizy i prognozowania rekrutacji w placówce edukacyjnej, aby określić potrzeby w obszarze personelu oraz udzielić faktycznego wsparcia uczniom, którzy kształcą się w innym trybie niż przewiduje tradycyjna ścieżka edukacyjna.

  Rush University Medical Center wspiera rozwój uczenia maszynowego i medycyny precyzyjnej
  dzięki rozwiązaniom Cloudera

  Przeczytaj studium przypadku

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.