small image E-book: Apache NiFi for Dummies — podręcznik dla bystrzaków
 • Cloudera Cloudera
 • OGÓLNE INFORMACJE

  Rejestruj i analizuj wszystkie dane dotyczące placówki edukacyjnej na jednej platformie

  Dzięki danym możesz zdobyć wiedzę na temat czynników sukcesu uczniów — zarówno w kształceniu na poziomie podstawowym i średnim i na uczelniach wyższych.

  Kluczowe zastosowania
  • Rekrutacja uczniów
  • Śledzenie postępów i identyfikacja braków
  • Utrzymanie i sukces uczniów
  • Zarządzanie placówkami i wyposażeniem
  • Spersonalizowane usługi dla uczniów nietradycyjnych

  Rekrutacja uczniów

  Wykorzystaj dane, aby zidentyfikować i przyciągnąć uczniów, którzy będą rozwijać swoje zdolności w Twojej placówce, a także aby zwiększyć ich zaangażowanie. Prowadź z nimi konstruktywny dialog na każdym etapie rekrutacji, udostępniając i sugerując program odpowiadający ich umiejętnościom i zainteresowaniom.

  Śledzenie postępów i identyfikacja braków

  Wykorzystaj dane o postępach uczniów i nauczycieli w placówce do identyfikacji luk i skorygowania programu nauczania. Sprawdzaj wyniki testów poszczególnych uczniów oraz statystyki z danego regionu, aby śledzić postępy i zidentyfikować potrzebę interwencji.

  Utrzymanie i sukces uczniów

  Analizuj wzorce uczniów odnoszących sukcesy i pracuj nad tym, by podobne wyniki osiągnęli w przyszłości również inni uczniowie. Dzięki danym dostrzeżesz oznaki spadku zaangażowania uczniów i zareagujesz, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli i spowoduje poważniejsze problemy, np. rezygnację ze szkoły.

  Zarządzanie placówkami i wyposażeniem

  Zarządzaj placówkami edukacyjnymi i pojazdami w efektywny sposób dzięki danym z czujników. Dane umożliwią Ci pozyskanie szczegółowych informacji dotyczących m.in. zużycia energii i trasy autobusów szkolnych.

  Połączone autobusy szkolne zwiększają bezpieczeństwo dzieci

  Spersonalizowane usługi dla uczniów nietradycyjnych

  Wykorzystaj dane do analizy i prognozowania rekrutacji w placówce edukacyjnej, aby określić potrzeby w obszarze personelu oraz udzielić faktycznego wsparcia uczniom, którzy kształcą się w innym trybie niż przewiduje tradycyjna ścieżka edukacyjna.

  Managing data in the private cloud enables remote access to health data and analytics for academic research

  Przeczytaj studium przypadku

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.