small image E-book: Apache NiFi for Dummies — podręcznik dla bystrzaków
 • Cloudera Cloudera
 • OGÓLNE INFORMACJE

  9 z 10 największych firm farmaceutycznych korzysta z oprogramowania Cloudera

  Ekosystem ochrony zdrowia jest w stanie konwergencji. Cała branża skłania się ku opiece zdrowotnej opartej na wartości oraz skoncentrowanej na poprawie stanu zdrowia pacjentów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów, marnotrawstwa i nadużywania zasobów.  Płatnicy i dostawcy usług nie prowadzą już dyskusji czy analityka predykcyjna ma wpływ na stan zdrowia pacjentów, lecz gdzie i jak ją stosować. Najważniejsze organizacje ochrony zdrowia korzystają z hybrydowej platformy Cloudera do zarządzania danymi aby w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, NLP i analityki predykcyjnej. Dzięki temu mogą podejmować lepsze decyzje oparte na bieżących i historycznych danych dotyczących pacjentów.

  Kluczowe zastosowania
  • Optymizacja jakości opieki
  • Badania translacyjne
  • Uczenie maszynowe w klinikach
  • IoT w ochronie zdrowia
  • Cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia

  Optymizacja jakości opieki

  Podmioty świadczące opiekę zdrowotną rejestrują i analizują coraz więcej danych z czujników w łóżkach pacjentów, urządzeń do monitorowania funkcji życiowych, HL7, FHIR oraz z innych źródeł danych, strumieniowych i IoT. Czynniki środowiskowe oraz epigenetyczne, takie jak oświetlenie otoczenia, poziom hałasu, stres oraz interwencje kliniczne, stanowią przykłady danych, które mogą być wykorzystane w analityce predykcyjnej do wsparcia opieki zdrowotnej. Cloudera oferuje skalowalną, hybrydową platformę do zarządzania danymi umożliwiającą lekarzom, badaczom i innym ekspertom łatwe pozyskiwanie, przetwarzanie, zabezpieczanie i analizę wszystkich danych w celu opracowania sposobów na poprawę stanu zdrowia pacjentów.

  Badania translacyjne

  Analiza istotnych sekwencji DNA, zarówno w kontekście całego genomu, egzomu, metylacji, jak i multi-omiki, po raz pierwszy umożliwia nam korzystanie z dobrodziejstw medycyny precyzyjnej i odkrywanie biomarkerów o wysokim stopniu wiarygodności. Zaawansowana platforma Cloudera może przynieść duże korzyści w obszarze optymizacji kosztów i wykorzystania mocy obliczeniowej względem tradycyjnych rozwiązań obliczeniowych w trzeciorzędnej lub podrzędnej analityce molekularnej na dużą skalę. Dzięki temu możliwe jest wsparcie zadań różnych jednostek - od oddziałów patologii zajmujących się farmakogenomiką po laboratoria badawcze wykonujące badania asocjacyjne genomu. Technologia Cloudera oferuje najszybszy na rynku sposób łączenia danych omicznych z danymi klinicznymi lub dotyczącymi fenotypu. Już kilkanaście organizacji wykorzystuje rozwiązania Cloudera jako repozytorium danych medycyny precyzyjnej i zaawansowany magazyn wariantów o nieograniczonej skali.

  Uczenie maszynowe w klinikach

  Uczenie maszynowe przekształca branżę farmaceutyczną i opiekę zdrowotną, umożliwiając stosowanie NLP, przewidywanie zakażeń oraz rozwój algorytmów pomocnych w identyfikacji guzów nowotworowych.

  Cloudera oferuje hybrydową platformę najnowszej generacji do zarządzania danymi, która umożliwia organizacjom pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i analizę ogromnych ilości danych, niezbędnych do tworzenia modeli uczenia maszynowego. Cloudera Data Science Workbench (CDSW) pomaga przyspieszyć adopcję data science na szeroką skalę poprzez wsparcie procesu szkolenia, testowania i wdrażania modeli uczenia maszynowego na systemach produkcyjnych oraz` wykorzystaniu możliwości jakie daje dostęp do dużej ilości danych i mocy obliczeniowej.

  Zastosowanie technik NLP w ochronie zdrowia

  Cloudera może Ci pomóc

  Cloudera Data Science Workbench

  Accelerate machine learning from research to production with the secure, self-service enterprise data science platform built for the enterprise.

  IoT w ochronie zdrowia

  IoT niewątpliwie przeobraża branżę opieki zdrowotnej, wspierając takie obszary jak monitorowanie pacjentów na odległość, telemedycyna i leczenie chorób przewlekłych. 

  Platforma Cloudera, obejmująca takie rozwiązania jak Cloudera DataFlow, oferuje możliwość pracy z danymi w czasie rzeczywistym. Funkcjonalność ta pomaga pozyskiwać, łączyć, zabezpieczać i napędzać analitykę opartą na strumieniach danych z czujników przy łóżkach pacjentów, urządzeń do monitorowania funkcji życiowych i innych połączonych urządzeń IoT. Dane z czujników IoT można przechowywać, analizować i wykorzystywać do tworzenia modeli uczenia maszynowego, które pomogą przewidzieć zmiany w stanie zdrowia pacjentów i określić najlepszy sposób postępowania.

  Cloudera może Ci pomóc

  Cloudera DataFlow

  Cloudera DataFlow (CDF), is a scalable, real-time streaming analytics platform that ingests, curates, and analyzes data for key insights and immediate actionable intelligence.

  Cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia

  W branży opieki zdrowotnej stosuje się coraz więcej rozwiązań technologicznych, szczególnie w obszarze cyfryzacji dokumentacji medycznej. Z tego powodu cyberbezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych obszarów w zarządzania danymi. Rozwiązanie do walki z cyberprzestępczością firmy Cloudera umożliwia proaktywne zabezpieczanie danych dotyczących ochrony zdrowia, przyspieszając wykrywanie i analizę zagrożeń, a także podejmowanie odpowiednich działań. Jest to możliwe dzięki uczeniu maszynowemu i pełnemu obrazowi przedsiębiorstwa.

  Chroń swoją firmę

  GlaxoSmithKline:
  Ratowanie ludzkiego życia i większa
  rentowność dzięki analityce big data

  Przeczytaj studium przypadku

  Logo Clearsense

  Clearsense

  Clearsense usprawnia opiekę zdrowotną i ratuje ludzkie życia dzięki SMART data

  Przeczytaj studium przypadku

  Logo Quest Diagnostics

  Quest Diagnostics

  Quest diagnostics dostarcza szczegółowych informacji, które ułatwiają leczenie chorób

  Przeczytaj studium przypadku

  Logo Cerner

  Cerner

  Cerner ratuje ludzkie życia dzięki analityce big data

  Przeczytaj studium przypadku

  Analyst Report

  Everest Report: szybsze uzyskiwanie korzyści wynikających z przetwarzania danych w naukach przyrodniczych

  Webinar

  Merck KGaA z Darmstadt (Niemcy) intensywnie korzysta ze swoich danych przy użyciu zaawansowanej platformy analitycznej opartej na technologii Cloudera.

  Solution Brief

  IBM i Cloudera: Zapraszamy do udziału w rewolucji w służbie zdrowia

  Tutorial

  Przetwarzanie plików DICOM za pomocą Spark na platformie CDP

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.