Cloudera named a leader in 2022 Gartner® Magic Quadrant™: systemy zarządzania bazami danych w chmurze Pobierz raport
 • Cloudera Cloudera
 • Informacje ogólne

  Co to jest Edge Management?

  Cloudera Edge Management (CEM) to rozwiązanie do zarządzania, sterowania i monitorowania w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych na krawędzi z wykorzystaniem niskokodowego środowiska autorskiego umożliwiającego zaawansowane zarządzanie danymi przy użyciu scenariuszy dotyczących przesyłania strumieniowego i IoT.

  Rozwiązanie oferuje dwa rodzaje funkcji:

  • Gromadzenie danych krawędziowych: MiNiFi to lekki agent krawędziowy, który implementuje główne funkcje Apache NiFi, skupiając się na gromadzeniu i przetwarzaniu danych na krawędzi. Agenty MiNiFi są dostępne w dwóch wersjach: agenty MiNiFi Java oferujące wszystkie możliwości Apache NiFi oraz agenty MiNiFi C++, które w niewielkim stopniu obciążają zasoby.

  • Zarządzanie przepływem krawędziowym: Edge Flow Manager to centrum zarządzania agentami stanowiące niskokodowe środowisko, które umożliwia projektowanie, wdrażanie i monitorowanie aplikacji przepływów krawędziowych w tysiącach agentów MiNiFi. Działa również jako pojedyncza warstwa zarządzania i monitorowania dla wszystkich agentów MiNiFi wdrożonych na brzegu. EFM obsługuje cały cykl życia brzegowego przepływu, w tym autorstwo, wdrażanie i monitorowanie  

  Dotyczy to zastosowań IoT, takich jak konserwacja predykcyjna, zarządzanie flotą oraz śledzenie zasobów. Agenty MiNiFi są również często stosowane w przypadku gromadzenia logów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Umożliwiają zbieranie w czasie rzeczywistym logów z nieskończonej liczby urządzeń, serwerów, laptopów itp., a także z aplikacji natywnych chmury działających na platformie Kubernetes.

  Przykłady wykorzystania

  • Konserwacja predykcyjna
  • Monitorowanie pacjentów
  • Przenoszenie danych

  Konserwacja predykcyjna


  Obniż koszty i skróć przestoje dzięki konserwacji predykcyjnej. 

  Konserwacja predykcyjna to bazujące na danych podejście do analizy IoT i danych z połączonych urządzeń umożliwiające skuteczne przewidywanie terminu i rodzaju potencjalnej awarii zasobu, wykrywanie odchyleń, zrozumienie sygnałów ostrzegawczych i szybkie identyfikowanie wzorców, które mogą oznaczać potencjalną awarię. Narzędzie Edge Management dostępne na platformie Cloudera DataFlow modernizuje i upraszcza pozyskiwanie danych z setek połączonych zasobów, co pozwala usprawnić konserwację predykcyjną.

  Monitorowanie pacjentów


  Przechwytuj dane w czasie rzeczywistym z urządzeń do monitorowania pacjentów w celu wykrywania anomalii.

  Urządzenia biometryczne i telemetryczne są używane w placówkach opieki zdrowotnej do monitorowania pacjentów pooperacyjnych lub pacjentów wysokiego ryzyka. Gromadzenie danych z czujników z tych urządzeń na temat różnych funkcji życiowych pacjenta pomaga wykrywać nieprawidłowości lub niepokojące wzorce. Cloudera Edge Management pomaga przechwytywać dane dotyczące monitorowania pacjenta i dostarcza je do silników przetwarzania strumieniowego w celu uzyskania szczegółowych informacji.

  Dowiedz się więcej

  Przenoszenie danych


  Łącz, integruj i przenoś ogromne ilości danych w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych.

  Tradycyjne procesy ETL stworzono na potrzeby sytuacji, w których dane muszą być przenoszone z jednej bazy danych do drugiej. Nowoczesne przedsiębiorstwa przesyłają dane z pamięci lokalnej do chmury lub z chmury do chmury, przenosząc petabajty danych w ciągu zaledwie kilku godzin. 

  Główne cechy

  Setki gotowych procesorów dostępnych do połączenia z różnymi źródłami danych, urządzeniami i protokołami. Interfejs użytkownika umożliwia tworzenie zaawansowanych potoków przepływu danych za pomocą metody „przeciągnij i upuść”.

  Poznaj pochodzenie i atrybuty danych w miarę ich przemieszczania się w przedsiębiorstwie, umożliwiając zespołowi nadzorującemu wyjaśnienie, w jaki sposób dowolny system wpływa na dowolny punkt danych. Informacje o ścieżce danych są generowane na ich najdrobniejszych poziomach, nawet jeśli rekordy zmieniają się przed zdarzeniem i po nim. 

  Pozyskuj, przechwytuj i dostarczaj dane w czasie rzeczywistym z dowolnego źródła strumieni, w tym stron internetowych, mediów społecznościowych oraz urządzeń mobilnych oraz IoT. Zapewnij zestawy wglądów w informacje ułatwiający podejmowanie działań, łatwo łącząc, przekształcając i monitorując je oraz zarządzając nimi za pomocą złożonych aplikacji przepływów danych z ponad 450 procesorami NiFI i niestandardowym pulpitem monitorowania. 

  Obsługuj dowolną przepustowość, przenosząc petabajty danych z jednego centrum danych do drugiego w ciągu zaledwie kilku godzin, lub przenoś dane ze środowiska lokalnego do chmury lub odwrotnie. Korzystaj z modelu wielochmurowego dzięki niezależnemu od dostawcy chmury podejściu do zarządzania danymi.

  Zastosuj cykl rozwoju przepływu danych w oparciu o metodologię DevOps i komponent NiFi Registry, aby szybciej realizować aplikacje do obsługi przepływów i bez trudu wdrażać je pomiędzy środowiskami. Pozwól zespołowi IT zarządzać wersjami przepływów danych i schematami promocji zmian pomiędzy środowiskami.

  Zapewnij zarządzanie urządzeniami krawędziowymi na dużą skalę za pomocą poleceń, kontroli i monitorowania setek tysięcy agentów przy minimalnym zapotrzebowaniu na infrastrukturę służącą do gromadzenia, filtrowania i przetwarzania danych. Zezwalaj na stosowanie kompleksowych algorytmów uczenia maszynowego na krawędzi dzięki automatycznym pętlom uczenia się.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?


  Wypróbuj Cloudera Edge Management

  Jak zacząć

  Dokumentacja produktu

  Zapoznaj się ze specyfikacjami technicznymi, architekturą, samouczkami i instruktażami dotyczącymi Edge Management.

  Dowiedz się więcej

  Pobieranie produktu


  Pobierz najnowszą wersję CEM, jeśli jesteś klientem posiadającym odpowiednie uprawnienia.

  Pobierz pliki

  Modernizacja logowania

  Dowiedz się więcej o jednym z typowych przypadków użycia zarządzania przepływem – modernizacji logowania.

  Przeczytaj teraz

  NiFi w chmurze

  Rozszerz swoje możliwości zarządzania przepływami o chmurę dzięki CDP Data Hub. 

  Obejrzyj krótki film wprowadzający

  Społeczność Cloudera w NiFi

  Kontaktuj się ze swoimi współpracownikami, zadawaj pytania, rozwiązuj problemy i dowiedz się więcej o Apache NiFi.

  Dowiedz się więcej

  Szkolenia

  Zapisz się na trzydniowe szkolenie praktyczne z podstaw Apache NiFi i nie tylko.

  Do nauki

  Datasheet

  Cloudera Edge Management: specyfikacja

  Webinar

  Zarządzanie urządzeniami krawędziowymi: czerpanie korzyści z IoT

  Szkolenia, wsparcie i doradztwo na światowym poziomie

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.