Your browser is out of date

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

ŁĄCZENIE BIZNESU (IOT)

Analityka i uczenie maszynowe dla Internetu rzeczy

OGÓLNE INFORMACJE

Wydobywaj informacje z IoT i połączonych urządzeń

W czasach, kiedy do Internetu podłączonych jest ponad 30 mld obiektów, pozyskiwanie, przetwarzanie, zarządzanie i przechowywanie danych generowanych przez urządzenia może stanowić nie lada wyzwanie. Tu właśnie wkraczamy my. Cloudera zapewni Ci odpowiednie narzędzia i rozwiązania potrzebnych do analizy i generowania wartości z danych IoT.

Kluczowe zastosowania
  • Przemysłowy internet rzeczy
  • Konserwacja predykcyjna
  • Połączone pojazdy
  • Inteligentne miasta
  • Analityka w obszarze ochrony zdrowia

Przemysłowy internet rzeczy

Rewolucja przemysłowa 4.0, napędzana przez IoT, coraz śmielej wkracza do fabryk, urządzeń i ekosystemów przemysłowych. Dane generowane przez urządzenia są w stanie dostarczyć niezwykle cennych informacji, między innymi o efektywności aktywów, sprawności łańcucha dostaw i sposobie wykorzystania produktów. Na ich podstawie można nawet przewidzieć, kiedy dana rzecz się popsuje. Nasza platforma do zarządzania i analizy danych pozwala na przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i prognozowaniu przyszłych zachowań i rezultatów. Dzięki temu zawsze będziesz o krok przed konkurencją.

Jak maksymalnie wykorzystać potencjał Internetu rzeczy (IoT)

CLOUDERA MOŻE POMÓC

Cloudera DataFlow (CDF) Platforma dla IoT

Projektuj i buduj aplikacje przetwarzające dane od urządzeń po systemy korporacyjne w czasie rzeczywistym bez konieczności programowania.

Kompleksowa architektura open source dla IoT

Skutecznie wdrażaj w pełni bezpieczne, wiarygodne i skalowalne rozwiązania IoT w oparciu o platformę opartą na sprawdzonych komponentach open source.

Konserwacja predykcyjna

Wspierana przez IoT konserwacja predykcyjna pozwala firmom stale monitorować aktywa oraz przewidywać i zapobiegać awariom poprzez konserwację właściwych urządzeń w odpowiednim czasie. Cloudera umożliwia firmom przesyłanie strumieni danych z urządzeń i uruchamianie modeli predykcyjnych na danych z czujników do precyzyjnego szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia awarii maszyny, włącznie z informacją kiedy i jak miałoby to nastąpić. Dzięki temu firmy mogą odpowiednio wcześnie zaplanować działania naprawcze i skutecznie je wdrażać, unikając przy tym nieplanowanych przestojów i związanych z nimi zbędnych kosztów.

Wzrost wartości konserwacji predykcyjnej w połączonym świecie

CLOUDERA MOŻE POMÓC

Sensor Data Analytics Framework (SDAF) od firmy TCS

Zbieraj, przetwarzaj i analizuj wszelkie typy danych z czujników i rejestrów wykorzystując deep learning i analitykę predykcyjną.

Połączone pojazdy

Tradycyjnym architekturom zarządzania danymi brakuje skalowalności i elastyczności, by mogły skutecznie poradzić sobie z zarządzaniem ogromem zróżnicowanych danych strumieniowych generowanych przez połączone pojazdy. Wykorzystaj potencjał wszystkich danych uzyskiwanych z pojazdów dzięki kompleksowej platformie zarządzania danymi Cloudera, która poprzez analizę danych strumieniowych i uczenie maszynowe pozwoli Ci lepiej wykorzystywać dane z zasobów rozproszonych i chmury.

Wspierając rewolucję połączonych samochodów

Inteligentne miasta

Dla wiodących miast i instytucji rządowych IoT stanowi dźwignię, która pomaga zwiększyć wydajność oferowanych usług, bezpieczeństwo i ochronę, wspierać zrównoważony rozwój oraz podnosić jakość usług dla obywateli. Cloudera pomaga miastom się rozwijać w oparciu o dane i uczy jak je nowatorsko wykorzystywać w inteligentnych miastach i służbach publicznych.

Rozwój inteligentnych miast

CLOUDERA MOŻE POMÓC

Otwarta architektura dla IoT i inteligentnych miast

Łatwo i skutecznie wdrażaj ideę inteligentnych miast, korzystając z bezpiecznej, otwartej, kompleksowej architektury IoT.

Analityka w obszarze ochrony zdrowia

Instytucje zajmujące się ochroną zdrowia i naukami przyrodniczymi wykorzystują dane do poprawy opieki nad pacjentem, opracowywania leków i rozwoju medycyny precyzyjnej. Oferując możliwość gromadzenia i analizowania danych dotyczących opieki zdrowotnej w jednym miejscu Cloudera pomaga płatnikom, dostawcom usług i firmom farmaceutycznym wykorzystywać dane i analizy do rozwijania innowacyjności, m.in. w obszarze analiz informacji klinicznych, danych związanych z genomiką, urządzeń ubieralnych i analityce ryzyka dla pacjenta.

Rozwiązania Cloudera w zakresie ochrony zdrowia

CLOUDERA MOŻE POMÓC

Platforma analityczna Ember Healthcare

Wykorzystaj skalowalność i moc Apache Spark do przetwarzania danych w pamięci do szybkiej ekstrakcji, przetwarzania, składowania i analizy klinicznych danych tekstowych.

Octo Telematics: rewolucja w dziedzinie usług ubezpieczeniowych dzięki 170 miliardom mil danych z samochodów

Firma codziennie poddaje analizie 11 mld punktów danych z 5 mln samochodów.

Poznaj historie sukcesu

Navistar

Navistar wykorzystuje dane z tysięcy ciężarówek do konserwacji predykcyjnej i w ten sposób obniża koszty ich utrzymania o ponad 30 procent.

Poznaj historie sukcesu

Centrum medyczne Uniwersytetu Rush

Centrum medyczne Uniwersytetu Rush wykorzystuje uczenie maszynowe do wspierania rozwoju medycyny precyzyjnej, analizując wszystko, od danych genomu, przez dane z wyrobów medycznych po nieuporządkowane notatki kliniczne i dane tekstowe.

Poznaj historie sukcesu

Cargotec

Cargotec rewolucjonizuje transport ładunków dzięki wykorzystaniu IoT i uczenia maszynowego do zdalnego monitorowania i utrzymania predykcyjnego.

Dowiedz się więcej

Webinarium

Analityka w czasie rzeczywistym

Opis rozwiązania

Jak maksymalnie wykorzystać potencjał Internetu rzeczy

infografika

Infografika: Internet rzeczy

Webinarium

Planowanie konserwacji sprzętu przy pomocy IoT

Szkolenia, doradztwo i usługi wsparcia na światowym poziomie

3 czołowe certyfikaty big data

Najszybsza droga na produkcję

Globalne wsparcie potwierdzone certyfikatem SCP

Your form submission has failed.

This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.