IOT/POŁĄCZONE PRODUKTY

Analityka i uczenie maszynowe dla Internetu rzeczy

OGÓLNE INFORMACJE

Wydobywaj informacje z IoT i połączonych urządzeń

W czasach, kiedy do Internetu podłączonych jest ponad 30 mld obiektów, pozyskiwanie, przetwarzanie, zarządzanie i przechowywanie danych generowanych przez urządzenia może stanowić nie lada wyzwanie. Tu właśnie wkraczamy my. Cloudera zapewni Ci odpowiednie narzędzia i rozwiązania potrzebnych do analizy i generowania wartości z danych IoT.

Kluczowe zastosowania
  • Przemysłowy internet rzeczy
  • Konserwacja predykcyjna
  • Połączone pojazdy
  • Inteligentne miasta
  • Analityka w obszarze ochrony zdrowia

Przemysłowy internet rzeczy

Rewolucja przemysłowa 4.0, napędzana przez IoT, coraz śmielej wkracza do fabryk, urządzeń i ekosystemów przemysłowych. Dane generowane przez urządzenia są w stanie dostarczyć niezwykle cennych informacji, między innymi o efektywności aktywów, sprawności łańcucha dostaw i sposobie wykorzystania produktów. Na ich podstawie można nawet przewidzieć, kiedy dana rzecz się popsuje. Nasza platforma do zarządzania i analizy danych pozwala na przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i prognozowaniu przyszłych zachowań i rezultatów. Dzięki temu zawsze będziesz o krok przed konkurencją.

Jak maksymalnie wykorzystać potencjał Internetu rzeczy (IoT)

CLOUDERA MOŻE POMÓC

Cloudera DataFlow (CDF) Platforma dla IoT

Manage your data from edge to enterprise with a no-code approach to developing sophisticated streaming applications easily.,

Konserwacja predykcyjna

Wspierana przez IoT konserwacja predykcyjna pozwala firmom stale monitorować aktywa oraz przewidywać i zapobiegać awariom poprzez konserwację właściwych urządzeń w odpowiednim czasie. Cloudera umożliwia firmom przesyłanie strumieni danych z urządzeń i uruchamianie modeli predykcyjnych na danych z czujników do precyzyjnego szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia awarii maszyny, włącznie z informacją kiedy i jak miałoby to nastąpić. Dzięki temu firmy mogą odpowiednio wcześnie zaplanować działania naprawcze i skutecznie je wdrażać, unikając przy tym nieplanowanych przestojów i związanych z nimi zbędnych kosztów.

Wzrost wartości konserwacji predykcyjnej w połączonym świecie

CLOUDERA MOŻE POMÓC

Sensor Data Analytics Framework (SDAF) od firmy TCS

Rapidly collect, process, and analyze all types of sensor and log data through deep learning and drive predictive analytics.

Połączone pojazdy

Tradycyjnym architekturom zarządzania danymi brakuje skalowalności i elastyczności, by mogły skutecznie poradzić sobie z zarządzaniem ogromem zróżnicowanych danych strumieniowych generowanych przez połączone pojazdy. Wykorzystaj potencjał wszystkich danych uzyskiwanych z pojazdów dzięki kompleksowej platformie zarządzania danymi Cloudera, która poprzez analizę danych strumieniowych i uczenie maszynowe pozwoli Ci lepiej wykorzystywać dane z zasobów rozproszonych i chmury.

Wspierając rewolucję połączonych samochodów

Inteligentne miasta

Dla wiodących miast i instytucji rządowych IoT stanowi dźwignię, która pomaga zwiększyć wydajność oferowanych usług, bezpieczeństwo i ochronę, wspierać zrównoważony rozwój oraz podnosić jakość usług dla obywateli. Cloudera pomaga miastom się rozwijać w oparciu o dane i uczy jak je nowatorsko wykorzystywać w inteligentnych miastach i służbach publicznych.

Rozwój inteligentnych miast

CLOUDERA MOŻE POMÓC

Analityka w obszarze ochrony zdrowia

Instytucje zajmujące się ochroną zdrowia i naukami przyrodniczymi wykorzystują dane do poprawy opieki nad pacjentem, opracowywania leków i rozwoju medycyny precyzyjnej. Oferując możliwość gromadzenia i analizowania danych dotyczących opieki zdrowotnej w jednym miejscu Cloudera pomaga płatnikom, dostawcom usług i firmom farmaceutycznym wykorzystywać dane i analizy do rozwijania innowacyjności, m.in. w obszarze analiz informacji klinicznych, danych związanych z genomiką, urządzeń ubieralnych i analityce ryzyka dla pacjenta.

Rozwiązania Cloudera w zakresie ochrony zdrowia

CLOUDERA MOŻE POMÓC

Octo Telematics: rewolucja w dziedzinie usług ubezpieczeniowych dzięki 170 miliardom mil danych z samochodów

Firma codziennie poddaje analizie 11 mld punktów danych z 5 mln samochodów.

Poznaj historie sukcesu

Navistar

Navistar wykorzystuje dane z tysięcy ciężarówek do konserwacji predykcyjnej i w ten sposób obniża koszty ich utrzymania o ponad 30 procent.

Poznaj historie sukcesu

Centrum medyczne Uniwersytetu Rush

Centrum medyczne Uniwersytetu Rush wykorzystuje uczenie maszynowe do wspierania rozwoju medycyny precyzyjnej, analizując wszystko, od danych genomu, przez dane z wyrobów medycznych po nieuporządkowane notatki kliniczne i dane tekstowe.

Poznaj historie sukcesu

Cargotec

Cargotec rewolucjonizuje transport ładunków dzięki wykorzystaniu IoT i uczenia maszynowego do zdalnego monitorowania i utrzymania predykcyjnego.

Dowiedz się więcej

Webinar

Analityka w czasie rzeczywistym

Solution Brief

Jak maksymalnie wykorzystać potencjał Internetu rzeczy

infographic

Infografika: Internet rzeczy

Webinar

Planowanie konserwacji sprzętu przy pomocy IoT

Szkolenia, doradztwo i usługi wsparcia na światowym poziomie

3 czołowe certyfikaty big data

Najszybsza droga na produkcję

Globalne wsparcie potwierdzone certyfikatem SCP

Your form submission has failed.

This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.