Road

Optymalizacja na każdym etapie pracy z danymi

W trakcie całego cyklu wykorzystania danych zmieniają się zarówno zastosowania, jak i architektura oraz wdrożenia niezbędne do ich obsługi. Usługi Cloudera SmartServices stanowią właściwą ofertę i wsparcie na każdym etapie tej drogi — od początkowego wdrożenia rozwiązania po przyspieszenie uzyskania wyników i rozbudowę.  Jesteśmy partnerem, który nie tylko zapewni praktyczną wiedzę techniczną i porady, ale też korzyści wynikające z największego na świecie doświadczenia oraz uzdolnionych specjalistów.

 

 

Skrócenie czasu potrzebnego do rozpoczęcia produkcji i uzyskania korzyści

Wdrożenie platformy Cloudera certyfikowane według naszych wypróbowanych i przetestowanych wymagań jest szybsze, mniej ryzykowne i tańsze. Zapewniamy wsparcie na miejscu przy projektowaniu, prototypowaniu, wdrażaniu, zabezpieczaniu i optymalizacji dla kompletnego procesu danych — od ich pozyskania po finalne analizy. Oferujemy również specjalistyczną wiedzę w zakresie powiązanych technologii, w tym serwerów sieciowych, rejestrowania rozproszonego, magistrali komunikatów, indeksowania wyszukiwania i baz danych.

 

Shorten your timeline to production

Uświadom sobie pełną wartość swoich danych

Naszym celem jest zapewnienie, aby infrastruktura przewyższała standardy na każdym etapie transformacji firmy w organizację opartą na danych. Architekci rozwiązań Cloudera przodują na rynku pod względem specjalistycznej wiedzy opartej na setkach wdrożeń we wszystkich branżach. Mając takie doświadczenie, mogą skonfigurować klaster optymalnie pod kątem konkretnych zastosowań, dostosować specyfikację w celu uniknięcia problemów na dalszych etapach i przygotować organizację do kolejnego kroku w stronę pełnego wykorzystania danych. Dzięki naszemu portfolio usług SMART zorientowanych na wyniki nasz zespół ekspertów zapewni Twojej organizacji dostosowane usługi i szkolenia, które umożliwią Ci wdrażanie skutecznych rozwiązań opartych na danych.

Fundament

Przygotuj się do wdrożenia procesów opartych o dane

SmartArchitecture

 • Rozpocznij definiowanie strategii i architektury hybrydowej, aby zmodernizować swoje procesy analityczne za pomocą CDP
 • Przejrzyj klastry, przypadki użycia i najlepsze praktyki operacyjne

 • Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów, aby opracować architekturę i ścieżkę rozwoju na potrzeby dostosowanej strategii Enterprise Data Cloud

Rozpocznij podróż ku rozwiązaniom hybrydowym

SmartDeploy

 • Szybko zainstaluj i zabezpiecz swój pierwszy klaster CDP Private Cloud w oparciu o najlepsze praktyki
 • Zaplanuj wdrożenie przypadków użycia z wykorzystaniem ścieżki rozwoju opracowanej przez nasz zespół specjalistów i architektów rozwiązań

 • Skróć czas potrzebny do uzyskania wartości dzięki wsparciu naszych ekspertów

Rozpocznij wstępne wdrażanie

SmartUpgrade

 • Uaktualnienie „w miejscu” lub plan migracji do CDP Private Cloud z istniejących wdrożeń CDH lub HDP
 • Minimalizowanie zakłóceń 

 • Kompleksowa kontrola kondycji platformy i analiza wykorzystania na potrzeby pomyślnego uaktualnienia i optymalizacji

Zacznij korzystać z Private Cloud

Fabryka wartości

Przyspiesz proces generowania wartości dzięki analityce

SmartStart

 • Planuj, określaj zakres i uruchamiaj nowe przypadki użycia z CDP Private Cloud
 • Większe bezpieczeństwo uwierzytelniania, autoryzacji, audytu i zarządzania danymi

 • Wdrożenie przykładowego, kompletnego rozwiązania demonstrującego wartość platformy

Zacznij korzystać z CDP

SmartCloud

 • Rozpocznij prace z analityką w chmurze wykorzystując CDP Public Cloud 
 • Implementuj nowe obciążenia, przeprowadź migrację procesów z lokalnego centrum danych lub skorzystaj z możliwości chmury do zwiększenia elastyczności  

 • Usługi od planowania i wykonywania pilotażowych przypadków użycia po wdrażanie do produkcji

Aktywuj Public Cloud

Pakiet SmartPrivate

 • Rozpocznij pewne korzystanie z analityki, korzystając z usługi CDP Private Cloud na podstawie stałej oferty 
 • Skróć czas uzyskiwania korzyści dzięki bezpiecznemu wdrożeniu platformy i pilotażowemu obciążeniu na CDW lub CML

 • Zapewnij swojemu zespołowi umiejętności z zakresu Big Data w CDP dzięki dostępowi do biblioteki szkoleniowej na żądanie

Rozpocznij korzystanie z usługi Private Cloud

SmartMotion

 • Korzystaj z analizy w czasie rzeczywistym dzięki platformie Cloudera Data Flow (CDF)
 • Projektowanie i konfiguracja architektury stosu danych w ruchu w oparciu o najlepsze praktyki

 • Wdrożenie przypadków użycia analizy na strumieniu danych od wersji pilotażowej do produkcji

Dowiedz się więcej o strumieniowym przesyłaniu danych

SmartOffload

 • Przenieś starą hurtownię danych na platformę CDP  
 • Rozpoznanie, szczegółowa analiza i plan dla transferu danych 

 • Przeniesienie istniejących procesów i optymalizacja wydajności

Rozpocznij korzystanie z hurtowni danych

SmartHealth

 • Kompleksowa kontrola kondycji platformy pod kątem ogólnej optymalnej wydajności 
 • Optymalizacja klastrów i obciążeń w celu zapewnienia realizacji umów SLA i maksymalnej wartości na potrzeby spójnej wydajności

 • Przegląd klastra, komponentów, danych i aplikacji, bezpieczeństwa oraz zarządzania

 

Zoptymalizuj klastry

 

Szkolenia, usługi i zasoby na najwyższym poziomie

 

Uzyskaj wszystkie szczegóły lub zapytaj
o subskrypcję dla przedsiębiorstw. 

Uzyskaj dostęp do wsparcia, społeczności, dokumentacji, bazy wiedzy i innych cennych źródeł informacji.

Rozwiń swoje umiejętności aby w pełni wykorzystywać potencjał naszych produktów.

Pobierz przewodniki, samouczki i inne materiały wspierające wdrożenie platformy.

Zarządzanie danymi i analityka od krawędzi po sztuczną inteligencję

Your form submission has failed.

This may have been caused by one of the following:

 • Your request timed out
 • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.