• Cloudera Cloudera
 • CHROŃ SWÓJ BIZNES

  Obniż ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem, oszustwami i niezgodnością z przepisami od urządzeń brzegowych po sztuczną inteligencję.

  OGÓLNE INFORMACJE

  Wykorzystaj potencjał systemów uczących się i zaawansowanych rozwiązań analitycznych do ochrony firmy

  Postęp w cyfrowej transformacji wynikający z adopcji nowych technologi, zmian w wewnętrznych regulacjach i otwarciem systemów IT na pracowników i świat zewnętrzny w wielu przypadkach wiąże się ze wzrostem ryzyka korporacyjnego. Jedną z głównych technik redukcji ekspozycji jest szeroka adopcja uczenia maszynowego i zaawansowanej analityki. Możemy Ci w tym pomóc.

  Kluczowe zastosowania
  • Bezpieczeństwo cybernetyczne
  • Analizy i modelowanie ryzyka
  • Zapobieganie przestępczości finansowej
  • Zgodność ze standardami

  Bezpieczeństwo cybernetyczne

  Cloudera Cybersecurity Platform (CCP) umożliwia specjalistom z centrum bezpieczeństwa i compliance szybsze i bardziej zaawansowane wykrywanie nieprawidłowości, analitykę zachowań i działania prewencyjne wykorzystując wszystkie dane w przedsiębiorstwie.

  Funkcjonalność CCP, w połączeniu ze sprawdzoną, wysoką skutecznością, skalowalnością oraz niezawodnością otwartej platformy Cloudera umożliwiają analizowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym i reagowanie na nie, przy jednoczesnym zachowania pełni możliwości tworzenia aplikacji dla innych celów biznesowych. Całość oparta o jeden, spójny zestaw danych, co pozwala na lepszą identyfikacje zagrożeń przy jednoczesnej redukcji zadań SIEM i całkowitego TCO.

  Dowiedz się więcej o Cloudera Cybersecurity Platform

  CLOUDERA MOŻE POMÓC

  Cyber Intelligence Platform firmy Accenture

  Wykorzystaj techniki sztucznej inteligencji do analizy dużych wolumenów danych w czasie rzeczywistym i identyfikacji nowych wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń.

  Analiza i modelowanie ryzyka

  Nowoczesne systemy zarządzania ryzykiem korporacyjnym muszą być skalowalne i dostosowywać się do zmieniających się standardów. Korzystając z korporacyjnej chmury danych zyskujesz lepszą widoczność i kontrolę ryzyka w różnych obszarach geograficznych i działach. W rezultacie możesz podejmować lepsze decyzje biznesowe i szybciej dostosowywać się do zmian w zakresie obowiązujących przepisów.

  Niższe ryzyko biznesowe dzięki danym

  CLOUDERA MOŻE POMÓC

  Symulacje obliczeń (Simudyne)

  Twórz symulacje złożonych scenariuszy biznesowych na szeroką skalę, korzystając z modelowania agentowego i innych technik symulacji obliczeniowych.

  Zapobieganie przestępczości finansowej

  Przestępstwa finansowe kosztują firmy miliardy dolarów rocznie, nie tylko z powodu bezpośrednich strat, ale także w wyniku kar ustawowych, utraty reputacji i wydatków na technologię. Wykorzystanie potencjału big data i uczenia maszynowego to jedyne efektywne kosztowo rozwiązanie chroniące firmy przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami oraz dające możliwość szybkiego reagowania na zmiany. Działania służące zwalczaniu przestępczości finansowej, realizowane w oparciu o technologie Cloudera, opierają się na zróżnicowanych źródłach danych i zaawansowanej analityce co znacznie usprawnia proces wykrywania i eliminowania zagrożeń.

  CLOUDERA MOŻE POMÓC

  Platforma nowej generacji służąca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (Booz Allen Hamilton)

  Rozwiązanie riskCanvas powstałe przy współpracy Cloudera i Booz Allen Hamilton może pomóc Ci w budowie nowoczesnej platformy AML, dzięki której zredukujesz odsetki wyników fałszywie dodatnich, koszty dochodzeń i ryzyko wynikające z niezgodności z przepisami.

  Nieuczciwe transakcje z użyciem kart kredytowych (Data Robot)

  Zmniejsz liczbę odsetek wyników fałszywie dodatnich, tworząc precyzyjne modele predykcyjne pozwalające na identyfikację i priorytetyzację oszustw związanych z użyciem kart kredytowych.

  Zgodność ze standardami

  W dzisiejszych czasach przepisy zmieniają się częściej niż kiedykolwiek wcześniej i coraz trudniej za nimi nadążać. Dzięki rozwiązaniu opracowanemu przez Cloudera i jej partnerów wiele procesów może zostać usprawnione i przyspieszone, zwiększając tym samym elastyczność firmy i łatwiejsze dostosowanie się do nowych regulacji.

  Przeczytaj dokument: ochrona prywatności

  CLOUDERA MOŻE POMÓC

  Łatwiejsze wdrożenie RODO

  Wykorzystanie platformy Cloudera w programie RODO umożliwi łatwiejsze wykrywanie naruszeń reguł, wdrożenie nowych metod kontroli, dostęp do pełnego audytu i śledzenie ścieżki pochodzenia danych.

  MasterCard: nowe źródła przychodów dzięki zaawansowanemu rozwiązaniu do przeciwdziałania oszustwom

  Pięciokrotny wzrost liczby wyszukiwań w skali roku

  Poznaj historie sukcesu

  Deutsche Telekom

  Redukcja strat w przychodach o 10-20% dzięki wykrywaniu nieuczciwych zachowań w czasie rzeczywistym.

  Poznaj historie sukcesu

  Western Union

  Wyższy poziom obsługi klienta, oceny ryzyka i zgodności z przepisami.

  Poznaj historie sukcesu

  Marketstudy

  Niższe o 5 mln GBP wydatki na obsługę roszczeń dzięki wykrywaniu oszustw w czasie rzeczywistym.

  Poznaj historie sukcesu

  Whitepaper

  Ryzyko związane z koncentracją danych w chmurze II: co się zmieniło na przestrzeni ostatnich dwóch lat?

  Whitepaper

  Redukcja ryzyka biznesowego

  Whitepaper

  Ochrona danych jako podstawowy proces biznesowy

  Solution Brief

  Zastosowanie platformy najnowszej generacji do zapobiegania przestępczości finansowej

  Szkolenia, doradztwo i usługi wsparcia na światowym poziomie

  3 czołowe certyfikaty big data

  Najszybsza droga na produkcję

  Globalne wsparcie potwierdzone certyfikatem SCP

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.