OGÓLNE INFORMACJE

Pojawianie nowych rodzajów ryzyk i ewolucja starszych generuje nowe wyzwania. Zakres ubezpieczenia należy dostosować do ryzyka.

Żyjemy w erze cyfrowej — w czasach „połączonych samochodów, połączonych domów i połączonego życia”. Wszystkie obszary działalności firm ubezpieczeniowych — ubezpieczenia na życie, majątkowe i wypadkowe — przechodzą ogromne zmiany. Ma to wpływ na wzorce i ocenę ryzyka oraz koszty roszczeń. Za tym wszystkim stoją „dane”!

Kluczowe zastosowania
  • Ubezpieczenie ogólne (majątkowe i wypadkowe)
  • Ubezpieczenie na życie
  • Reasekuracja

Ubezpieczenie ogólne (majątkowe i wypadkowe)

InsurTech oraz zmieniający się krajobraz ryzyka sprawiają, że firmy oferujące ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe zaczynają wykorzystywać nowe i istniejące źródła danych. Ich klienci mogą czuć się bezpiecznie dzięki zastosowaniu uczenia maszynowego na danych z takich źródeł jak pogoda, wiadomości, czujniki, drony i media społecznościowe.

Ubezpieczenie na życie

Połączony świat redefiniuje podejście do klienta. Jedną z największych możliwości jaką dają dane dla firm oferujących ubezpieczenie na życie jest lepsze zrozumienia klientów pozwalające na dostarczanie zindywidualizowanych ubezpieczeń i produktów finansowych.

 

Reasekuracja

Reasekuratorzy mierzą się z nieustannymi zmianami i coraz to nowszymi czynnikami wpływającymi na portfel ryzyka. Powinni skupiać się mniej więcej na tym samym czy może uwzględniać nowe rodzaje ryzyka? Dostarczenie ubezpieczycielom szczegółowych informacji pochodzących z nowych źródeł danych w postaci urządzeń IoT, a także monitorowanie i analizowanie zmiennych ryzyka ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia rentowności i wypłacalności.

Transamerica: korzystanie z szczegółowych informacji na temat klientów w celu personalizacji oferowanych rozwiązań

Przeczytaj studium przypadku

Octo Telematics

Rewolucja w dziedzinie usług ubezpieczeniowych dzięki 170 miliardom mil danych z samochodów

Przeczytaj studium przypadku

Europejskie międzynarodowe towarzystwo ubezpieczeniowe

Rozwiązania z zakresu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji umożliwiają zespołom zajmującym się nauką o danych udostępnianie przypadków użycia w chmurze.

Przeczytaj studium przypadku

Solution Brief

Przyspieszanie ewolucji roszczeń cyfrowych

Ebook

Ocena ryzyka z wykorzystaniem danych i sztucznej inteligencji

Webinar

Zarządzanie danymi w ubezpieczeniach

Whitepaper

Czy mój prawdziwy klient może się ujawnić?

Your form submission has failed.

This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.