Your browser is out of date

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

OGÓLNE INFORMACJE

Inteligentni dostawcy korzystają z inteligentnych danych

Inteligentna sieć, inteligentne liczniki i lepszy dostęp do danych dotyczących pogody stwarzają nowe możliwości dla branży energetycznej i dostawców usług użyteczności publicznej. Przechowując i przetwarzając złożone strumienie danych czasu rzeczywistego w skalowalny i efektywny kosztowo sposób, dostawcy usług użyteczności publicznej mogą korzystać z technologii kolejnej generacji, takich jak uczenie maszynowe, aby zoptymalizować swoją działalność i poprawić jakość obsługi klienta.

Kluczowe zastosowania
  • Informacje o kliencie
  • Analityka na inteligentnych licznikach
  • Wydajność operacyjna dla elektrowni i sieci

Informacje o kliencie

Generuj nowe możliwości dzięki całościowemu obrazowi klienta. Możesz zoptymalizować marketing, sprzedaż i obsługę klienta. Zrozumienie wymagań poszczególnych klientów jest bazą do zapewnienia najlepszej możliwej obsługi przy jednoczesnej redukcji kosztów.

Analityka na inteligentnych licznikach

Dzięki coraz większej dostępności granularnych danych generowanych przez inteligentne liczniki, dostawcy usług użyteczności publicznej mogą wykrywać wzorce konsumpcji przy wsparciu technik uczenia maszynowego. Dzięki ulepszonej analityce podmioty te mogą zoptymalizować dystrybucję energii i optymizować wykorzystanie swoich zasobów.

Wydajność operacyjna dla elektrowni i sieci

Zaawansowana analityka i uczenie maszynowe ułatwiają zrozumienie licznych danych operacyjnych, sieciowych i sejsmicznych, którymi muszą zarządzać dostawcy energii i usług użyteczności publicznej. Cloudera oferuje skalowalną i hybrydową platformę do zarządzania danymi i analityki, którą podmioty mogą wykorzystać w celu skutecznego analizowania danych operacyjnych i sejsmicznych — a także zarządzania nimi — aby wyszukiwać i maksymalizować zasoby energetyczne.

Searcher Seismic: wykorzystanie danych sejsmicznych w branży ropy naftowej i gazu umożliwia opracowanie mapy ograniczającej ryzyko eksploracji

Przeczytaj studium przypadku


TechnipFMC: wsparcie dla analityków w postaci scentralizowanych danych i szczegółowych informacji z urządzeń brzegowych.

Przeczytaj studium przypadku

Webinarium

Nowe oblicze energetyki i usług użyteczności publicznej dzięki wykorzystaniu danych, analityki i sztucznej inteligencji

infografika

Jak dane i analityka zmieniają oblicze energetyki i usług użyteczności publicznej

Nagranie

AutoGrid Energy Internet Platform (EIP)

Your form submission has failed.

This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.