small image E-book: Apache NiFi for Dummies — podręcznik dla bystrzaków
 • Cloudera Cloudera
 • Informacje ogólne

  Szybsze opracowywanie i wdrażanie aplikacji o kluczowym znaczeniu.

  CDP Operational Database to operacyjna baza danych w postaci usługi, która zapewnia łatwość obsługi i elastyczność w bazie danych Apache HBase oraz umożliwia programistom szybkie tworzenie przyszłościowych aplikacji zaprojektowanych pod kątem ewolucji danych.

  Usługa CDP Operational Database umożliwia programistom automatyzację i upraszczanie zarządzania bazą danych dzięki takim funkcjom, jak automatyczne skalowanie, automatyczne naprawianie i automatyczne dostrajanie. Jest w pełni zintegrowana z Cloudera Data Platform (CDP), umożliwiając kompleksową widoczność i bezpieczeństwo dzięki SDX, a także płynną integrację z usługami CDP, takimi jak CDP Data Engineering, CDP Machine Learning i CDP Data Warehouse.

  Przykłady wykorzystania

  • Szybsze tworzenie aplikacji klasy korporacyjnej
  • Automatyzacja operacji
  • Opracowywanie przyszłościowych aplikacji

  Szybsze tworzenie aplikacji klasy korporacyjnej


  Aprowizuj nową bazę danych trzema kliknięciami.

  Usługa CDP Operational Database upraszcza proces wdrażania bazy danych. Programiści mogą łatwo aprowizować nową bazę danych w ciągu kilku minut i rozpocząć tworzenie aplikacji.

  Schemat: Operational Database – skrócenie czasu wdrażania

  Automatyzacja operacji


  Wyeliminuj narzut operacyjny.

  Usługa CDP Operational Database jest autonomiczna. Może automatycznie zwiększać wydajność bazy danych na podstawie wymagań aplikacji i usuwać awarie bez ręcznej interwencji. Jest też automatycznie skalowana w górę lub w dół w zależności od wymagań aplikacji, co pomaga zoptymalizować koszty chmury.

  Schemat: automatyzacja operacji

  Opracowywanie przyszłościowych aplikacji


  Wyeliminuj konieczność przeprojektowywania architektury dzięki schematowi ewolucyjnemu. 

  Usługa CDP Operational Database zapewnia elastyczność schematu, dzięki czemu programiści nie spędzają miesięcy na przekształcaniu architektury aplikacji w celu zaimplementowania zmian schematu.

  Główne cechy

  CDP Operational Database to system RDBMS z obsługą szerokich kolumn oraz interfejsami zarówno SQL, jak i NoSQL, zapewniający programistom elastyczność w wyborze tego, co jest najlepsze dla nich i dla ich aplikacji, jeśli chodzi o magazynowanie i indeksowanie danych oraz badanie ich za pomocą zapytań.

  Umożliwiaj wprowadzanie zmian w modelach danych bez złożonych i kosztownych przeprojektowań aplikacji. Oznacza to, że programiści nie muszą spędzać tygodni na projektowaniu schematu, tylko po to, aby musieć zmieniać go ponownie w miarę rozwoju firmy.

  Zapewnij niemal nieskończoną skalowalność na potrzeby skalowania w górę lub w dół w zależności od potrzeb aplikacji, gwarantując optymalne reagowanie i eliminując złożoność związaną z wymiarowaniem i zarządzaniem fragmentami.

  Zmniejsz narzut związany z zarządzaniem operacjami bazy danych dzięki automatycznemu dostrajaniu, które zwiększa wydajność bazy danych, oraz automatycznemu naprawianiu, które obejmuje wykrywanie i korygowanie awarii.

  Twórz aplikacje raz i wdrażaj je w dowolnym miejscu. Usługa CDP Operational Database obsługuje architektury typu aktywny-aktywny zarówno lokalnie, jak i w chmurze, w wielu regionach chmury oraz u różnych dostawców chmury. Dzięki pełnej zgodności z istniejącymi wdrożeniami HBase klienci mogą migrować do usługi CDP Operational Database przy użyciu replikacji w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybką i łatwą migrację aplikacji.

  Za pomocą scentralizowanego interfejsu administratorzy platformy mogą zarządzać dostępem i bezpieczeństwem, a następnie szybko aprowizować nowe obciążenia, jednocześnie łatwo monitorując zasoby i wizualizując wykorzystanie zasobów w czasie. Usługa SDX umożliwia również śledzenie pochodzenia w całym cyklu życia, dzięki czemu wiadomo, skąd pochodzą dane i dokąd zmierzają.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?


  Osobiście zapoznaj się z usługą Operational Database na platformie Cloudera Data Platform

  Case Study

  Firma przewozowa oszczędza 1,5 mln USD rocznie dzięki usłudze CDP Operational Database

  Datasheet

  Specyfikacja usługi Cloudera Operational Database

  Tutorial

  Tworzenie prostej aplikacji internetowej przy użyciu Cloudera Operational Database

  Szkolenia, wsparcie i doradztwo na światowym poziomie

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.