Your browser is out of date

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Informacje ogólne

Operacyjna baza danych nowej generacji

W miarę jak firmy modernizują swoją strategię danych, rola operacyjnej bazy danych ewoluuje od centralnej bazy rekordów po silnik napędzający główne aplikacje w przedsiębiorstwie. Cloudera dostarcza skalowalną bazę dla danych czasu rzeczywistego opartą o technologie open source, obsługującą ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane w ramach jednej, spójnej platformy. 

Operational DB workflow diagram

Najważniejsze zalety i funkcje

Twój biznes pracuje w czasie rzeczywistym. Twoje dane też powinny. Operacyjna baza danych Cloudera pozwala na przetwarzanie strumieniowe i analitykę w czasie rzeczywistym stale zmieniających się danych, umożliwiając tym samym podejmowanie właściwych decyzji we właściwym czasie.


Cloudera DataFlow Apache SparkTM

Zdobywaj nowe informacje biznesowe, korzystając z jednej platformy zaprojektowanej pod skalę chmury. HBase to kolumnowa baza NoSQL pozwalająca na składowanie i przetwarzanie dużych wolumenów danych pochodzących z różnych źródeł (w tym z IoT). Phoenix to dodatkowy poziom abstrakcji na HBase pozwalający na dostęp do danych za pomocą SQL.


Apache HBase Apache Phoenix

Dzisiejsze firmy wykorzystują dane, aby zwiększyć potencjał swoich pracowników i automatyzację procesów. Rozwiązania Cloudera skalują się wraz ze wzrostem wolumenów danych, aplikacji i użytkowników, dzięki czemu twórcy aplikacji i analitycy mogą cieszyć się pełną elastycznością przetwarzania danych.


Projektowanie i tworzenie aplikacji opartych na danych

 

W lokalnym centrum, chmurze publicznej lub środowisku hybrydowym — Ty decydujesz o miejscu i sposobie wdrożenia. Elastyczna, przenośna dystrybucja Cloudera pozwala na swobodne i oszczędne poruszanie się pomiędzy centrum danych a chmurą, lub pomiędzy różnymi chmurami publicznymi.

 

Wdrożenie w chmurze

 

Edge to AI diagram

Od urządzeń brzegowych po sztuczną inteligencję

Cloudera zapewnia integralność i integrację wszystkich swoich rozwiązań, od przetwarzania danych strumieniowych w czasie rzeczywistym, przez operacyjną bazę danych i hurtownię danych, po uczenie maszynowe. Cloudera Operational DB pozwala firmom na budowanie krytycznych aplikacji pracujących w czasie rzeczywistym, wspierających dużą skalę i wielowątkowość.

SDX logo

Twoje dane — Twoje rozwiązania.

Wyzwań o krytycznym znaczeniu dla biznesu nie da się przezwyciężyć korzystając z pojedynczych aplikacji analitycznych działających w silosach. Rozwiązywanie złożonych problemów związanych z danymi, takich jak pozyskiwaniu szczegółowych i kompletnych informacji na temat klientów, integracji produktów i usług oraz ograniczaniem ryzyka biznesowego, wymaga integracji wielu funkcji w jedną aplikację. Narzędziem, które ułatwia prowadzenie wielodyscyplinarnych analiz, ogranicza koszty wdrożeń i zwiększa bezpieczeństwo, jest Cloudera SDX. SDX pozwoli Ci optymalnie wykorzystać dane i potencjał pracowników.

Dowiedz się więcej

Najważniejsze informacje

Wybrane funkcje Operational DB pozwalające na optymalizację aplikacji do potrzeb biznesowych:

 • Szybkość: praca w czasie rzeczywistym z opóźnieniem <5 milisekund i nieograniczona współbieżność, >100 mln aktualizacji na sekundę
 • Łatwość: wsparcie dla streamingu i batch, automatyzacja procesów, konsolidacja wielu baz danych, elastyczność schematów, interfejs SQL i NoSQL
 • Skalowalność: petabajty danych i nieograniczona liczba użytkowników
 • Wysoka dostępność: zaawansowane topografie replikacji i synchronizacji, wiele metod tworzenia kopii zapasowych
 • Wielodostępowość: izolacja zasobów, ograniczenie przepustowości i limity przydziału
 • Bezpieczeństwo: kontrola dostępu w oparciu o role i szczegółowa autoryzacja (np. użytkownik, tabela, komórka)

Kluczowe zastosowania

Udostępnianie danych w czasie rzeczywistym na duża skalę

Wykorzystaj dane i analizy w czasie rzeczywistym w punktach decyzyjnych w całej firmie:

 • Wysoki poziom wielodostępowości i niska latencja umożliwiają dostęp do danych wszystkim użytkownikom i aplikacjom
 • Dzięki aplikacjom działającym w oparciu o dane, uzyskiwane informacje są dopasowane do potrzeb organizacji i łatwe do przyswojenia
Wdrożenie modeli analitycznych

Szkół i wdrażaj modele do prewencji, optymalizacji, preskrypcji i predykcji:

 • Zwiększ współczynnik konwersji oferty sprzedaży krzyżowej i dodatkowej
 • Dokładniej przewiduj wiarygodność płatniczą i wartość klienta w czasie

 

IoT - operacjonalizacja i monetaryzacja

Wykorzystaj IoT, aby rozwinąć lub zmienić model biznesowy i sposoby działania, i tym samym poprawić wyniki firmy:

 • Zapewnij sobie zawsze aktualną wiedzę o stanie floty dzięki jej monitorowaniu w czasie rzeczywistym, alertom i diagnozom
 • Wprowadzaj nowe modele biznesowe i zwiększaj wartość ekonomiczną firmy.
Doskonałość operacyjna

Osiągnij doskonałość operacyjną — zmniejsz TCO, popraw wydajność i wyeliminuj zagrożenia:

 • Ogranicz przestoje sieci, stosując konserwację predykcyjną, wspartą przez aktywne gromadzenie i monitorowanie danych sieciowych
 • Optymalizuj wydajność i koszty sprzętu dzięki analizom IoT w czasie rzeczywistym
Klient 360

Spójrz holistycznie na firmę i klientów, od produktów, przez systemy i narzędzia, po kanały interakcji, i już dziś naucz się przewidywać i reagować na dalekosiężne skutki zmiany ich oczekiwań:

 • Dostarcz spójne i spersonalizowane doświadczenie dla klientów
 • Twórz modele prognozowania odpływu klientów żeby zidentyfikować klientów dużego ryzyka

 

Operational DB Use Cases
Dokument

Buduj krytyczne aplikacje na bazie Cloudera Operational Database

Specyfikacja

Cloudera Enterprise: jedna platforma, wiele zastosowań. W każdym obszarze.

Your form submission has failed.

This may have been caused by one of the following:

 • Your request timed out
 • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.