Your browser is out of date

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Cloudera Data Platform

W końcu. Platforma danych, która mówi 'Tak'.

 

Informacje ogólne

Cloudera Data Platform (CDP) - pierwsza korporacyjna chmura danych

CDP ułatwia mówienie "Tak" dla różnych procesów analitycznych, począwszy od ekstrakcji danych z urządzeń brzegowych po sztuczną inteligencję, a wszystko przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ładu organizacyjnego. 

„Tak” dla łatwej i powszechnie dostępnej analityki.  

„Tak” dla pracy w dowolnej chmurze zgodnie z wymaganiami biznesu.  

„Tak” dla przyszłości i nowych wymagań, wspieranych przez elastyczną platformę cloud-native.

Powiedz „tak” dla CDP i „do widzenia" dla shadow IT. CDP to nowa jakość - pierwsza korporacyjna chmura danych.

Cloudera Data Platform: nowe podejście do danych

Łatwiejsza, szybsza i bezpieczniejsza analityka i zarządzanie danymi w przedsiębiorstwie

CDP to zintegrowana platforma danych, którą łatwo wdrożyć, zarządzać i używać.  Dzięki uproszczeniu operacji CDP skraca czas wdrażania nowych procesów i aplikacji w przedsiębiorstwach. Rozwiązanie wykorzystuje techniki uczenia maszynowego do automatycznego skalowania zasobów w celu optymizacji kosztowej środowisk opartych o chmurę.

CDP pozwala zarządzać danymi w dowolnym środowisku - w chmurach publicznych, chmurze prywatnej i modelu hybrydowym. Dzięki Cloudera Shared Data Experience (SDX), komponentom odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ład w CDP, zespół IT może w bezpieczny sposób umożliwić analizę i przetwarzanie danych, bez względu na ich lokalizację. CDP to nowe podejście do danych korporacyjnych, od danych na krawędzi po sztuczną inteligencję.

CDP diagram
Środowisko hybrydowe i wielochmurowe

Platforma pozwala na zarządzanie, kontrolę i analizę danych we wszystkich lokalizacjach:

 • W wielu chmurach: firmy mogą korzystać z dowolnego dostawcy usług
 • W lokalnym centrum danych: w celu maksymalizacji wydajności, optymalizacji kosztów i zapewnienia bezpieczeństwa
 • W modelu hybrydowym: zintegrowane zarządzanie i kontrola środowiska opartego o chmurę publiczną i lokalne centrum danych w celu maksymalizacji korzyści
Bezpieczeństwo i porządek

Technologie zawarte w Shared Data Experience (SDX) zapewniają pełne bezpieczeństwo:

 • Konsekwencja: raz zdefiniowane polityki bezpieczeństwa są wykorzystywane we wszystkich aplikacjach i środowiskach
 • Przenośność: polityki bezpieczeństwa i powiązane metadane podróżują wraz z danymi
 • Samoobsługa: użytkownicy biznesowi mogą sami wyszukiwać, edytować i udostępniać dane, ułatwiając w ten sposób dostęp do informacji w firmie
Analityka Edge to AI

CDP zawiera łatwe w użyciu narzędzia do analizy i budowy skomplikowanych procesów analitycznych:

 • Kompletność: platforma zawiera wszystkie funkcje potrzebne do efektywnego przetwarzania, przekształcania, odpytywania, optymalizacji i prognozowania, co eliminuje potrzebę stosowania i integracji różnych produktów o wąskim przeznaczeniu
 • Integracja: pełna integracja komponentów ułatwia tworzenie aplikacji i procesów opartych o duże wolumeny danych
 • Spójność: ujednolicone interfejsy zwiększają efektywność nauki i pracy z danymi

Globe Telecom: Wsparcie cyfrowego stylu życia klientów za pomocą nowoczesnego środowiska analitycznego

Zarządzanie danymi o wolumenie 600 PB.

Przeczytaj studium przypadku

Edycje Cloudera Data Platform

 

 • Public Cloud
 • Data Center

Public Cloud

Definiuj i zarządzaj bezpiecznymi repozytoriami danych i samoobsługowymi środowiskami analitycznymi bez potrzeby instalowania i konfiguracji platformy. Usługi CDP Public Cloud są zarządzane przez Cloudera, ale w odróżnieniu od innych rozwiązań chmurowych, dane zawsze pozostają pod kontrolą Waszego VPC. CDP działa na AWS i Azure, do których wkrótce dołączy wsparcie dla Google Cloud Platform.

CDP Public Cloud umożliwia:

 • Kontrolę kosztów chmury poprzez automatyczne startowanie serwisów gdy są potrzebne i ich zatrzymanie po wykonaniu pracy 
 • Izolację i kontrolę procesów według typu użytkownika, rodzaju procesu analitycznego i jego priorytetu
 • Eliminacje silosów, centralne zarządzanie użytkownikami i danymi operacyjnymi rozproszonymi pomiędzy różnymi środowiskami w chmurach i lokalnych centrach danych

Data Warehouse
pozwala na tworzenie samoobsługowych hurtowni danych i środowisk do przetwarzania danych dla analityków biznesowych

Machine Learning
pozwala na tworzenie w pełni elastycznych środowisk pracy dla analityków danych

Data Hub
pozwala na szybkie i proste tworzenie klastrów do zarządzania danymi i analityki, wspierających różne procesy i efektywną budowę aplikacji biznesowych

Skalowanie adaptacyjne

Przestań myśleć nad tym, ile zasobów potrzebujesz na wykonanie zadania. W CDP Public Cloud, ilość dostępnych zasobów jest dynamicznie skalowana w celu zapewnienia optymalnego środowiska dla nowych procesów, co pozwala na przyśpieszenie wdrożeń i efektywniejsze zarządzanie kosztami.

Inteligentna migracja

Zwiększ utylizację klastrów poprzez wykorzystanie w zróżnicowanych zadaniach. CDP Public Cloud ułatwia łatwą migrację wybranych aplikacji i procesów w celu zapewnienie odpowiednich warunków do niezakłóconego działania. Dzięki temu zasoby lokalnego centrum danych mogą zostać wykorzystane do wsparcia stabilnych, powtarzalnych procesów, zwiększając efektywność kosztową całego rozwiązania.

Transfer do chmury

Ucisz 'głośnych sąsiadów' mających wpływ na działanie i SLA dla ważnych procesów i aplikacji w efektywny kosztowo sposób. CDP Public Cloud umożliwia w łatwy sposób przeniesienie procesów (dane, metadane, polityki bezpieczeństwa) do chmury publicznej i zapewnienie im odpowiednich zasobów do efektywnej pracy.

Data Center

Najbardziej kompleksowa platforma do analityki i zarządzania danymi dla lokalnych centrów danych na rynku. CDP Data Center zawiera zintegrowany zestaw rozwiązań do przetwarzania danych, hurtowni danych, operacyjnej bazy danych i uczenia maszynowego, umożliwiający budowanie zróżnicowanych aplikacji i procesów.

Trzy kluczowe powody, dla których warto korzystać z CDP Data Center:

 • Powiew świeżości: niezależnie od tego, czy aktualnie korzystasz z CDH czy z HDP
 • Jednolita dystrybucja oznacza szybsze dodawanie nowych funkcji i rozwiązywanie błędów
 • Zacznij korzystać z nowych rozwiązań opartych o skonteneryzowane aplikacje

Operational DB 
Dostęp do danych bez opóźnień dla ważnych aplikacji biznesowych opartych o dane

Data Warehouse
Unowocześnij analitykę dzięki bezpiecznemu, skalowalnemu środowisku pracy dla wielu analityków

Data Science & Engineering 
Korzystaj z zaawansowanych technik inżynierii danych, data science i uczenia maszynowego w dużej skali

Buduj w oparciu o najnowsze technologie

Usprawnij analitykę dzięki Cloudera Runtime — nowej, w pełni zintegrowanej dystrybucji open source — oraz Cloudera Manager, zapewniającej pełne bezpieczeństwo, ład i kontrolę nad procesami analitycznymi.

Podnieś poprzeczkę w zakresie bezpieczeństwa

Wejdź na nowy poziom bezpieczeństwa dzięki zaawansowanym funkcjom uwierzytelniania i autoryzacji, kontroli dostępu na poziomie atrybutów (ABAC), dynamicznemu maskowaniu i wielu innym funkcjom z zakresu bezpieczeństwa i kontroli dostępu.

Ogranicz rywalizację o zasoby

Dodawaj nowe aplikacje i środowiska pracy dla nowych zespołów dzięki technologi Virtual Private Clusters (VPC), umożliwiającej oddzielenie warstwy składowania i przetwarzania danych i izolację zasobów.

SDX Logo

Najwyższy poziom bezpieczeństwa i kontroli.

Zarządzaj danymi i metadanymi w platformie oraz kontroluj jej funkcje za pomocą dedykowanych, w pełni zintegrowanych interfejsów. Zasady bezpieczeństwa, zarządzania i kontroli są definiowane tylko raz dla wszystkich aplikacji, co znacząco obniża koszty operacyjne i ryzyko biznesowe, nie ograniczając przy tym możliwości wyboru infrastruktury i związanej z tym elastyczności.

Dowiedz się więcej

Webinarium

Pierwszy wgląd w Cloudera Data Platform

Webinarium

Poznaj pierwszą hybrydową i wielochmurową hurtownię danych na CDP

Webinarium

Cloudera Data Platform w praktyce: przenieś procesy do chmury szybko, sprawnie i bezpiecznie

Webinarium

Stwórz firmę działającą w oparciu o technologię AI przy wsparciu Cloudera Machine Learning

Szkolenia, wsparcie i doradztwo na światowym poziomie

Your form submission has failed.

This may have been caused by one of the following:

 • Your request timed out
 • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.