Cloudera Data Platform

Wykorzystaj możliwości chmury prywatnej oraz publicznej dzięki jedynej hybrydowej platformie danych przeznaczonej dla nowoczesnych architektur danych zapewniającej obsługę danych rezydujących w dowolnym miejscu.

Informacje ogólne

Największa elastyczność w zakresie zarządzania danymi i analityki danych.

Cloudera Data Platform (CDP) to hybrydowa platforma danych zaprojektowana pod kątem swobody wyboru – dowolnej chmury, dowolnej analityki i dowolnych danych.

CDP umożliwia sprawniejsze zarządzania danymi i analitykę danych przechowywanych w dowolnym miejscu przy zapewnieniu optymalnej wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa.

CDP oferuje zalety rozwiązań CDP Private Cloud i CDP Public Cloud, szybciej zapewniając korzyści i dając większą kontrolę nad środowiskiem IT.

Czerp korzyści ze wszystkich posiadanych danych dzięki ujednoliconej architekturze danych (data fabric), otwartemu repozytorium data lakehouse i skalowalnej siatce danych (data mesh)

CDP umożliwia swobodne i bezpieczne przenoszenie danych, aplikacji oraz użytkowników dwukierunkowo między centrum danych i wieloma chmurami danych, bez względu na miejsce przechowywania danych.

Zapewniamy automatyczną obsługę złożonych struktur – swój czas przeznacz na inne zadania

 • Środowisko wielochmurowe i lokalne
 • Otwartość i skalowalnosć
 • Analityka przenośnych danych
 • Ujednolicone zabezpieczenia

Środowisko wielochmurowe i lokalne


Skutecznie wykorzystuj w firmie możliwości danych bazujących na sztucznej inteligencji – szybko, łatwo i niezawodnie.

Skupiając się na jednej chmurze, łatwo pominąć ogromne ilości danych przechowywanych w chmurach prywatnych. CDP łączy zarządzanie danymi, analitykę, usługi transakcyjne i usługi data science w chmurach publicznych oraz prywatnych.

Tylko Cloudera oferuje środowisko obejmujące wiele chmur i infrastrukturę lokalną. To hybrydowa platforma danych oferująca analizę danych natywną dla chmury w obrębie całego cyklu życia danych – dystrybucji danych, inżynierii danych, magazynowania danych, danych transakcyjnych, strumieni danych, data science i uczenia maszynowego – w spójnym środowisku z możliwością przenoszenia między infrastrukturami.

Otwartość i skalowalnosć


Otwarte architektury danych, repozytoria data lakehouse i siatki danych zapewniają masową obsługę danych znajdujących się w dowolnym miejscu.

Dzięki otwartemu charakterowi i interoperacyjności CDP można rozwiązywać newralgiczne problemy, a także przewidywać przyszłe potrzeby, takie jak nowe chmury, typy danych i usługi danych. 

Organizacje zwykle używają CDP do zabezpieczenia, obsługi i analizy petabajtów danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych z wykorzystaniem skalowanej siatki danych (data mesh). To rozwiązanie nie ma w branży równie skutecznego odpowiednika. A CDP to jedyny na świecie otwarty serwer danych oparty na technologii Apache Iceberg, który umożliwia korzystanie z analiz CDP i zarządzania danymi lub wybranego narzędzia analitycznego dzięki otwartym formatom przechowywania natywnym dla chmury. CDP w AWS przechowuje swoje dane w S3, CDP w Azure przechowuje swoje dane w ADLS, a CDP w Google przechowuje swoje dane w GCS.

usługi danych: diagram

Analityka przenośnych danych


W miarę zmiany warunków biznesowych trzeba przenosić dane i aplikacje między chmurami lub z powrotem do siedziby.

Wdrożenie nowego scenariusza wymaga czegoś więcej niż rozwiązanie punktowe działające w chmurze. Ujednolicona platforma CDP umożliwia analizę przenośnych, interoperacyjnych danych obejmującą pełny cykl życia danych oraz zarządzanie danymi rozproszonymi w chmurach publicznych, lokalnie i na krawędzi.

Nadrzędne usługi platformy obsługują zabezpieczenia, nadzór, metadane, replikację i automatyzację, ułatwiając wdrażanie w różnych domenach i zapewniając spójne, samoobsługowe środowisko użytkownika w chmurach bez refaktoryzacji lub przebudowy. 

 

cloudera data platform: diagram

Ujednolicone zabezpieczenia


Dzięki ujednoliconej architekturze danych można zapewnić zgodność z przepisami nawet w najbardziej wymagających branżach. 

Skuteczność rozwiązań hybrydowych oraz możliwość przenoszenia danych i usług zależy od spójnej, bazującej na zasadach kontroli w chmurach prywatnych i publicznych. Ujednolicona struktura danych oparta na rozwiązaniu Cloudera SDX inteligentnie i bezpiecznie organizuje wszystkie zróżnicowane źródła danych, zachowując pochodzenie danych we wszystkich analizach.

SDX ułatwia użytkownikom biznesowym samoobsługowy dostęp do ujednoliconego, rzetelnego i kompleksowego widoku wszystkich danych przy zachowaniu odpowiedzialności i zapewnieniu zgodności z przepisami. Tylko SDX oferuje spójne zabezpieczenia w środowisku wielochmurowym i lokalnym.

Dowiedz się więcej o SDX

Logo Gartner Peer Insights™ Customer Choice 2022

2022 Gartner Peer Insights „Voice of the Customer”: systemy zarządzania bazami danych w chmurze


Jesteśmy wdzięczni naszym klientom za przyznanie naszej firmie tytułu dostawcy wyróżnionego przez klientów.

Pobierz raport       Zobacz naszych klientów

Przyszłość jest hybrydowa. Tak jak Cloudera Data Platform


CDP zapewnia wymaganą w Twojej firmie elastyczność oraz  prostotę rozwiązań IT.

Hybrydowa platforma danych zapewnia również niezbędne usługi w zakresie danych, bez względu na miejsce ich przechowywania. Cloudera Data Platform zapewnia to, co najlepsze w chmurach publicznych i prywatnych – na tym polega siła „i”. Nie trzeba już rezygnować z potrzeb biznesowych z powodu ograniczeń infrastruktury IT. 

 • Szybszy wgląd w dane biznesowe i większa kontrola nad infrastrukturą IT
 • Wysoka wydajność i  niski koszt
 • Obsługa petabajtów danych i impulsowe zadania dotyczące danych
 • Rozwiązanie opracowane z myślą o inżynierach danych i  analitykach danych
 • Łatwe do utworzenia złożone aplikacje i  proste pulpity nawigacyjne
Logo SDX

Najwyższy poziom bezpieczeństwa i kontroli.

Cloudera SDX dzięki centralizacji funkcji klasy korporacyjnej z zakresu zabezpieczeń, nadzoru i zarządzania z wykorzystaniem udostępnionych metadanych i katalogu danych umożliwia zrezygnowanie z kosztownych silosów danych, zależności od jednego dostawcy i rywalizacji o zasoby systemowe.Teraz wszyscy użytkownicy i administratorzy mogą korzystać z możliwości, jakie zapewnia udostępnianie danych.

Dowiedz się więcej

 • CDP Public Cloud
 • CDP Private Cloud

CDP Public Cloud

Twórz bezpieczne jeziora danych, samoobsługowe środowiska analityczne i usługi uczenia maszynowego oraz zarządzaj nimi bez konieczności instalowania i konfigurowania platformy danych. Usługi CDP Public Cloud są zarządzane przez firmę Cloudera, ale w odróżnieniu od innych usług chmury publicznej dane zawsze pozostają pod Twoją kontrolą w środowisku VPC. Rozwiązanie CDP działa na platformach AWS, Azure i Google Cloud.

CDP Public Cloud umożliwia:

 • Kontrolę kosztów chmury dzięki automatycznemu przyspieszaniu obsługi procesów w razie potrzeby i jej zawieszaniu po wykonaniu pracy 
 • Izolację i kontrolę procesów w zależności od typu użytkownika, rodzaju procesu i jego priorytetu
 • Rezygnację z rozrastających się silosów i centralne zarządzanie danymi użytkowników i operacyjnymi rozproszonymi między różnymi chmurami i rozwiązaniami hybrydowymi
CDP Public Cloud: diagram

CDP Public Cloud Data Services

DataFlow

Gromadź i przenoś dane z dowolnego źródła w dowolne miejsce w prosty, bezpieczny, skalowalny i ekonomiczny sposób. 

Dowiedz się więcej

Przetwarzanie strumieni danych

Twórz aplikacje do analityki na strumieniu danych w czasie rzeczywistym, aby uzyskać przydatne informacje i reagować na krytyczne zdarzenia biznesowe. 

Dowiedz się więcej

Inżynieria danych

Organizuj, operacjonalizuj i automatyzuj złożone potoki danych w celu zwiększenia wydajności i skrócenia czasu uzyskiwania wartości.

Dowiedz się więcej

Data Warehouse

Uprość analizowanie ogromnych ilości danych dla tysięcy jednoczesnych użytkowników bez kompromisów w zakresie kosztów, szybkości i bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

Operational Database

Zapewnij newralgicznym aplikacjom wyjątkową skuteczność i skalę działania, przygotowując się jednocześnie na przyszłą ewolucję modeli danych.

Dowiedz się więcej

Uczenie maszynowe

Przyspiesz rozwój na dużą skalę i w dowolnym miejscu dzięki samoobsługowym środowiskom do uczenia maszynowego zintegrowanych z klastrami obliczeniowymi.

Dowiedz się więcej

Data Hub

Uprość tworzenie nowoczesnych aplikacji korzystających z danych o znaczeniu krytycznym dzięki wysokiej jakości zabezpieczeniom, zarządzaniu, skalowaniu i kontroli.

Dowiedz się więcej

CDP Private Cloud

CDP Private Cloud oferuje zaawansowane procesy analityczne, transakcyjne i uczenie maszynowe na hybrydowej platformie danych. Dzięki możliwości wyboru zarówno tradycyjnej, jak i elastycznej analizy oraz skalowalnemu magazynowi obiektów rozwiązanie CDP Private Cloud przekształca tradycyjne, monolityczne wdrożenia klastrów w zaawansowaną i wydajną platformę. 

Platforma CDP Private Cloud jest dla klientów korzystających z centrów danych pierwszym krokiem w kierunku prawdziwej mobilności danych i procesów. Jest ona zarządzana za pośrednictwem jednego interfejsu i oferuje spójne zabezpieczenia oraz metody zarządzania danymi.

CDP Private Cloud zapewnia organizacjom następujące korzyści:

 • Błyskawiczne uzyskanie wartości dzięki uproszczonej aprowizacji łatwych w użyciu, samoobsługowych analiz w zaledwie kilka minut zamiast kilku dni.
 • Większa oszczędność kosztów dzięki zoptymalizowanemu wykorzystaniu zasobów oraz rozdzieleniu warstwy obliczeniowej i magazynowej.
 • Przewidywalna wydajność dzięki izolowaniu procesów i doskonałej obsłudze wielu użytkowników.
Diagram rozwiązania CDP Private Cloud

CDP Private Cloud Data Services

Inżynieria danych

Organizuj, operacjonalizuj i automatyzuj złożone potoki danych w celu zwiększenia wydajności i skrócenia czasu uzyskiwania wartości.

Dowiedz się więcej

Data Warehouse

Wykorzystaj możliwości usługi hurtowni danych obsługującej nowoczesne samoobsługowe i zaawansowane procesy analityczne na dużą skalę.

Dowiedz się więcej

Uczenie maszynowe

Przyspiesz dynamiczny rozwój dzięki samoobsługowym obszarom roboczym uczenia maszynowego zintegrowanym z klastrami obliczeniowymi.

Dowiedz się więcej

Jak zacząć

Poznaj CDP: wersje demonstracyjne i prezentacje produktu

Cotygodniowe wersje demonstracyjne CDP

Poznaj lepiej zagadnienia związane z dostarczaniem gotowych do analizy potoków danych ze strumieni danych oraz automatyzacją potoków inżynierii danych w celu zasilania procesów uczenia maszynowego.

Uzyskaj odpowiedzi

CDP: prezentacje produktu

Poznaj CDP, oglądając interaktywne prezentacje produktu pozwalające zobaczyć od środka usługi CDP Data Services oraz funkcje platformy.

Obejrzyj teraz

Rozwój umiejętności: zasoby i szkolenia dla użytkowników

Zasoby techniczne CDP

Oszczędzaj czas, odwiedzając centralny sklep z zasobami technicznymi pozwalającymi udoskonalić umiejętności i poszerzyć doświadczenie w zakresie CDP.

Dowiedz się więcej

Bezpłatne szkolenie CDP

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń na żądanie i dowiedz się, jak CDP zwiększa produktywność zarówno zespołów biznesowych, jak i personelu IT.

Do nauki

Modernizacja: zasoby umożliwiające migrację z CDH i HDP

Modernizacje i migracje

Przejrzyj zasoby i wytyczne ułatwiające migrację z CDH lub HDP do Cloudera Data Platform i odkryj własną ścieżkę modernizacji wskazaną przez CDP Upgrade Advisor.

Dowiedz się więcej

Cztery ścieżki modernizacji i migracji do CDP

Sprawdź, jak przejść na CDP ze starszych dystrybucji, takich jak modernizacje w miejscu, migracje typu sidecar, kroczące migracje typu sidecar i migracje do chmury publicznej.

Dowiedz się więcej

Zasoby

Datasheet

Specyfikacja Cloudera Data Platform

Analyst Report

2021 Gartner® Magic Quadrant™: systemy zarządzania bazami danych w chmurze

Analyst Report

Gartner®: raport dotyczący newralgicznych funkcji systemów zarządzania bazami danych w chmurze w kontekście analitycznym

Analyst Report

Forrester: korzyści ekonomiczne wynikające z wdrożenia Cloudera Data Platform Public Cloud

Szkolenia, wsparcie i doradztwo na światowym poziomie

Your form submission has failed.

This may have been caused by one of the following:

 • Your request timed out
 • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.