• Cloudera Cloudera
 • X
  Zadzwoń do nas pod numer(888) 789-1488
  Międzynarodowy:+1 (650) 362-0488

  Cloudera Data Platform

  Wykorzystaj możliwości chmury prywatnej oraz publicznej dzięki jedynej hybrydowej platformie danych przeznaczonej dla nowoczesnych architektur danych zapewniającej obsługę danych rezydujących w dowolnym miejscu.

  Informacje ogólne

  Największa elastyczność w zakresie zarządzania danymi i analityki danych.

  Cloudera Data Platform (CDP) to hybrydowa platforma danych zaprojektowana pod kątem swobody wyboru – dowolnej chmury, dowolnej analityki i dowolnych danych.

  CDP umożliwia sprawniejsze zarządzania danymi i analitykę danych przechowywanych w dowolnym miejscu przy zapewnieniu optymalnej wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa.

  CDP oferuje zalety rozwiązań CDP Private Cloud i CDP Public Cloud, szybciej zapewniając korzyści i dając większą kontrolę nad środowiskiem IT. Ponadto CDP One pozwala skupić się na analizie bez operacji.

  Czerp korzyści ze wszystkich posiadanych danych dzięki ujednoliconej architekturze danych (data fabric), otwartemu repozytorium data lakehouse i skalowalnej siatce danych (data mesh)

  CDP umożliwia swobodne i bezpieczne przenoszenie danych, aplikacji oraz użytkowników dwukierunkowo między centrum danych i wieloma chmurami danych, bez względu na miejsce przechowywania danych.

  Zapewniamy automatyczną obsługę złożonych struktur – swój czas przeznacz na inne zadania

  • Środowisko wielochmurowe i lokalne
  • Otwartość i skalowalnosć
  • Analityka przenośnych danych
  • Ujednolicone zabezpieczenia

  Środowisko wielochmurowe i lokalne


  Skutecznie wykorzystuj w firmie możliwości danych bazujących na sztucznej inteligencji – szybko, łatwo i niezawodnie.

  Skupiając się na jednej chmurze, łatwo pominąć ogromne ilości danych przechowywanych w chmurach prywatnych. CDP łączy zarządzanie danymi, analitykę, usługi transakcyjne i usługi data science w chmurach publicznych oraz prywatnych.

  Tylko Cloudera oferuje środowisko obejmujące wiele chmur i infrastrukturę lokalną. To hybrydowa platforma danych oferująca analizę danych natywną dla chmury w obrębie całego cyklu życia danych – dystrybucji danych, inżynierii danych, magazynowania danych, danych transakcyjnych, strumieni danych, data science i uczenia maszynowego – w spójnym środowisku z możliwością przenoszenia między infrastrukturami.

  Otwartość i skalowalnosć


  Otwarte architektury danych, repozytoria data lakehouse i siatki danych zapewniają masową obsługę danych znajdujących się w dowolnym miejscu.

  Dzięki otwartemu charakterowi i interoperacyjności CDP można rozwiązywać newralgiczne problemy, a także przewidywać przyszłe potrzeby, takie jak nowe chmury, typy danych i usługi danych. 

  Organizacje zwykle używają CDP do zabezpieczenia, obsługi i analizy petabajtów danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych z wykorzystaniem skalowanej siatki danych (data mesh). To rozwiązanie nie ma w branży równie skutecznego odpowiednika. A CDP to jedyny na świecie otwarty serwer danych oparty na technologii Apache Iceberg, który umożliwia korzystanie z analiz CDP i zarządzania danymi lub wybranego narzędzia analitycznego dzięki otwartym formatom przechowywania natywnym dla chmury. CDP w AWS przechowuje swoje dane w S3, CDP w Azure przechowuje swoje dane w ADLS, a CDP w Google przechowuje swoje dane w GCS.

  usługi danych: diagram

  Analityka przenośnych danych


  W miarę zmiany warunków biznesowych trzeba przenosić dane i aplikacje między chmurami lub z powrotem do siedziby.

  Wdrożenie nowego scenariusza wymaga czegoś więcej niż rozwiązanie punktowe działające w chmurze. Ujednolicona platforma CDP umożliwia analizę przenośnych, interoperacyjnych danych obejmującą pełny cykl życia danych oraz zarządzanie danymi rozproszonymi w chmurach publicznych, lokalnie i na krawędzi.

  Nadrzędne usługi platformy obsługują zabezpieczenia, nadzór, metadane, replikację i automatyzację, ułatwiając wdrażanie w różnych domenach i zapewniając spójne, samoobsługowe środowisko użytkownika w chmurach bez refaktoryzacji lub przebudowy. 

   

  cloudera data platform: diagram

  Ujednolicone zabezpieczenia


  Dzięki ujednoliconej architekturze danych można zapewnić zgodność z przepisami nawet w najbardziej wymagających branżach. 

  Skuteczność rozwiązań hybrydowych oraz możliwość przenoszenia danych i usług zależy od spójnej, bazującej na zasadach kontroli w chmurach prywatnych i publicznych. Ujednolicona struktura danych oparta na rozwiązaniu Cloudera SDX inteligentnie i bezpiecznie organizuje wszystkie zróżnicowane źródła danych, zachowując pochodzenie danych we wszystkich analizach.

  SDX ułatwia użytkownikom biznesowym samoobsługowy dostęp do ujednoliconego, rzetelnego i kompleksowego widoku wszystkich danych przy zachowaniu odpowiedzialności i zapewnieniu zgodności z przepisami. Tylko SDX oferuje spójne zabezpieczenia w środowisku wielochmurowym i lokalnym.

  Dowiedz się więcej o SDX

  Logo Gartner Peer Insights™ Customer Choice 2022

  2022 Gartner Peer Insights „Voice of the Customer”: systemy zarządzania bazami danych w chmurze


  Jesteśmy wdzięczni naszym klientom za przyznanie naszej firmie tytułu dostawcy wyróżnionego przez klientów.

  Pobierz raport       Zobacz naszych klientów

  Przyszłość jest hybrydowa. Tak jak Cloudera Data Platform


  CDP zapewnia wymaganą w Twojej firmie elastyczność oraz  prostotę rozwiązań IT.

  Hybrydowa platforma danych zapewnia również niezbędne usługi w zakresie danych, bez względu na miejsce ich przechowywania. Cloudera Data Platform zapewnia to, co najlepsze w chmurach publicznych i prywatnych – na tym polega siła „i”. Nie trzeba już rezygnować z potrzeb biznesowych z powodu ograniczeń infrastruktury IT. 

  • Szybszy wgląd w dane biznesowe i większa kontrola nad infrastrukturą IT
  • Wysoka wydajność i  niski koszt
  • Obsługa petabajtów danych i impulsowe zadania dotyczące danych
  • Rozwiązanie opracowane z myślą o inżynierach danych i  analitykach danych
  • Łatwe do utworzenia złożone aplikacje i  proste pulpity nawigacyjne
  Logo SDX

  Najwyższy poziom bezpieczeństwa i kontroli.

  Cloudera SDX dzięki centralizacji funkcji klasy korporacyjnej z zakresu zabezpieczeń, nadzoru i zarządzania z wykorzystaniem udostępnionych metadanych i katalogu danych umożliwia zrezygnowanie z kosztownych silosów danych, zależności od jednego dostawcy i rywalizacji o zasoby systemowe.Teraz wszyscy użytkownicy i administratorzy mogą korzystać z możliwości, jakie zapewnia udostępnianie danych.

  Dowiedz się więcej

  • CDP Public Cloud
  • CDP Private Cloud
  • CDP One

  CDP Public Cloud

  Twórz bezpieczne jeziora danych, samoobsługowe środowiska analityczne i usługi uczenia maszynowego oraz zarządzaj nimi bez konieczności instalowania i konfigurowania platformy danych. Usługi CDP Public Cloud są zarządzane przez firmę Cloudera, ale w odróżnieniu od innych usług chmury publicznej dane zawsze pozostają pod Twoją kontrolą w środowisku VPC. Rozwiązanie CDP działa na platformach AWS, Azure i Google Cloud.

  CDP Public Cloud umożliwia:

  • Kontrolę kosztów chmury dzięki automatycznemu przyspieszaniu obsługi procesów w razie potrzeby i jej zawieszaniu po wykonaniu pracy 
  • Izolację i kontrolę procesów w zależności od typu użytkownika, rodzaju procesu i jego priorytetu
  • Rezygnację z rozrastających się silosów i centralne zarządzanie danymi użytkowników i operacyjnymi rozproszonymi między różnymi chmurami i rozwiązaniami hybrydowymi
  CDP Public Cloud: diagram

  CDP Public Cloud Data Services

  DataFlow

  Gromadź i przenoś dane z dowolnego źródła w dowolne miejsce w prosty, bezpieczny, skalowalny i ekonomiczny sposób. 

  Dowiedz się więcej

  Przetwarzanie strumieni danych

  Twórz aplikacje do analityki na strumieniu danych w czasie rzeczywistym, aby uzyskać przydatne informacje i reagować na krytyczne zdarzenia biznesowe. 

  Dowiedz się więcej

  Inżynieria danych

  Organizuj, operacjonalizuj i automatyzuj złożone potoki danych w celu zwiększenia wydajności i skrócenia czasu uzyskiwania wartości.

  Dowiedz się więcej

  Data Warehouse

  Uprość analizowanie ogromnych ilości danych dla tysięcy jednoczesnych użytkowników bez kompromisów w zakresie kosztów, szybkości i bezpieczeństwa.

  Dowiedz się więcej

  Operational Database

  Zapewnij newralgicznym aplikacjom wyjątkową skuteczność i skalę działania, przygotowując się jednocześnie na przyszłą ewolucję modeli danych.

  Dowiedz się więcej

  Uczenie maszynowe

  Przyspiesz rozwój na dużą skalę i w dowolnym miejscu dzięki samoobsługowym środowiskom do uczenia maszynowego zintegrowanych z klastrami obliczeniowymi.

  Dowiedz się więcej

  Data Hub

  Uprość tworzenie nowoczesnych aplikacji korzystających z danych o znaczeniu krytycznym dzięki wysokiej jakości zabezpieczeniom, zarządzaniu, skalowaniu i kontroli.

  Dowiedz się więcej

  CDP Private Cloud

  CDP Private Cloud oferuje zaawansowane procesy analityczne, transakcyjne i uczenie maszynowe na hybrydowej platformie danych. Dzięki możliwości wyboru zarówno tradycyjnej, jak i elastycznej analizy oraz skalowalnemu magazynowi obiektów rozwiązanie CDP Private Cloud przekształca tradycyjne, monolityczne wdrożenia klastrów w zaawansowaną i wydajną platformę. 

  Platforma CDP Private Cloud jest dla klientów korzystających z centrów danych pierwszym krokiem w kierunku prawdziwej mobilności danych i procesów. Jest ona zarządzana za pośrednictwem jednego interfejsu i oferuje spójne zabezpieczenia oraz metody zarządzania danymi.

  CDP Private Cloud zapewnia organizacjom następujące korzyści:

  • Błyskawiczne uzyskanie wartości dzięki uproszczonej aprowizacji łatwych w użyciu, samoobsługowych analiz w zaledwie kilka minut zamiast kilku dni.
  • Większa oszczędność kosztów dzięki zoptymalizowanemu wykorzystaniu zasobów oraz rozdzieleniu warstwy obliczeniowej i magazynowej.
  • Przewidywalna wydajność dzięki izolowaniu procesów i doskonałej obsłudze wielu użytkowników.
  Diagram rozwiązania CDP Private Cloud

  CDP Private Cloud Data Services

  Inżynieria danych

  Organizuj, operacjonalizuj i automatyzuj złożone potoki danych w celu zwiększenia wydajności i skrócenia czasu uzyskiwania wartości.

  Dowiedz się więcej

  Data Warehouse

  Wykorzystaj możliwości usługi hurtowni danych obsługującej nowoczesne samoobsługowe i zaawansowane procesy analityczne na dużą skalę.

  Dowiedz się więcej

  Uczenie maszynowe

  Przyspiesz dynamiczny rozwój dzięki samoobsługowym obszarom roboczym uczenia maszynowego zintegrowanym z klastrami obliczeniowymi.

  Dowiedz się więcej

  CDP One

  CDP One to kompleksowe rozwiązanie data lakehouse na potrzeby szybkiej i łatwej analizy. Ta usługa SaaS umożliwia szerokiemu gronu użytkowników tworzenie kompleksowych przepływów pracy danych pochodzących z analiz na jednej platformie, bez konieczności aprowizowania zasobów przez dział IT. Dzięki jednemu interfejsowi do pozyskiwania, przygotowywania, analizy i prognozowania danych, CDP One przyspiesza uzyskiwanie szczegółowych informacji z dowolnych danych, ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, za pomocą wbudowanych, automatycznych operacji.

  CDP One oferuje usługę, która jest:

  • Zaawansowana i prosta — zawiera funkcje zintegrowanej analizy i uczenia maszynowego na dowolnych danych w jednym, łatwym przepływie pracy
  • Bez operacji — automatyzuje wszystkie operacje związane z monitorowaniem, bezpieczeństwem i chmurą, co zapewnia radykalnie niższy całkowity koszt posiadania, mniejsze ryzyko i szybszy dostęp do danych
  • Dostępna dla każdego — umożliwia zarówno doświadczonym programistom, jak i analitykom stosującym niewielką ilość kodu, korzystanie z odpowiednich narzędzi bez konieczności aprowizowania
  • Bezpieczna z założenia — zawiera wbudowane kompleksowe zabezpieczenia i nadzór klasy korporacyjnej, co umożliwia dostęp większej liczbie użytkowników niż kiedykolwiek wcześniej
  Diagram rozwiązania CDP Private Cloud

  Jak zacząć

  Poznaj CDP: wersje demonstracyjne i prezentacje produktu

  Cotygodniowe wersje demonstracyjne CDP

  Poznaj lepiej zagadnienia związane z dostarczaniem gotowych do analizy potoków danych ze strumieni danych oraz automatyzacją potoków inżynierii danych w celu zasilania procesów uczenia maszynowego.

  Uzyskaj odpowiedzi

  CDP: prezentacje produktu

  Poznaj CDP, oglądając interaktywne prezentacje produktu pozwalające zobaczyć od środka usługi CDP Data Services oraz funkcje platformy.

  Obejrzyj teraz

  Rozwój umiejętności: zasoby i szkolenia dla użytkowników

  Zasoby techniczne CDP

  Oszczędzaj czas, odwiedzając centralny sklep z zasobami technicznymi pozwalającymi udoskonalić umiejętności i poszerzyć doświadczenie w zakresie CDP.

  Dowiedz się więcej

  Bezpłatne szkolenie CDP

  Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń na żądanie i dowiedz się, jak CDP zwiększa produktywność zarówno zespołów biznesowych, jak i personelu IT.

  Do nauki

  Modernizacja: zasoby umożliwiające migrację z CDH i HDP

  Modernizacje i migracje

  Przejrzyj zasoby i wytyczne ułatwiające migrację z CDH lub HDP do Cloudera Data Platform i odkryj własną ścieżkę modernizacji wskazaną przez CDP Upgrade Advisor.

  Dowiedz się więcej

  Cztery ścieżki modernizacji i migracji do CDP

  Sprawdź, jak przejść na CDP ze starszych dystrybucji, takich jak modernizacje w miejscu, migracje typu sidecar, kroczące migracje typu sidecar i migracje do chmury publicznej.

  Dowiedz się więcej

  Zasoby

  Datasheet

  Specyfikacja Cloudera Data Platform

  Analyst Report

  2021 Gartner® Magic Quadrant™: systemy zarządzania bazami danych w chmurze

  Analyst Report

  Gartner®: raport dotyczący newralgicznych funkcji systemów zarządzania bazami danych w chmurze w kontekście analitycznym

  Analyst Report

  Forrester: korzyści ekonomiczne wynikające z wdrożenia Cloudera Data Platform Public Cloud

  Szkolenia, wsparcie i doradztwo na światowym poziomie

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.