Już dziś bezpłatnie przetestuj SDX na platformie Cloudera Data Platform

Informacje ogólne

SDX sprawia, że platforma CDP jest bezpieczna dzięki zasadom spójnym w każdym miejscu infrastruktury.

SDX jest fundamentalną częścią architektury Cloudera Data Platform, w przeciwieństwie do podejść innych dostawców, którzy uznają bezpieczeństwo i zarządzanie za elementy dodatkowe. Usługa SDX jest niezależna od warstwy obliczeniowej i przechowywania danych. Zapewnia oparty na metadanych, zintegrowany zestaw technologii bezpieczeństwa i zarządzania oraz ciągły kontekst dla całej analityki, chmury publicznej i prywatnej. Spójny kontekst danych upraszcza dostarczanie danych oraz analizy, ponieważ można korzystać z modelu dostępu do danych z obsługą wielu użytkowników, który definiuje się tylko raz i bezproblemowo stosuje wszędzie.

SDX ogranicza ryzyko i koszty operacyjne, zapewniając spójny kontekst danych we wszystkich wdrożeniach. Dział IT może szybciej wdrażać w pełni zabezpieczone i zarządzane jeziora danych, zapewniając większej liczbie użytkowników dostęp do większej ilości danych bez naruszania zasad bezpieczeństwa.

To, co wyróżnia SDX: metadane i kontekst


 SDX wykracza poza tradycyjne metadane strukturalne, aby uchwycić również cechy operacyjne, społecznościowe i biznesowe. Kontekst zapewnia, że dostęp do danych oraz ich użycie są zawsze autoryzowane, monitorowane i kontrolowane.  

Przykłady wykorzystania

 • Szybkie wdrażanie nowych danych
 • Konfigurowanie zasad obsługi wielu użytkowników
 • Bezpieczne rozszerzanie dostępu do danych
 • Zachowanie zgodności z przepisami

Szybkie wdrażanie nowych danych


Automatycznie klasyfikuj i charakteryzuj nowe dane, zapewniając spełnienie norm i reguł korporacyjnych.

Jak najszybsze udostępnianie nowych danych użytkownikom końcowym jest wyzwaniem ze względu na czas potrzebny na zrozumienie informacji i określenie odpowiednich zasad. Data Catalog klasyfikuje i kategoryzuje dane w miarę ich napływania, co powoduje uruchomienie odpowiednich zasad w Apache Ranger i monitorowanie pochodzenia danych w Apache Atlas w celu potwierdzenia zgodności.

BCP: Wprowadzenie nowych zbiorów danych i wygenerowanie dodatkowych 76 milionów USD depozytów rocznie

90 TB danych z komputerów mainframe i hurtowni danych zostało szybko udostępnionych do analizy.

Poznaj historie sukcesu

Konfigurowanie zasad obsługi wielu użytkowników


Stosuj zasady, aby zapewnić użytkownikom i grupom dostęp tylko do tych danych, do których mają uprawnienia.

Administratorzy i architekci platform mogą tworzyć zasady dostępu i zarządzać nimi, aby dostarczać te same dane różnym użytkownikom lub grupom w stanie, w jakim są, zaciemnione lub ukryte – a wszystko to na podstawie atrybutów i klasyfikacji. Oparta na Apache Ranger usługa SDX eliminuje konieczność kopiowania danych i zapewnia spójne stosowanie zasad zarządzania oraz zgodności.


IQVIA: Globalne jezioro danych obsługujące wiele grup użytkowników zapewnia bezpieczny, zarządzany dostęp do danych i możliwość tworzenia zapytań

Ponad 2000 użytkowników z samoobsługowym dostępem do danych w celu uzyskania szczegółowych, dokładniejszych informacji.

Poznaj historie sukcesu

Bezpieczne rozszerzanie dostępu do danych


Skaluj użytkowników i grupy mające dostęp do danych w bezpieczny i zautomatyzowany sposób.

Firmy starają się zapewnić większej liczbie użytkowników dostęp do większej ilości danych i analiz, aby na ich podstawie mogli podejmować lepsze decyzje. Dzięki badaniu pochodzenia danych i klasyfikacji opartej na Apache Atlas firmy mogą zapewnić, że rozszerzenie dostępu do danych będzie zgodne z przepisami oraz ograniczy pracę ręczną i czas potrzebny na jej wykonanie.

BCP: Wprowadzenie nowych zbiorów danych i wygenerowanie dodatkowych 76 milionów USD depozytów rocznie

90 TB danych z komputerów mainframe i hurtowni danych zostało szybko udostępnionych do analizy.

Poznaj historie sukcesu

Zachowanie zgodności z przepisami


Osiągnij zgodność z przepisami, uniknij kar finansowych i wzmocnij pozycję na rynku

Zgodność z przepisami (np. RODO i CCPA) w dobie ciągle zwiększających się wymagań w zakresie prywatności danych wymaga nowoczesnej architektury danych, pozwalającej na redukcję ryzyka biznesowego i zagrożeń bezpieczeństwa. SDX umożliwia identyfikację poufnych danych i zarządzanie nimi w celu spełniania wymogów bez zakłócania procesów biznesowych oraz zapewnia spójne polityki bezpieczeństwa i nadzoru dla wszystkich danych i wdrożeń.

GSK: Sprostanie rygorystycznym normom branżowym i wewnętrznym, w tym zgodność z ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability)

Centralne zarządzanie metadanymi i regułami z ponad 2000 systemów przy pełnej zgodności ze standardami obowiązującymi w branży.

Poznaj historie sukcesu

Główne cechy

SDX obejmuje Data Catalog, który zapewnia pojedynczy interfejs do administrowania wszystkimi zasobami danych oraz ich znajdowania. Dane są profilowane i wzbogacane o pełne metadane, w tym kontekst operacyjny, społecznościowy i biznesowy, powstają więc pewne zasoby danych wielokrotnego użytku, które można łatwo znaleźć.

Łatwe tworzenie i utrzymywanie zasad dostępu do danych dla wielu użytkowników oraz zarządzanie tym dostępem dzięki standaryzacji i bezproblemowemu wymuszaniu szczegółowych, dynamicznych, opartych na rolach i atrybutach reguł bezpieczeństwa. Te możliwości eliminują zagrożenia biznesowe i bezpieczeństwa oraz zapewniają zgodność z przepisami przez zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do danych poufnych, ponieważ różne grupy stosują różne analizy.

Identyfikuj dane poufne i zarządzaj nimi oraz spełniaj wymagania związane z przepisami dzięki jednolitym operacjom na całej platformie, które obejmują klasyfikację, śledzenie pochodzenia, modelowanie i kontrolę danych. Wykaż zgodność całego cyklu życia danych, od pozyskania do archiwizacji/usunięcia, dzięki możliwości zarządzania danymi we wszystkich analizach i wdrożeniach.

Zasoby są wdrażane i automatycznie konfigurowane do korzystania z protokołu Kerberos, a ruch danych w sieci jest automatyczne szyfrowany przy użyciu protokołu TLS. Dane w spoczynku, zarówno lokalnie, jak i w chmurze, są chronione za pomocą funkcji kryptograficznych klasy korporacyjnej, które obsługują sprawdzone i przetestowane konfiguracje.

SDX zapewnia niezależność od infrastruktury z możliwością inteligentnego przenoszenia obciążeń oraz danych — wraz z ich kontekstem – między lokalnymi centrami danych a wieloma chmurami publicznymi. Kluczowe wskaźniki, takie jak wydajność procesów, zapewniają inteligentne rekomendacje dotyczące optymalnego wykorzystania zasobów, równoważenia wydajności, kosztów i odporności na awarie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Osobiście zapoznaj się ze środowiskiem SDX na platformie Cloudera Data Platform

Zaprojektowany pod kątem bezpieczeństwa

Nic nie dorówna strukturze bezpieczeństwa usługi SDX, która standardowo jest zintegrowana z platformą CDP

W przeciwieństwie do rozwiązań innych dostawców, którzy bezpieczeństwo traktują jako dodatek, platforma CDP jest bezpieczna z założenia dzięki architekturze kontekstu danych SDX. W rezultacie organizacje mogą szybko i bez kompromisów udostępniać nowe dane. SDX zapewnia kompleksowe bezpieczeństwo od samego początku — zarówno podczas wdrażania jeziora danych, jak w czasie korzystania z danych. 

Bezpieczne wdrażanie platformy
 
 • Tożsamości: zarządzaj dodawaniem użytkowników korporacyjnych i grup do klastrów obsługujących wielu użytkowników, aby zmniejszyć obciążenie administracyjne
 • Sieć: skonfiguruj uwierzytelnianie oparte na protokole Kerberos, szyfrowanie TLS w sieci przewodowej, DNS i serwery proxy dla interfejsów internetowych, aby stale zapewniać bezpieczne wdrożenie
 • Szyfrowanie pamięci masowej: włącz szyfrowanie danych w spoczynku w całej platformie, aby poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko
Bezpieczny dostęp do danych
 
 • SSO: oparte na LDAP uwierzytelnianie i autoryzacja interfejsów internetowych usług, aby zapewnić bezproblemową obsługę użytkowników
 • Autoryzacja: zarządzaj dostępem do danych w klastrach obsługujących wielu użytkowników przy użyciu zasad opartych na tagach, aby zapewnić bezpieczne rozszerzanie dostępu do danych
 • Pochodzenie i kontrola danych: uzyskaj ujednoliconą, stałą kontrolę danych oraz ich pochodzenia we wszystkich wdrożeniach (tymczasowych lub trwałych, z obsługą jednego lub wielu użytkowników), aby udowodnić zgodność z przepisami w całym cyklu życia danych
 • Zarządzanie danymi: odkrywaj, profiluj, organizuj i oznaczaj zbiory danych w kontekście biznesowym, aby utworzyć pewne zasoby danych wielokrotnego użytku

Jak zacząć

DEMO USŁUGI SDX

Dołącz do ekspertów technicznych Cloudera, oglądając demo, które zawiera omówienie możliwości usługi SDX i szczegółowe prezentacje produktów.

Uzyskaj odpowiedzi

Odkryj filmowy przewodnik po CDP


Przyjrzyj się z bliska nie tylko SDX, ale całej platformie CDP, i dowiedz się, w jaki sposób zarządza całym cyklem życia danych oraz je zabezpiecza.

Obejrzyj teraz

Zasoby techniczne CDP

Oszczędź czas dzięki dostępowi do wszystkich informacji i zasobów technicznych, które pomogą Ci rozwinąć umiejętności i zdobyć wiedzę na temat CDP.

Dowiedz się więcej

Bezpłatne szkolenie

Bądź na bieżąco dzięki bezpłatnemu szkoleniu na żądanie obejmującemu różne aspekty platformy CDP, od generalnego wprowadzenia po wdrażanie i rozwiązania dla użytkowników końcowych.

Do nauki

Cennik

Sprawdź ceny, warunki rozliczeń, szczegóły licencji i stawki godzinowe, a także szacuj koszty za pomocą wygodnych kalkulatorów.

Poznaj ceny

Dokumentacja produktu

Zacznij we właściwy sposób dzięki poprawnemu zaplanowaniu zasobów, konfiguracji produktów i sprawdzonym metodom zarządzania produktami.

Przeczytaj teraz

Webinar

Zapewnianie zgodności z międzynarodowymi przepisami o ochronie danych za pomocą chmury hybrydowej

Ebook

Osiąganie większej wartości biznesowej dzięki konsekwentnemu zarządzaniu danymi

Analyst Report

Raport 451 Research: szanse związane z zarządzaniem danymi w chmurze hybrydowej

Analyst Report

Przyspieszanie osiągania wyników dzięki zarządzaniu danymi

Szkolenia, wsparcie i doradztwo na światowym poziomie

Your form submission has failed.

This may have been caused by one of the following:

 • Your request timed out
 • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.