Your browser is out of date

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

 • Cloudera Cloudera
 • X
  Zadzwoń do nas pod numer(888) 789-1488
  Międzynarodowy:+1 (650) 362-0488

  Już dziś bezpłatnie przetestuj SDX na platformie Cloudera Data Platform

  Informacje ogólne

  SDX sprawia, że platforma CDP jest bezpieczna dzięki zasadom spójnym w każdym miejscu infrastruktury.

  SDX jest fundamentalną częścią architektury Cloudera Data Platform, w przeciwieństwie do podejść innych dostawców, którzy uznają bezpieczeństwo i zarządzanie za elementy dodatkowe. Usługa SDX jest niezależna od warstwy obliczeniowej i przechowywania danych. Zapewnia oparty na metadanych, zintegrowany zestaw technologii bezpieczeństwa i zarządzania oraz ciągły kontekst dla całej analityki, chmury publicznej i prywatnej. Spójny kontekst danych upraszcza dostarczanie danych oraz analizy, ponieważ można korzystać z modelu dostępu do danych z obsługą wielu użytkowników, który definiuje się tylko raz i bezproblemowo stosuje wszędzie.

  SDX ogranicza ryzyko i koszty operacyjne, zapewniając spójny kontekst danych we wszystkich wdrożeniach. Dział IT może szybciej wdrażać w pełni zabezpieczone i zarządzane jeziora danych, zapewniając większej liczbie użytkowników dostęp do większej ilości danych bez naruszania zasad bezpieczeństwa.

  To, co wyróżnia SDX: metadane i kontekst


   SDX wykracza poza tradycyjne metadane strukturalne, aby uchwycić również cechy operacyjne, społecznościowe i biznesowe. Kontekst zapewnia, że dostęp do danych oraz ich użycie są zawsze autoryzowane, monitorowane i kontrolowane.  

  Przykłady wykorzystania

  • Szybkie wdrażanie nowych danych
  • Konfigurowanie zasad obsługi wielu użytkowników
  • Bezpieczne rozszerzanie dostępu do danych
  • Zachowanie zgodności z przepisami

  Szybkie wdrażanie nowych danych


  Automatycznie klasyfikuj i charakteryzuj nowe dane, zapewniając spełnienie norm i reguł korporacyjnych.

  Jak najszybsze udostępnianie nowych danych użytkownikom końcowym jest wyzwaniem ze względu na czas potrzebny na zrozumienie informacji i określenie odpowiednich zasad. Data Catalog klasyfikuje i kategoryzuje dane w miarę ich napływania, co powoduje uruchomienie odpowiednich zasad w Apache Ranger i monitorowanie pochodzenia danych w Apache Atlas w celu potwierdzenia zgodności.

  BCP: Wprowadzenie nowych zbiorów danych i wygenerowanie dodatkowych 76 milionów USD depozytów rocznie

  90 TB danych z komputerów mainframe i hurtowni danych zostało szybko udostępnionych do analizy.

  Poznaj historie sukcesu

  Konfigurowanie zasad obsługi wielu użytkowników


  Stosuj zasady, aby zapewnić użytkownikom i grupom dostęp tylko do tych danych, do których mają uprawnienia.

  Administratorzy i architekci platform mogą tworzyć zasady dostępu i zarządzać nimi, aby dostarczać te same dane różnym użytkownikom lub grupom w stanie, w jakim są, zaciemnione lub ukryte – a wszystko to na podstawie atrybutów i klasyfikacji. Oparta na Apache Ranger usługa SDX eliminuje konieczność kopiowania danych i zapewnia spójne stosowanie zasad zarządzania oraz zgodności.


  IQVIA: Globalne jezioro danych obsługujące wiele grup użytkowników zapewnia bezpieczny, zarządzany dostęp do danych i możliwość tworzenia zapytań

  Ponad 2000 użytkowników z samoobsługowym dostępem do danych w celu uzyskania szczegółowych, dokładniejszych informacji.

  Poznaj historie sukcesu

  Bezpieczne rozszerzanie dostępu do danych


  Skaluj użytkowników i grupy mające dostęp do danych w bezpieczny i zautomatyzowany sposób.

  Firmy starają się zapewnić większej liczbie użytkowników dostęp do większej ilości danych i analiz, aby na ich podstawie mogli podejmować lepsze decyzje. Dzięki badaniu pochodzenia danych i klasyfikacji opartej na Apache Atlas firmy mogą zapewnić, że rozszerzenie dostępu do danych będzie zgodne z przepisami oraz ograniczy pracę ręczną i czas potrzebny na jej wykonanie.

  BCP: Wprowadzenie nowych zbiorów danych i wygenerowanie dodatkowych 76 milionów USD depozytów rocznie

  90 TB danych z komputerów mainframe i hurtowni danych zostało szybko udostępnionych do analizy.

  Poznaj historie sukcesu

  Zachowanie zgodności z przepisami


  Osiągnij zgodność z przepisami, uniknij kar finansowych i wzmocnij pozycję na rynku

  Zgodność z przepisami (np. RODO i CCPA) w dobie ciągle zwiększających się wymagań w zakresie prywatności danych wymaga nowoczesnej architektury danych, pozwalającej na redukcję ryzyka biznesowego i zagrożeń bezpieczeństwa. SDX umożliwia identyfikację poufnych danych i zarządzanie nimi w celu spełniania wymogów bez zakłócania procesów biznesowych oraz zapewnia spójne polityki bezpieczeństwa i nadzoru dla wszystkich danych i wdrożeń.

  GSK: Sprostanie rygorystycznym normom branżowym i wewnętrznym, w tym zgodność z ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability)

  Centralne zarządzanie metadanymi i regułami z ponad 2000 systemów przy pełnej zgodności ze standardami obowiązującymi w branży.

  Poznaj historie sukcesu

  Główne cechy

  SDX obejmuje Data Catalog, który zapewnia pojedynczy interfejs do administrowania wszystkimi zasobami danych oraz ich znajdowania. Dane są profilowane i wzbogacane o pełne metadane, w tym kontekst operacyjny, społecznościowy i biznesowy, powstają więc pewne zasoby danych wielokrotnego użytku, które można łatwo znaleźć.

  Łatwe tworzenie i utrzymywanie zasad dostępu do danych dla wielu użytkowników oraz zarządzanie tym dostępem dzięki standaryzacji i bezproblemowemu wymuszaniu szczegółowych, dynamicznych, opartych na rolach i atrybutach reguł bezpieczeństwa. Te możliwości eliminują zagrożenia biznesowe i bezpieczeństwa oraz zapewniają zgodność z przepisami przez zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do danych poufnych, ponieważ różne grupy stosują różne analizy.

  Identyfikuj dane poufne i zarządzaj nimi oraz spełniaj wymagania związane z przepisami dzięki jednolitym operacjom na całej platformie, które obejmują klasyfikację, śledzenie pochodzenia, modelowanie i kontrolę danych. Wykaż zgodność całego cyklu życia danych, od pozyskania do archiwizacji/usunięcia, dzięki możliwości zarządzania danymi we wszystkich analizach i wdrożeniach.

  Zasoby są wdrażane i automatycznie konfigurowane do korzystania z protokołu Kerberos, a ruch danych w sieci jest automatyczne szyfrowany przy użyciu protokołu TLS. Dane w spoczynku, zarówno lokalnie, jak i w chmurze, są chronione za pomocą funkcji kryptograficznych klasy korporacyjnej, które obsługują sprawdzone i przetestowane konfiguracje.

  SDX zapewnia niezależność od infrastruktury z możliwością inteligentnego przenoszenia obciążeń oraz danych — wraz z ich kontekstem – między lokalnymi centrami danych a wieloma chmurami publicznymi. Kluczowe wskaźniki, takie jak wydajność procesów, zapewniają inteligentne rekomendacje dotyczące optymalnego wykorzystania zasobów, równoważenia wydajności, kosztów i odporności na awarie.

  Zaprojektowany pod kątem bezpieczeństwa

  Nic nie dorówna strukturze bezpieczeństwa usługi SDX, która standardowo jest zintegrowana z platformą CDP

  W przeciwieństwie do rozwiązań innych dostawców, którzy bezpieczeństwo traktują jako dodatek, platforma CDP jest bezpieczna z założenia dzięki architekturze kontekstu danych SDX. W rezultacie organizacje mogą szybko i bez kompromisów udostępniać nowe dane. SDX zapewnia kompleksowe bezpieczeństwo od samego początku — zarówno podczas wdrażania jeziora danych, jak w czasie korzystania z danych. 

  Bezpieczne wdrażanie platformy
   
  • Tożsamości: zarządzaj dodawaniem użytkowników korporacyjnych i grup do klastrów obsługujących wielu użytkowników, aby zmniejszyć obciążenie administracyjne
  • Sieć: skonfiguruj uwierzytelnianie oparte na protokole Kerberos, szyfrowanie TLS w sieci przewodowej, DNS i serwery proxy dla interfejsów internetowych, aby stale zapewniać bezpieczne wdrożenie
  • Szyfrowanie pamięci masowej: włącz szyfrowanie danych w spoczynku w całej platformie, aby poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko
  Bezpieczny dostęp do danych
   
  • SSO: oparte na LDAP uwierzytelnianie i autoryzacja interfejsów internetowych usług, aby zapewnić bezproblemową obsługę użytkowników
  • Autoryzacja: zarządzaj dostępem do danych w klastrach obsługujących wielu użytkowników przy użyciu zasad opartych na tagach, aby zapewnić bezpieczne rozszerzanie dostępu do danych
  • Pochodzenie i kontrola danych: uzyskaj ujednoliconą, stałą kontrolę danych oraz ich pochodzenia we wszystkich wdrożeniach (tymczasowych lub trwałych, z obsługą jednego lub wielu użytkowników), aby udowodnić zgodność z przepisami w całym cyklu życia danych
  • Zarządzanie danymi: odkrywaj, profiluj, organizuj i oznaczaj zbiory danych w kontekście biznesowym, aby utworzyć pewne zasoby danych wielokrotnego użytku

  Jak zacząć

  DEMO USŁUGI SDX

  Dołącz do ekspertów technicznych Cloudera, oglądając demo, które zawiera omówienie możliwości usługi SDX i szczegółowe prezentacje produktów.

  Uzyskaj odpowiedzi

  Odkryj filmowy przewodnik po CDP


  Przyjrzyj się z bliska nie tylko SDX, ale całej platformie CDP, i dowiedz się, w jaki sposób zarządza całym cyklem życia danych oraz je zabezpiecza.

  Obejrzyj teraz

  Zasoby techniczne CDP

  Oszczędź czas dzięki dostępowi do wszystkich informacji i zasobów technicznych, które pomogą Ci rozwinąć umiejętności i zdobyć wiedzę na temat CDP.

  Dowiedz się więcej

  Bezpłatne szkolenie

  Bądź na bieżąco dzięki bezpłatnemu szkoleniu na żądanie obejmującemu różne aspekty platformy CDP, od generalnego wprowadzenia po wdrażanie i rozwiązania dla użytkowników końcowych.

  Do nauki

  Cennik

  Sprawdź ceny, warunki rozliczeń, szczegóły licencji i stawki godzinowe, a także szacuj koszty za pomocą wygodnych kalkulatorów.

  Poznaj ceny

  Dokumentacja produktu

  Zacznij we właściwy sposób dzięki poprawnemu zaplanowaniu zasobów, konfiguracji produktów i sprawdzonym metodom zarządzania produktami.

  Przeczytaj teraz

  Analyst Report

  Gartner: chmury są bezpieczne — ale czy używasz ich w bezpieczny sposób?

  Ebook

  Osiąganie większej wartości biznesowej dzięki konsekwentnemu zarządzaniu danymi

  Analyst Report

  Raport 451 Research: szanse związane z zarządzaniem danymi w chmurze hybrydowej

  Analyst Report

  Przyspieszanie osiągania wyników dzięki zarządzaniu danymi

  Szkolenia, wsparcie i doradztwo na światowym poziomie

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.