Your browser is out of date

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Informacje ogólne

Rozdziel warstwę obliczeniową od składowania zachowując kontekst danych w SDX.

SDX to zintegrowany zestaw technologii bezpieczeństwa i nadzoru firmy Cloudera. Rozwiązanie umożliwia wdrożenie spójnego kontekstu danych dla wszystkich procesów w chmurach publicznych i prywatnych.

Dzięki SDX organizacje mogą szybciej wdrażać w pełni zabezpieczone i uregulowane jeziora danych. SDX jest integralną częścią platformy CDP, która w znacznym stopniu redukuje ryzyko i koszty operacyjne poprzez zapewnienie spójnego kontekstu danych dla wszystkich wdrożeń. Raz zdefiniowane polityki bezpieczeństwa i metadane są dostępne dla wszystkich użytkowników, procesów i przez cały cykl życia danych — w środowisku hybrydowym i wielochmurowym.

W odróżnieniu od wielu innych dostawców traktujących rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i nadzoru jako dodatek, SDX jest dostarczany jako fundamentalna część CDP co w znaczny sposób upraszcza wdrożenie spójnego kontekstu danych i jednolitego modelu bezpieczeństwa w środowiskach hybrydowych i wielochmurowym.

Kluczowe aspekty SDX

Metadane

Twórz wiarygodne zasoby danych wielokrotnego użytku i wydajne rozwiązania, gromadząc nie tylko informacje techniczne i strukturalne (schematy), ale także ich kontekst operacyjny, społeczny i biznesowy.

Bezpieczeństwo

Wyeliminuj ryzyko dzięki pełnemu zabezpieczeniu dostępu do danych i skutecznym zasadą kontroli dostępu - definiowanym raz i konsekwentnie stosowanych we wszystkich rozwiązaniach.

Ład

Udowodnij zgodność z przepisami i ogranicz ryzyko poprzez wzbogacenie obiektów i atrybutów o dodatkowe informacje biznesowe oraz śledzenie pełnej ścieżki przepływu danych pomiędzy wszystkimi aplikacjami, i procesami w chmurze i lokalnym centrum danych.

Przykłady wykorzystania

 • Automatyczne profilowanie danych
 • Łatwy i bezpieczny dostęp do danych
 • Zgodność z przepisami

Automatyczne profilowanie danych


Automatycznie klasyfikuj i charakteryzuj nowe dane w miarę ich napływu, zapewniając spełnienie norm i reguł korporacyjnych. 

Szybkie udostępnianie nowych danych użytkownikom końcowym umożliwia organizacjom kapitalizację zalewu informacji związanego z gwałtownym wzrostem wolumenów i typów danych. Czynnikiem ograniczającym staje się czas potrzebny na ich zrozumienie. SDX automatycznie profiluje nowe dane w celu generowania i klasyfikacji informacji (np. jako poufne) oraz walidacji względem reguł bezpieczeństwa i norm w organizacji.

Placeholder


IQVIA: cztery razy dokładniejsze prognozy przyśpieszają badania i rozwój

Globalne jezioro danych obsługujące wiele grup użytkowników zapewnia bezpieczny dostęp do danych i ich analizy

Poznaj historie sukcesu

Autonomiczny dostęp do danych


Otwarty dostęp do wszystkich danych dla wszystkich użytkowników przy spełnieniu reguł nadzoru i norm bezpieczeństwa.

Innowacje i transformacja cyfrowa wymuszają na organizacjach potrzebę analizowania i generowaniu wartości z danych na dużą skalę. Kluczowym czynnikiem jest umożliwienie użytkownikom dostępu do wszystkich danych i statystyk w celu eksperymentowania i wdrażania nowych rozwiązań. SDX zapewnia spójne podejście do zarządzania politykami bezpieczeństwa i nadzoru w kwestii dostępu do danych przez wszystkich użytkowników i we wszystkich rozwiązaniach.

BCP: pozyskiwanie dodatkowych 76 milionów dolarów depozytów rocznie dzięki innowacyjnemu portalowi BI

Zwiększaj zadowolenie klientów dzięki efektywnego zarządzaniu danymi i bezpieczeństwem w środowisku hybrydowym

Poznaj historie sukcesu

Zgodność z przepisami


Zadbaj o zgodność, wzmocnij zaufanie na rynku i unikaj kar finansowych.  

Zgodność z przepisami (np. RODO i CCPA) w dobie stale zmieniających się przepisów w zakresie prywatności danych wymaga nowoczesnej architektury danych, pozwalającej na redukcję ryzyka biznesowego. SDX umożliwia identyfikację poufnych danych i zarządzanie nimi w celu spełniania wymogów bez zakłócania procesów biznesowych oraz zapewnia spójne polityki bezpieczeństwa i nadzoru dla wszystkich danych i wdrożeń.

Data replication screenshot

GSK: Analiza dużych zbiorów danych pozwala ratować ludzi i zwiększa zyski

 

Centralne zarządzanie metadanymi i regułami z ponad 2000 systemów przy pełnej zgodności ze standardami obowiązującymi w branży

Poznaj historie sukcesu

Główne cechy

Wiarygodne, współdzielone dane i wydajne wdrożenia wymagają czegoś więcej niż tylko technicznych i strukturalnych metadanych. Data Catalog dostępny w CDP zapewnia pojedynczy interfejs do zarządzania i odkrywania danych — profilowanych i wzbogacanych o obszerne metadane obejmujące takie aspekty jak kontekst operacyjny, społeczny i biznesowy w celu - mający na celu przekształcanie danych w cenne informacje.

Wyeliminuj ryzyko biznesowe i zagrożenia oraz zapewnij zgodność, zapobiegając nieuprawnionemu dostępowi do wrażliwych lub zastrzeżonych danych i dostępu do pełnego audytu wydarzeń w całej platformie. SDX umożliwia organizacjom łatwe udostępnianie danych wielu użytkownikom poprzez standaryzację i łatwą definicję granularnych, dynamicznych, opartych na rolach i atrybutach zasad bezpieczeństwa we wszystkich chmurach i centrach danych.

Ciesz się z najwyższego poziomu ochrony będącego fundamentalną częścią CDP. Proces instalacji klastrów obejmuje automatyczną konfigurację Kerberos i szyfrowanego ruchu sieciowego z funkcją Auto-TLS. Dane w spoczynku, zarówno lokalnie, jak i w chmurze, są chronione za pomocą kryptografii klasy korporacyjnej, która obsługuje wiele sprawdzonych i przetestowanych konfiguracji.

Sprostaj stale zmieniającym się potrzebom biznesowym, aby zrównoważyć wydajność, koszty i odporność. Zapewnij prawdziwą niezależność od infrastruktury. SDX umożliwia to wszystko dzięki funkcjonalności przenoszenia procesów i danych wraz z ich kontekstem między wdrożeniami CDP. Zawarte w platformie narzędzia umożliwiają optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów poprzez dostarczanie szczegółowych informacji na temat wykonania procesów i aplikacji oraz generowania inteligentnych rekomendacji dla administratorów i użytkowników. 

Wykaż zgodność i zarządzaj całym cyklem życia danych, od krawędzi po sztuczną inteligencję, od pozyskania do usunięcia, dzięki możliwości zarządzania danymi we wszystkich aplikacjach i wdrożeniach. Identyfikuj i zarządzaj wrażliwymi danymi, zapewnij zgodność z przepisami. Pomogą Ci w tym jednolite operacje na całej platformie, obejmujące takie działania jak klasyfikacja danych, śledzenie pochodzenia i modelowanie.

Automatycznie zbieraj i przechowuj definicje schematów i metadanych w miarę ich tworzenia w ramach prac na platformie. Oferowane przez narzędzie funkcje w zakresie zarządzania i tworzenia rejestrów danych pozwalają zamienić metadane w wartościowe informacje, poprawiając tym samym ich użyteczność, wiarygodność i wartość, przez cały cykl życia.

Zaprojektowany pod kątem bezpieczeństwa

W przeciwieństwie do podejścia stosowanego przez innych dostawców, którzy bezpieczeństwo traktują jako dodatek, platforma CDP oparta na architekturze SDX jest od postaw zaprojektowana pod kątem bezpieczeństwa. W rezultacie organizacje mogą szybko i bez kompromisów udostępniać nowe dane. SDX zapewnia kompleksowe bezpieczeństwo od samego początku — po rozpoczęciu wdrażania jeziora danych i konsumpcji danych.

 

 • Tożsamości: zarządzaj dodawaniem użytkowników korporacyjnych i grup do klastrów
 • Sieć: skonfiguruj uwierzytelnianie oparte na Kerberos, szyfrowanie TLS, DNS i serwery proxy dla interfejsów webowych
 • Szyfrowanie pamięci: włącz szyfrowanie danych w spoczynku w całej platformie
 • SSO: oparte na LDAP uwierzytelnianie i autoryzacja usług
 • Autoryzacja: zarządzaj dostępem do danych w klastrach wykorzystując zasady oparte na tagach
 • Ścieżka danych i audyt: uzyskaj dostęp do pełnego audytu i ścieżki danych z wszystkich klastrów
 • Zarządzanie danymi: odkrywaj, profiluj, organizuj i oznaczaj zbiory danych w kontekście biznesowym

Jak zacząć

Cotygodniowa prezentacja CDP

Dołącz do ekspertów technicznych Cloudera w cotygodniowych prezentacjach i sesjach pytań i odpowiedzi na żywo, które mają na celu edukowanie i inspirowanie użytkowników poprzez szczegółowe prezentacje produktów.

Uzyskaj odpowiedzi

Odkryj filmowy przewodnik po CDP


Przyjrzyj się z bliska nie tylko SDX, ale całemu CDP, i dowiedz się, w jaki sposób zarządza i zabezpiecza cały cykl życia danych.

Obejrzyj teraz

Zasoby techniczne CDP

Oszczędź czas dzięki dostępowi do wszystkich informacji i zasobów technicznych, które pomogą Ci rozwinąć umiejętności i zdobyć wiedzę na temat CDP.

Dowiedz się więcej

Bezpłatne szkolenie

Bądź na bieżąco dzięki bezpłatnemu szkoleniu na żądanie obejmującemu różne aspekty platformy CDP, od generalnego wprowadzenia po wdrażanie i rozwiązania dla użytkowników końcowych.

Do nauki

Cennik

Sprawdź ceny, warunki rozliczeń, szczegóły licencji i stawki godzinowe, a także szacuj koszty za pomocą wygodnych kalkulatorów.

Poznaj ceny

Dokumentacja produktu

Zacznij we właściwy sposób dzięki poprawnemu zaplanowaniu zasobów, konfiguracji produktów i sprawdzonym metodom zarządzania produktami.

Przeczytaj teraz

Raport

Gartner: chmury są bezpieczne — ale czy używasz ich w bezpieczny sposób?

Webinarium

Cloudera Now: połącz cykl życia danych z CDP

Raport

Raport 451 Research: szanse związane z zarządzaniem danymi w chmurze hybrydowej

Dokument

Wykorzystanie korporacyjnej chmury danych do wsparcia cyfrowej transformacji

Szkolenia, wsparcie i doradztwo na światowym poziomie

Your form submission has failed.

This may have been caused by one of the following:

 • Your request timed out
 • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.