Your browser is out of date

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Przedsiębiorstwa potrzebują nowego podejścia do prowadzenia biznesu w oparciu o dane

Najbardziej wartościowe i transformacyjne procesy - takie jak utrzymanie predykcyjne wsparte IoT, badania w dziedzinie genomiki i monitorowanie zgodności w czasie rzeczywistym - wymagają aby różne zespoły analityczne i modele uczenia maszynowego operowały na tych samych, różnorodnych zbiorach danych. Dzięki temu podejściu najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa generują wartość z posiadanych danych i efektywnie konkurują na swoich rynkach.

Istnieje jednak wiele innych firm, które dalej borykają się z problemem dostępności danych i brakiem informacji potrzebnych do podejmowania decyzji. Dzieje się tak zazwyczaj z kilku powodów:  

 • Izolacji procesów analitycznych — nawet nowsze hurtownie danych w chmurze i narzędzia data science nie zostały zaprojektowane pod kątem efektywnej współpracy
 • Wyzwań związanych z przygotowaniem analiz i modeli uczenia maszynowego na danych rozproszonych w różnych miejscach - centrach danych, chmurach publicznych i urządzeniach krańcowych
 • Braku spójności w podejściu do prywatności danych i ochrony własności intelektualnej, co niejednokrotnie skutkuje uciążliwymi kontrolami, mniejszą efektywnością i wyższymi kosztami

Firmy potrzebują zmiany podejścia. Korporacyjna chmura danych pozwala wykorzystać potencjał drzemiący w danych do lepszej obsługi klienta, zwiększenia efektywności operacyjnej i wsparcia polityk bezpieczeństwa w firmie :

 

 • Rozwiązanie jest zoptymalizowane pod pracę w modelu hybrydowym i wielochmurowym, oferując te same możliwości w zakresie zarządzania danymi w lokalnym centrum danych, chmurze prywatnej i chmurach publicznych
 • Umożliwia pracę wielu zespołów na tych samych danych, eliminując kosztowne i nieefektywne silosy danych
 • Posiada zaawansowane możliwości definicji polityk bezpieczeństwa i dostępu do danych
 • Jest w 100% oparty o open source, wykorzystuje otwarte technologie do przetwarzanie i przechowywanie danych, zapewnia najwyższą interoperacyjność

Cloudera Data Platform

Cloudera Data Platform (CDP) to pierwsze rozwiązanie typu enterprise data cloud, łączące najlepsze technologie Hortonworks i Cloudera. CDP umożliwia użytkownikom biznesowym niezależną pracę z danymi w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych, jednocześnie wspierając standardy korporacyjne zdefiniowane przez IT.

CDP, pierwotnie usługa publicznej chmury, która następnie przerodziła się w Data Center, kompleksową platformę do analityki i zarządzania dla lokalnych środowisk IT, obejmuje:

 • Usługę Data Warehouse do budowy hurtowni danych i data martów, Machine Learning wspierającą proces uczenia maszynowego, oraz Data Hub do budowy specjalistycznych aplikacji biznesowych zasilanych naszą nową dystrybucją Cloudera Runtime opartą o komponenty open source.
 • Jednolity interfejs do zarządzania infrastrukturą, danymi i procesami analitycznymi w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych
 • Spójną politykę bezpieczeństwa, audytu i dostępu mającą na celu zapewnienie ochrony danych, zgodność z przepisami i zapobieganiu atakom cyfrowym we wszystkich środowiskach
Enterprise Data Cloud architecture diagram
 • Komponenty w 100% open source, umożliwiające uniezależnienia się od poszczególnych dostawców i wsparcie innowacyjności w przedsiębiorstwie
 • Łatwą ścieżkę rozwoju platformy CDH lub HDP do efektywnej pracy w chmurze
SDX logo

Cloudera SDX

Cloudera SDX jest fundamentem korporacyjnej chmury danych. Dzięki SDX raz zdefiniowane metadane i polityki bezpieczeństwa są automatycznie dostępne i stosowane we wszystkich procesach i aplikacjach, w lokalnym centrum danych i chmurze. W przeciwieństwie do niezależnych rozwiązań analitycznych i usług chmurowych, Cloudera Data Platform umożliwia pełną kontrolę nad wszystkimi danymi i metadanymi, bez względu na ich lokalizację, wspierając elastyczność infrastruktury i biznesu.

Dowiedz się więcej

Przenieś swoje analizy biznesowe do chmury

inteligentna migracja

Automatyczna migracja danych, metadanych i polityk bezpieczeństwa pomiędzy lokalnym centrum danych i chmurami publicznymi.

Cloud bursting

Dynamiczne rozszerzenie zasobów dostępnych w lokalnym centrum danych i efektywne reagowanie na nagły wzrost ilości procesów i zapytań poprzez przeniesienie wybranych procesów analitycznych wraz z danymi i metadanymi do chmury publicznej.

Skalowanie adaptacyjne

Zapewnienie optymalnej wydajności dla procesów analitycznych przy jednoczesnym ograniczeniu kosztu związanego z wykorzystaniem chmury publicznej. CDP może automatycznie skalować zasoby w miarę zmian w ilości użytkowników i uruchamianych procesów oraz zawieszać aplikacje na okres bezczynności.

Procesy biznesowe wsparte analityką od urządzeń brzegowych po sztuczną inteligencję

Nasi klienci są najlepszym przykładem na to, jak wykorzystać potencjał wielofunkcyjnej platformy i uczenia maszynowego do przekształcenia złożonych danych w przejrzystą informację dla biznesu.

Webinarium

Pierwsze spojrzenie na Cloudera Data Platform

Dokument

Wykorzystanie korporacyjnej chmury danych do wsparcia cyfrowej transformacji

Your form submission has failed.

This may have been caused by one of the following:

 • Your request timed out
 • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.