• Cloudera Cloudera
 • Odkryj Cloudera Data Platform

  Platforma CDP wspiera podejmowanie decyzji w oparciu o dane - łatwo, szybko i bezpiecznie łącząc i zabezpieczając cały cykl życia danych. 

  Przygotowujemy prezentację, prosimy o cierpliwość.

  Zobacz CDP Private Cloud w akcji

  Zarządzaj cyklem życia danych w dowolnej chmurze i centrum danych

  Dataflow Data Engineering Data Warehouse Operational Database Machine Learning and AI SDX Control Panel
  • DataFlow
  • Inżynieria danych
  • Data Warehouse
  • OpDB
  • Uczenie maszynowe
  • SDX
  • Control Plane

  DataFlow: pozyskuj i przetwarzaj dane w czasie rzeczywistym

  W łatwy sposób pozyskuj, przetwarzaj i dostarczaj dane statyczne i dane w ruchu z urządzeń brzegowych, chmur publicznych i lokalnych centrów danych do wybranych systemów, przy pełnym wsparciu najlepszych praktyk i standardów IT. CDP Data Hub wykorzystuje Apache NiFi do zarządzania przepływami i Apache Kafka do strumieniowego przesyłania wiadomości. Oba rozwiązania są częścią Cloudera DataFlow - kompleksowej platformy do zarządzania danymi w ruchu - wspierającej analizę i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. 

  Powiązany film

  Data Engineering: wzbogacaj, zmieniaj i aktualizuj dane

  Cloudera Data Engineering pomaga wzbogacać, przekształcać i oczyszczać dane, ułatwiając zarządzanie i tworzenie kompleksowymi procesami danych. Zapewnia wsparcie dla szerokiego zakresu wydajnych technik przetwarzania danych, w tym przetwarzania strumieniowego opartego o Spark Streaming, oraz zapisywanie danych do wielu różnych rozwiązań takich jak Apache HBase, Apache Kudu i systemy składowania danych w chmurze.

  Powiązane filmy

  Data Warehouse: samoobsługowy dostęp do danych i budowy raportów 

  Dostarczaj informacje biznesowe dla tysięcy użytkowników w oparciu o ogromne wolumeny zweryfikowanych danych, ekstremalnie szybką i w pełni skalowalną technologię oraz bezkompromisowe wsparcie standardów IT. Cloudera Data Warehouse pozwala na płynne i bezpieczne przenoszenie procesów przetwarzania do dowolnej chmury, umożliwiając działowi IT wsparcie stale zmieniających się wymagań biznesowych i spełnienia wymogów kontraktowych dla samoobsługowego dostępu do danych, tworzenia raportów i zaawansowanej analityki. 

  Powiązane filmy

  Operacyjna baza danych: udostępniaj wszystkie rodzaje danych ze wszystkich źródeł dla danego cyklu życia 

  Cloudera Operational Database obsługuje dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane w ramach jednej, zintegrowanej platformy open-source, umożliwiającej podejmowanie decyzji w oparciu o analizę danych czasu rzeczywistego. Użytkownicy maja możliwość udostępniania ogromnych wolumenów danych z niewielkim opóźnieniem i przy dużej współbieżności oraz przeprowadzania analiz na dużą skalę, aby łatwo budować, oceniać i wdrażać modele uczenia maszynowego w produkcji.

  Powiązane filmy

  Uczenie maszynowe: uruchom prognozowanie dla cyklu życia 

  Przyspiesz analizę danych przedsiębiorstwa - od badań po produkcjonizację rezultatów - dzięki możliwości rozwoju i wsparciu całego cyklu życia modelu analitycznego bez potrzeby wsparcia działu IT. Cloudera Machine Learning daje pełną swobodę pracy dla analityków poprzez umożliwienie programowania w wybranym języku programowania (Python, R lub Scala) i wsparciu dowolnych bibliotek i frameworków. 

  Powiązane filmy

  SDX: zarządzanie bezpieczeństwem i kompleksowym cyklem życia danych

  Cloudera SDX (Shared Data Experience) zapewnia bezpieczeństwo danych i wsparcie dla całego cykly życia danych. Dzięki SDX raz zdefiniowane zasady bezpieczeństwa i zarządzania danymi i metadanymi są automatycznie dostępne i stosowane w całym cyklu życia danych, we wszystkich środowiskach: hybrydowym, lokalnym lub wielochmurowym, zapewniając w ten sposób bezpieczny i zgodny z przepisami dostęp do danych w całym przedsiębiorstwie.

  Powiązane filmy

  Control Plane: zarządzaj usługami CDP za pomocą wspólnych narzędzi

  Zarządzaj wszystkimi usługami CDP za pomocą jednego interfejsu wspierającego spójne podejście do bezpieczeństwa i zarządzania Control Plane to to zestaw narzędzi, w którego skład wchodzi Workload Manager, Replication Manager, Data Catalog i Management Console, umożliwiających zarządzanie i monitorowanie wykorzystania zasobów, przenoszenie i wyszukiwania danych. 

  Powiązane filmy

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.