• Cloudera Cloudera
 • X
  Zadzwoń do nas pod numer(888) 789-1488
  Międzynarodowy:+1 (650) 362-0488

  Migracja z HDP do CDP? Weź udział w webinarium, aby poznać zalecenia i procedury dotyczące modernizacji do platformy CDP.

  Bezpieczne przechowywanie, przetwarzanie i analiza danych w spoczynku 

  Hortonworks Data Platform (HDP) to rozwiązanie open source do rozproszonego przechowywania i przetwarzania dużych wolumenów danych pochodzących z różnych źródeł. HDP pozwala unowocześnić infrastrukturę IT, zapewnić bezpieczeństwo danych — w chmurze i lokalnych centrach — przy jednoczesnej kontroli kosztów, polepszeniu obsługi klienta i generowaniu nowych źródeł przychodów. 

  Migracja do Cloudera Data Platform

  Wybierz poniżej swoją obecną platformę, aby uzyskać zalecenia dotyczące migracji, a także zasoby dostosowane do Twojego środowiska. 

  Najważniejsze zalety i funkcje

  Platforma wpiera rozwój i wdrożenie aplikacji w oparciu o kontenery. Konteneryzacja umożliwia uruchamianie kilku wersji aplikacji, dzięki czemu można w szybki sposób opracowywać nowe funkcje, a także tworzyć i testować nowe wersje usług, bez zakłócania działania starych. Dodatkowo HDP obsługuje aplikacje innych firm w kontenerach Dockera i natywnych kontenerach YARN. Erasure coding pozwala zwiększyć efektywność składowania o 50%, bez spadku skuteczności replikacji danych i przy niższych TCO.

  HDP pozwala na wykorzystanie kart graficznych (GPU) do zwiększenia efektywności obliczeń modeli uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Tworzenie puli GPU umożliwia współdzielenie zasobów GPU pomiędzy różnymi aplikacjami co prowadzi do większej efektywności kosztowej. Wspierana jest także izolacja - możliwość przypisania GPU do określonej aplikacji tak, by żadna inna aplikacja nie miała do niego dostępu.

  HDP wspiera skonteneryzowany TensorFlow, który, w połączeniu z pulami GPU, ułatwia projektowanie, tworzenie i szkolenie modeli głębokiego uczenia.

  HDP zapewnia swobodę pracy w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych, bez zależności od poszczególnych dostawców usług chmurowych. Klienci mogą dzięki temu w łatwy sposób tworzyć klastry i zarządzać nimi w dowolnym środowisku chmurowym. HDP to narzędzie niezależne od dostawcy chmury, które automatyzuje proces tworzenia i upraszcza stosowanie big data, przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania zasobów chmury.

  Wsparcie dla natywnych systemów plików, takich jak Microsoft ADLS, WASB, AWS S3 i Google Cloud Storage, umożliwia przechowywanie dowolnej ilości danych. Cloudbreak pozwala na łatwą instalację klastrów HDP na infrastrukturze preferowanych dostawców chmurowych.

  Hortonworks Data Platform to również większa skuteczność zapytań i krótszy czas oczekiwania na odpowiedź. Hive LLAP, najszybszy silnik Apache Hive, pozwala na jednoczesną pracę wielu użytkowników bez konkurowania o zasoby. Technologia drastycznie przyspiesza zapytania standardowo wykorzystywane w scenariuszach Business Intelligence, takie jak łączenia i agregacje. Poza optymalizacją zapytań, Hive umożliwia także tworzenie pul zasobów, umożliwiając jeszcze bardziej zaawansowane zarządzanie alokacją zasobów.

  HDP ma domyślnie włączone transakcje ACID, upraszczając tym samym aktualizację danych w tablicach i realizacje wymogów RODO. Jako baza danych czasu rzeczywistego, Hive pozwala na pracę z procesami wymagającymi niskiej latencji i wysokiej przepustowości, co pozwala na szybsze przetwarzanie większych wolumenów danych.

  HDP kontynuuje tradycję bezkopromisowego podejścia do bezpieczeństwa i zarządzania danymi. Warstwa bezpieczeństwa obejmuje pełne wsparcie dla uwierzytelnienia, autoryzacji, odpowiedzialności (przypisania działań do konkretnych osób) i ochrony danych. Zintegrowanie bezpieczeństwa i zarządzania metadanymi pozwala pracownikom ustalać reguły bezpieczeństwa wykorzystując biznesowe klasyfikacje i hierarchie, spójne dla wszystkich aplikacji i procesów w platformie.

  Warto wspomnieć, że dodatkowe funkcje platformy umożliwiają szczegółową kontrolę zdarzeń, ułatwiając pracę audytorom. Zarówno oni, jak i użytkownicy, mogą w pełni kontrolować przepływ danych przez ekosystem, a ponadto dzięki tagom zachować kontekst biznesowy wrażliwych danych. Na koniec warto również wspomnieć o funkcji tymczasowego dostępu do zasobów, czyli udzielania użytkownikowi dostępu z ograniczeniem czasowym.

  Data Hub ułatwia zarządzanie, monitorowanie i orkiestracje usług w różnych środowiskach za pomocą jednego interfejsu.

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.