• Cloudera Cloudera
 • Informacje ogólne

  Rozwiązanie Data Catalog umożliwia wyszukiwanie, organizację i kontrolę danych we wszystkich infrastrukturach.

  Odkrywaj istotne dane, kontroluj dostęp do danych i wrażliwych informacji, a także śledź ich pochodzenie, aby zwiększyć wiarygodność i wartość swoich danych — niezależnie od tego, gdzie i w jaki sposób są one wykorzystywane. Rozwiązanie Data Catalog pozwala:

  • zrozumieć, dokumentować i monitorować dane oraz ich wykorzystanie

  • zachować zgodność z przepisami i standardami w zarządzaniu danymi wrażliwymi

  • wdrażać organizacyjne i techniczne środki ochrony danych

  • umożliwić edycję i wymianę informacji przez użytkowników biznesowych.

  Cloudera Data Platform diagram

  Najważniejsze zalety i funkcje

  Użytkownicy mogą organizować różnorodne dane dostępne w platformie w logiczne kolekcje. Kolekcje pozwalają na szybką klasyfikację i współdzielenie wiedzy dostępnej w przedsiębiorstwie. W rezultacie firmy mogą efektywniej wyszukiwać informacje potrzebne do prowadzenia i rozwoju biznesu.

   

  Dzięki platformie zrozumiesz swoje dane, ich charakter i znaczenie, niezależnie od ich miejsca pozyskania lub utworzenia. Profilowanie danych umożliwia automatyczne generowanie metryk dla danych oraz wykrywanie i klasyfikację informacji wrażliwych i poufnych. Rezultatem jest pełny wgląd w dane i solidna podstawa pod ochronę opartą na klasyfikacji.

   

  Zwiększ wiarygodność danych dzięki łatwemu dostępowi do informacji na temat ich źródeł i procesu w jaki sposób powstały. Wiedząc, w jaki sposób dane są wykorzystywane i rozpowszechniane, a także jakie procesy i zestawy danych ucierpią w przypadku zmian, możesz zapobiegać niechcianym niespodziankom.

   

  Zasoby danych można kategoryzować i selekcjonować w celu łatwiejszego wyszukiwania oraz bardziej efektywnego zarządzania politykami bezpieczeństwa. Automatyczna propagacja klasyfikacji zapewnia zgodność z przepisami również dla danych pochodnych. 

   

  Raporty i metryki dają wgląd na temat sposobów wykorzystania danych. Pozwalają także na informowanie właścicieli danych o potencjalnych niebezpieczeństwach i nieuprawionym dostępie. Informacje na temat wzorców i trendów związanych z wykorzystaniem zasobów i działaniami użytkowników mogą być użyte do generowania automatycznych notyfikacji umożliwiając tym samym lepszą analizę obszarów wymagających specjalnej uwagi.

   

  Wykorzystując tagi i słowniki `można przypisać obiektom technicznym kontekst biznesowy. W rezultacie użytkownicy mają możliwość przeszukiwania zasobów platformy za pomocą języka naturalnego i terminologii biznesowej.

  Webinarium

  Pierwszy wgląd w Cloudera Data Platform

  Webinarium

  Cloudera Data Platform w praktyce: przenieś procesy do chmury szybko, sprawnie i bezpiecznie

  Szkolenia, wsparcie i doradztwo na światowym poziomie

  Korzystaj z wiedzy naszych ekspertów do budowy aplikacji dla biznesu.

  Ucz i dziel się wiedzą w naszej społeczności

  Poznaj tajniki produktów Cloudera

  Pobierz ulubione produkty

  Your form submission has failed.

  This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.