Your browser is out of date

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Informacje ogólne

Wzbogać swój ekosystem IT o zaawansowane rozwiązania analityczne służące wykrywaniu i zapobieganiu zagrożeń

Krajobraz cyberbezpieczeństwa ulega szybkim zmianom. W miarę wzrostu liczby urządzeń brzegowych oraz różnorodności i ilości punktów styku sieci, wzrasta liczba miejsc, przez które do sieci firmowej może dostać się złośliwe oprogramowanie lub użytkownik.

Nasze rozwiązanie do ochrony bezpieczeństwa - oparte na otwartej, skalowalnej platformie - umożliwia wdrażanie polityk bezpieczeństwa zarówno dla standardowych aplikacji off-the-shelf, jak i Waszych autorskich narzędzi wykorzystywanych w przedsiebiorstwie.

Nowoczesny fundament dla bezpieczeństwa firm

Łatwe wykrywanie zagrożeń i kompleksowa ochrona dzięki połączeniu danych historycznych i strumieniowych w jednym repozytorium

Zwiększ skuteczność działania swojego centrum bezpieczeństwa dzięki lepszej informacji o zagrożeniach bez martwienia się o koszty:

  • W łatwy sposób zautomatyzuj odpowiedzi na zagrożenia

  • Identyfikuj potencjalne zagrożenia i pozyskuj informację na temat ich nowych, alternatywnych źródeł 

  • Korzystaj z dowolnych źródeł danych bez obaw o porządek i bezpieczeństwo

  • Efektywny model kosztowy dający pełną kontrolę nad wydatkami

Przeczytaj dokument o ograniczaniu ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem, oszustwami i niezgodnością z przepisami

 

cybersecurity platform diagram

Najważniejsze zalety i funkcje

Ujednolicony model danych CCP pozwala na przetwarzanie różnych formatów logów i ich integracje w ramach jednolitej architektury co ułatwia późniejszą analizę danych historycznych i przesyłanych strumieniowo w czasie rzeczywistym. W rezultacie firmy mają możliwość rozpoznawania zagrożeń na dużą skalę co pozwala na szybszą odpowiedź na zidentyfikowane i potencjalne zagrożenia. Dane mogą być logi z maszyn i urządzeń IoT, zabezpieczeń punktów końcowych, systemów wykrywania włamań oraz tradycyjnych aplikacji ERP, SCM, CRM i HCM.

Nie ma znaczenia, gdzie są dane, skąd pochodzą ani dokąd zostaną przekazane. Może to być Twoje centrum danych, chmura publiczna lub dowolna ich kombinacja. CCP może pobierać, przetwarzać i przechowywać dane w zintegrowanym środowisku, zapewniając tym samym szybsze, bardziej kompleksowe działania analityczne i niwelując ryzyko.

Skorzystaj z ogromnego doświadczenia firmy Cloudera w obsłudze dużych wolumenów danych przy zachowaniu najwyższej wydajności, skalowalności i stabilności. Możliwość przetwarzania danych w czasie rzeczywistym będzie dużym wsparciem dla centrum bezpieczeństwa w reagowaniu na dynamicznie zmieniające się zagrożenia i zmiany w środowisku. Wszystko to przy niższych kosztach.

Funkcjonalność CCP, w połączeniu ze sprawdzoną, wysoką wydajnością, skalowalnością oraz niezawodnością otwartej platformy Cloudera umożliwiają analizowanie i reagowanie na zagrożenia w czasie rzeczywistym. Jednocześnie ta sama platforma może być wykorzystana w do tworzenia aplikacji dla innych celów biznesowych. Całość wykorzystuje jeden, spójny zestaw danych, co pozwala na lepszą widoczność zagrożeń przy jednoczesnej redukcji zadań SIEM i całkowitego TCO.

Wykorzystuj sprawdzone lub eksperymentalne modele uczenia maszynowego do szybszego wykrywania zagrożeń. Zarówno dla danych przesyłanych strumieniowo w czasie rzeczywistych jak i danych historycznych do głębszej analizy i redukcji ryzyka. W środowisku lokalnym lub chmurze. Możliwość wyboru języków (np. Python, R lub Scala) bezpośrednio z przeglądarki internetowej sprawia, że CCP, w połączeniu z naszymi usługami ML, zapewnia bogate możliwości zarówno dla analityków, jak i zespołów wyszukujących zagrożenia. 

Przykłady wykorzystania

  • Wykrywanie zaawansowanych APT
  • Ochrona sieci aż po brzegi. Od zaraz.
  • Zintegrowany widok na różne źródła

Szybsza identyfikacja APT

Zaawansowane długotrwałe zagrożenia (APT) to obecnie jedne z najbardziej podstępnych zagrożeń cybernetycznych. Intruzi potrafią czaić się przez wiele lat, zanim zaatakują, a skutki ich działań bywają druzgocące (np. kradzież własności intelektualnej czy danych osobowych).

CCP pozwala dłużej przechowywać raporty historyczne, przy jednoczesnym niższym TCO. Umożliwia to budowanie modeli uczenia maszynowego i wykonywanie analiz na dłuższych okresach czasu, zwiększając w ten sposób szanse na wykrycie nietypowych zachowań w punktach końcowych, u użytkowników lub w sieciach.

Poznaj nasze rozwiązanie do walki z APT

Ochrona sieci aż po brzegi. Od zaraz. 

Analizuj większą liczbę zróżnicowanych rodzajów danych dotyczących zdarzeń. Nie tylko tych typowych, pochodzących z dzienników maszyn, ale również informacji z czujników i innych urządzeń brzegowych. W tradycyjnych infrastrukturach SOC lub SIEM analizowanie tych potężnych zestawów danych, które stale muszą być skalowane, zazwyczaj nie jest ani skuteczne, ani opłacalne. CCP obsługuje ogromne ilości szybko zmieniających się danych, wykorzystując w tym celu moc wysoce skalowalnych silników. Sięgając po Cloudera DataFlow, możesz z taką samą mocą zapewnić ochronę swojej sieci, aż po brzegi.

Obejrzyj webinarium o edge management

Zintegrowany widok na różne źródła

Zwiększ sprawność i efektywność swoich obecnych rozwiązań służących cyberbezpieczeństwu, wyposażając je w możliwość przechowywania i analizy dużych wolumenów zróżnicowanych danych pochodzących z różnych źródeł, bez zbędnych kosztów. Wówczas, zamiast przedzierać się przez ogromne ilości nieuporządkowanych danych i łączyć je z danymi relacyjnymi, będziesz mógł skupić się na eksploracji i odkrywaniu nowych korelacji, wzorców i spostrzeżeń dotyczących potencjalnych przyszłych zagrożeń. 

Webinarium

Jak wykorzystać uczenie maszynowe w czasie rzeczywistym do poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego

Webinarium

Szybkość, elastyczność i inteligencja: Więcej niż tradycyjna hurtownia danych

Dokument

TDWI Insight Accelerator: modernizacja hurtowni danych za pomocą chmury

Webinarium

Podstawy nowoczesnych hurtowni danych

Szkolenia, wsparcie i doradztwo na światowym poziomie

Korzystaj z wiedzy naszych ekspertów do budowy aplikacji dla biznesu.

Ucz i dziel się wiedzą w naszej społeczności

Poznaj tajniki produktów Cloudera

Pobierz ulubione produkty

Your form submission has failed.

This may have been caused by one of the following:

  • Your request timed out
  • A plugin/browser extension blocked the submission. If you have an ad blocking plugin please disable it and close this message to reload the page.